Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Dini Mimari SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dDini$002bMimari$0026ps$003d300?dt=list 2020-06-01T06:47:57Z Harput'ta dini mimari /cEmine G&uuml;zel. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2273868 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&uuml;zel, Emine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mo&#287;ollar zaman&#305;nda yak&#305;n do&#287;u : &#304;lhanl&#305; hakimiyeti alt&#305;nda &#304;ran, Azerbaycan ve T&uuml;rkiye&rsquo;de dini, ilmi, fikri, edebi ve mimari hayat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2026550 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Hayk&#305;ran, Kemal Ramazan, 1979-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyarbak&#305;r'da dini mimari eserlerde portal ve cephe s&uuml;slemesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2239109 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&uuml;ven&ccedil;, Mualla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyarbak&#305;r'da dini mimari eserlerde portal ve cephe s&uuml;slemesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926934 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&uuml;ven&ccedil;, Mualla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyarbak&#305;r, Mardin ve dolaylar&#305;nda baz&#305; Hiristiyan dini yap&#305;lar&#305;nda T&uuml;rk-&#304;slam mimari unsurlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2115541 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tun&ccedil;er, Orhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyarbak&#305;r, Mardin ve dolaylar&#305;nda baz&#305; Hiristiyan dini yap&#305;lar&#305;nda T&uuml;rk-&#304;slam mimari unsurlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:833582 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tuncer, Orhan Cezmi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/408758">http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/408758</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;eyh&uuml;lislamlar&#305;n &#304;stanbul'daki imar faaliyetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2494370 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Eren, Fatma Bet&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;eyh&uuml;lislamlar&#305;n &#304;stanbul'daki imar faaliyetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2496603 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Eren, Fatma Bet&uuml;l.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001619.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001619.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> Kayseri mihraplar&#305; : Kayseri merkez ve il&ccedil;elerinde bulunan cami ve mescidlerdeki mihraplar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2722375 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tu&#287;utlu Yurdakul, Eylem, 1982-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk-&#304;slam sanatlar&#305; tarihi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2309059 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&ouml;k, Bilal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bedesten : a domed commercial building ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2310111 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Haf&#305;zo&#287;lu, G&uuml;rsoy.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &quot;Sel&ccedil;uklu ba&#351;kenti Ni&#351;abur: kurulu&#351;undan B&uuml;y&uuml;k Sel&ccedil;uklu hakimiyetinin sonuna kadar&quot; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2038243 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Sar&#305;g&uuml;l, Nilhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sel&ccedil;uklu ba&#351;kenti Ni&#351;abur : kurulu&#351;undan B&uuml;y&uuml;k Sel&ccedil;uklu hakimiyetinin sonuna kadar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2259504 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Sar&#305;g&uuml;l, Nilhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Artvin ve Erzurum'daki G&uuml;rc&uuml; dini mimarisinde s&uuml;sleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2340182 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Korkut, Tahsin, 1980-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'un incileri : Anadolu yakas&#305; camileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2304213 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Yenig&uuml;n, Sudi. resl.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Demir &Ccedil;a&#287; Anadolusu'nda ate&#351; k&uuml;lt&uuml; : antik kaynaklar ve arkeolojik bulgular ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2001167 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Kiras, Ebru.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bizans &#304;mparatorlu&#287;u'nda yemek ve mutfak k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2001461 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Dilek, Ay&#351;eg&uuml;l Melis.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul Sur &#304;&ccedil;i'ndeki Osmanl&#305; mezar ta&#351;lar&#305; bezemelerinde &uuml;slup analizi (1703-1861) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2026948 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&uuml;l, Selma, 1980-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bizans &#304;mparatorlu&#287;u'nda yemek ve mutfak k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2030628 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Dilek, Ay&#351;eg&uuml;l Melis.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Demir &Ccedil;a&#287; Anadolusu'nda ate&#351; k&uuml;lt&uuml; : antik kaynaklar ve arkeolojik bulgular ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2030635 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Kiras, Ebru.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dijital &ccedil;a&#287;da m&uuml;sl&uuml;man kalmak ; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2263937 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&#350;i&#351;man, Nazife, 1960-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tarih boyunca ibadetin mekan&#305; : tap&#305;nak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2267642 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Erk&#305;zan, Tayfun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bursa Ulucami minberi : ilim y&uuml;kl&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1998433 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Uuml;lg&uuml;, Feyzi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ay&#305;rova m&uuml;ft&uuml;l&uuml;&#287;&uuml;m&uuml;z ve camilerimiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1991963 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Baydarman, Veysel. yay. haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk tasavvuf ara&#351;t&#305;rmalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2002282 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;K&uuml;&ccedil;&uuml;kda&#287;, Yusuf, 1949-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cult and votive monuments in the roman provinces : ... ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1794876 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Alexandrescu, Cristina-Georgeta. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;lt&uuml;r turizminde &ccedil;ini sanat&#305;n&#305;n yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1906933 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Kahya, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;lt&uuml;r turizminde &ccedil;ini sanat&#305;n&#305;n yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1464345 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Kahya, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dinlerin kav&#351;a&#287;&#305;nda &#304;zmir : bir sosyolojik rehber ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1914108 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ok&ccedil;ay, Hale.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konya'n&#305;n k&#305;rk tekkesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1915067 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;K&uuml;&ccedil;&uuml;kda&#287;, Yusuf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;i&#351;li b&ouml;lgesi gayrim&uuml;slim mabedleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1395313 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&ouml;ksu, Esra<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fatih b&ouml;lgesindeki gayrim&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1388076 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;lger, K&uuml;bra<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kent mekan&#305; tasar&#305;m&#305;nda ideolojik bir temsil arac&#305; : K&uuml;&ccedil;&uuml;k Asya'da Roma &#304;mparatorlar K&uuml;lt&uuml;'n&uuml;n mimari yoluyla temsili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1314536 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Teraman, &Ouml;zel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Urartu dini mimarisi : Kara Cellal&#305; tap&#305;nak kompleksleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1341742 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Anc&#305;n, Mehmet C&uuml;neyt.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Urartu dini mimarisi : Kara Cellal&#305; tap&#305;nak kompleksleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1328576 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Anc&#305;n, Mehmet C&uuml;neyt.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kent mekan&#305; tasar&#305;m&#305;nda ideolojik bir temsil arac&#305; : K&uuml;&ccedil;&uuml;k Asya'da Roma &#304;mparatorlar K&uuml;lt&uuml;'n&uuml;n mimari yoluyla temsili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1321698 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Teraman, &Ouml;zel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The grand mosque of Bursa ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1912719 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Kemikli, Bilal. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Guide of Bursa Ulucami ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1918894 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&uuml;lery&uuml;z, Mustafa. haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sel&ccedil;uklu ba&#351;kenti Rey : (kurulu&#351;undan 1157'ye kadar) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232174 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Turan, Nurullah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sel&ccedil;uklu ba&#351;kenti Rey : (kurulu&#351;undan 1157'ye kadar) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1235607 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Turan, Nurullah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beylik ve Osmanl&#305; d&ouml;nemi Kahramanmara&#351; &ccedil;e&#351;meleri ve k&ouml;pr&uuml;leri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1912406 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Aldan&#305;r, Fatih. haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kahramanmara&#351; beylik ve Osmanl&#305; d&ouml;nemi han, hamam ve medreseleri : sakl&#305; de&#287;erlerin kahraman &#351;ehri Mara&#351;, Kahramanmara&#351; hanlar&#305;, hamamlar&#305;, medreseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1914110 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Adan&#305;r, Fatih. haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bursa'n&#305;n 100 g&uuml;zeli ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1907608 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&#304;nce, P&#305;nar. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Asar&uuml;&rsquo;l-Kahireti&rsquo;l-&#304;slamiyye fi&rsquo;l-asri&rsquo;l-Osmani = Islamic monuments of Cairo in the Ottoman period II-II ent://SD_ILS/0/SD_ILS:419820 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Muhammed Ebu&rsquo;l-Amayem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Asar&uuml;&rsquo;l-Kahireti&rsquo;l-&#304;slamiyye fi&rsquo;l-asri&rsquo;l-Osmani = Islamic monuments of Cairo in the Ottoman period II-I ent://SD_ILS/0/SD_ILS:419827 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Muhammed Ebu&rsquo;l-Amayem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayasofya ve Fossati karde&#351;ler (1847-1858) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:228868 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Do&#287;an, Sema.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yap&#305;lar&#305;n efendisi Aya Sofya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:212543 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&uuml;r&#351;an, Nazl&#305;<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eski&#351;ehir zaviye ve t&uuml;rbeleri (Sel&ccedil;uklu-Osmanl&#305; d&ouml;nemi) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:215614 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Alt&#305;nsapan, Erol<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul' daki Protestanl&#305;k ve protestan kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:217771 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Malko&ccedil;, Mustafa Numan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305;l&#305;klar imparatorlu&#287;u kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; tarih perspektifinden : Osmanl&#305;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:171375 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Barkey, Karen<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Neyl&uuml;'l-ereb fi Ma'rifeti'l-edeb ent://SD_ILS/0/SD_ILS:175288 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Mahmud Hamdi b. Davud el-Mera&#351;i ed-Dime&#351;ki<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; miras&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:187066 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Akyol, Taha<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Emir Sultan (Hazretleri) K&uuml;lliyesi rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1285998 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&uuml;lery&uuml;z, Mustafa. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Azerbaycan'&#305;n kuzeybat&#305; b&ouml;lgesinin mimari dokusu : metin ve ekler : 2 cilt ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740826 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Azizov, Anar.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45977.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45977.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mimar Sinan ve &uuml;&ccedil; eseri S&uuml;leymaniye K&uuml;lliyesi, &#350;ehzadeba&#351;&#305; K&uuml;lliyesi ve R&uuml;stem Pa&#351;a Camisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:871977 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Sand&#305;k&ccedil;&#305;, Canser.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mimar Sinan ve &uuml;&ccedil; eseri S&uuml;leymaniye K&uuml;lliyesi, &#350;ehzadeba&#351;&#305; K&uuml;lliyesi ve R&uuml;stem Pa&#351;a Camisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:871978 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Sand&#305;k&ccedil;&#305;, Canser.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Me&#351;hed-i H&uuml;davendigar'&#305;n 1906 y&#305;l&#305; tamirat&#305; = Murad Hudavendigar martyrdom 1906 restoration ent://SD_ILS/0/SD_ILS:837941 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&#304;vecan, Raif.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12945">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12945</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mimar Sinan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:332247 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Cansever, Turgut<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;ky&uuml;z&uuml;nden &#304;stanbul ibadethaneleri = Sanctuaries of &#304;stanbul from the sky ent://SD_ILS/0/SD_ILS:212300 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Brunelleschi'nin kubbesi : Floransa'daki b&uuml;y&uuml;k katedralin hikayesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:186795 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;King, Ross<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mimar Sinan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:197102 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Cansever, Turgut-. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cami : mimariye merakl&#305; &ccedil;ocuklar ve b&uuml;y&uuml;kler i&ccedil;in 16. y&uuml;zy&#305;lda Osmanl&#305; Devleti&rsquo;nde bir cami ve k&uuml;lliyesi nas&#305;l yap&#305;l&#305;rd&#305;? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:197189 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Macaulay, David.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aghtamar : a jewel of medieval Armenian architecture = Ahtamar : orta&ccedil;a&#287; Ermeni mimarl&#305;&#287;&#305;n&#305;n m&uuml;cevheri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:161121 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Mnatsakanian, Stepan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;ll&uuml;oba H&ouml;y&uuml;&#287;&uuml; kalkolitik ve ilk tun&ccedil; &ccedil;a&#287;&#305; k&uuml;&ccedil;&uuml;k buluntular&#305; : (yontmata&#351; aletler ve metal eserler hari&ccedil;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738002 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;ner, Beyil.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44504.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44504.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yaya b&ouml;lgelerinde kullan&#305;m analizi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma : beyaz&#305;t meydan&#305; ve &ccedil;evresi &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739520 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ccedil;ermikli, Beyza.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45513.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45513.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul : karalar&#305;n ve denizlerin sultan&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:158589 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;zdem, Filiz. foto&#287;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yery&uuml;z&uuml;nde bir cennet : Medine-i M&uuml;nevvere ent://SD_ILS/0/SD_ILS:149385 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Reyhan, Abdullah Muhammed<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nce Minareli Medrese ent://SD_ILS/0/SD_ILS:188154 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Erdemir, Ya&#351;ar<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alaeddin Camii ve T&uuml;rbeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:188156 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Erdemir, Ya&#351;ar<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Antalya Cuman&#305;n Camii : mimari tarihi ve Bizans k&ouml;keni : r&ouml;l&ouml;ve, yap&#305; analizi, an&#305;t korunma ve bak&#305;m&#305; = Die Cuman&#305;n Camii in Antalya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:190869 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Kaymak, Gamze<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;znik ve &ccedil;evresi Bizans Devri mimari faaliyetinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911289 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ermi&#351;, &Uuml;. Melda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adalar b&ouml;lgesi gayrim&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:871821 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Arslan, Esma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adalar b&ouml;lgesi gayrim&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:871822 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Arslan, Esma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kad&#305;k&ouml;y b&ouml;lgesi gayrim&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:871823 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ayaz, Enise.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kad&#305;k&ouml;y b&ouml;lgesi gayrim&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:871824 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ayaz, Enise.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tarihi, k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ve sanat&#305;yla II. Ey&uuml;psultan Sempozyumu tebli&#287;ler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:136719 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ccedil;al&#305;&#351;an, &#304;rfan. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sakarya'da T&uuml;rk mimari eserleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:155602 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ccedil;etin, Yusuf<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tarihi, k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ve sanat&#305;yla II. Ey&uuml;psultan Sempozyumu tebli&#287;ler : (8-10 May&#305;s 1998) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:155884 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ccedil;al&#305;&#351;an, &#304;rfan. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mimar Sinan d&ouml;nemi cami cepheleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:189950 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Erzen, Jale N.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Cami) duvar resimlerinin analizleri ve koruma &ouml;nerileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710223 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ccedil;e&#351;meli, Hande.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42761.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42761.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;sle&ccedil;ukuru Manast&#305;r&#305;, Antalya'n&#305;n Doyran Beldesi'nde bir Orta&ccedil;a&#287; yap&#305; toplulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709748 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tiryaki, Ay&ccedil;a.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42743.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42743.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Feeding people, feeding power : imarets in the Ottoman Empire ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6013 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ergin, Nina. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sinan Diaryz : a walking tour of Mimar Sinan's monuments ent://SD_ILS/0/SD_ILS:142100 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Pierpont, Ann<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;sle&ccedil;ukuru Manast&#305;r&#305;, Antalya'n&#305;n Doyran Beldesi'nde bir Orta&ccedil;a&#287; yap&#305; toplulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:919481 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tiryaki, Ay&ccedil;a.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Cami) duvar resimlerinin analizleri ve koruma &ouml;nerileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914030 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ccedil;e&#351;meli, Hande.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Cami) duvar resimlerinin analizleri ve koruma &ouml;nerileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901104 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ccedil;e&#351;meli, Hande.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;sle&ccedil;ukuru Manast&#305;r&#305;, Antalya'n&#305;n Doyran Beldesi'nde bir Orta&ccedil;a&#287; yap&#305; toplulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904689 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tiryaki, Ay&ccedil;a.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nineteenth-century Ottoman funerary architecture : from innovation to eclecticism ent://SD_ILS/0/SD_ILS:830727 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 2. Uluslararas&#305; Mimar Sinan Sempozyumu : mekan&#305;n ruhu = 2nd international symposium on Architect Sinan : spirit of the place '' genious loci '' ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6453 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Uluslararas&#305; Mimar Sinan Sempozyumu = International Symp... on Architect Sinan (2. : 2006 : Edirne)1<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ge&ccedil;im&#351;ten g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze Deyrulzafaran Manast&#305;r&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:11372 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Bilge, Yakup<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A guide to the works of Sinan the architect in &#304;stanbul ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14837 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&uuml;nay, Reha<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dini mimaride gizli tasar&#305;m y&ouml;ntemleri : dini yap&#305;lar&#305;n tasar&#305;m&#305;nda ebced hesab&#305; ve geometri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19426 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Arpat, Atilla<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eski&#351;ehir t&uuml;rbeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:135817 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&#304;&#351;can, Nejat<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bursa ulucami minberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:143804 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Uuml;lg&uuml;, Feyzi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kazakh traditions and customs ent://SD_ILS/0/SD_ILS:146482 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Kenzheakhmetuly, Seiitt<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; mimarisinde tarikat yap&#305;lar&#305; / tekkeler : Osmanl&#305; &#351;ehrinde ve mahallesinde tekkelerin yeri : &#304;stanbul &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:819764 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; mimarisinde ah&#351;ap tavan g&ouml;bekleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:732970 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Arslan, Hidayet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40745.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40745.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> XIX.Y&uuml;zy&#305;l Frans&#305;z seyyahlar&#305;na g&ouml;re Van ent://SD_ILS/0/SD_ILS:733350 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Mangaltepe, &#304;smail.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41048.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41048.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Un champ in explore de l'architecture domestique Ottomane : les harems et les selaml&#305;ks des tekkes ent://SD_ILS/0/SD_ILS:773207 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fatih mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:871314 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;U&ccedil;maz, Duygu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bulgaristan'da yok olmak &uuml;zere olan bir Osmanl&#305; eseri : Eski Za&#287;ra'da Hamza Bey Camii = An Ottoman work in Bulgaria that is about to vanish : The Hamza Bey Mosque ent://SD_ILS/0/SD_ILS:830725 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Bilecik, G&uuml;lberk<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mimar Sinan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:10660 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Cansever, Turgut<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sivrihisar bindirme tavanl&#305; camiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:11399 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Candemir, &Ouml;zden<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erken klasik devir Osmanl&#305; camilerinde son cemaat yerlerinin geli&#351;imi ve tipolojisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2885 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;zkan, &#350;erif<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eski&#351;ehir tarihi camileri medreseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:18154 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&#304;&#351;can, Nejat<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Divri&#287;i'deki Osmanl&#305; camileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:18936 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Denkta&#351;, Mustafa<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mimar Sinan : Albaraka T&uuml;rk'&uuml;n k&uuml;lt&uuml;r d&uuml;nyam&#305;za 20. y&#305;l arma&#287;an&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:119759 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Cansever, Turgut<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mimar Sinan, Edirne ve Selimiye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:131614 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tunca, Ayhan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erken klasik devir Osmanl&#305; camilerinde son cemaat yerlerinin geli&#351;imi ve tipolojisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:125353 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;zkan, &#350;erif<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nanca yolculuk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:126185 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Boz, &#350;&uuml;kr&uuml;<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ottoman architecture and the sufi orders : dervish lodges : the position of the tekkes in Ottoman cities and the urban districts : the Istanbul example ent://SD_ILS/0/SD_ILS:819763 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; mimarisinde ah&#351;ap tavan g&ouml;bekleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916962 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Arslan, Hidayet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> XIX. y.y. Frans&#305;z seyyahlar&#305;na g&ouml;re Van ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921213 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Mangaltepe, &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> XIX.Y&uuml;zy&#305;l Frans&#305;z seyyahlar&#305;na g&ouml;re Van ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905374 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Mangaltepe, &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; mimarisinde ah&#351;ap tavan g&ouml;bekleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905702 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Arslan, Hidayet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; mimarisinde tarikat yap&#305;lar&#305; / tekkeler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:779149 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; d&ouml;nemi tarikat yap&#305;lar&#305;nda sufi inan&ccedil;lar&#305;n&#305;n ve simgelerinin yans&#305;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:779150 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> XVI. y&uuml;zy&#305;l Osmanl&#305; mimarl&#305;&#287;&#305;ndan &quot;Sinan d&#305;&#351;&#305;&quot; g&ouml;r&uuml;n&uuml;mler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:779151 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tekkeler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:779152 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Brick and tile deterioration at the Hoca Ahmet Yesevi building complex, Turkestan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:828623 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&uuml;le&ccedil;, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tekkeler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:829496 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ar&#351;iv belgelerine g&ouml;re G&uuml;m&uuml;&#351;hane'deki S&uuml;leymaniye/ Sultan S&uuml;leyman Camii = S&uuml;leymaniye/ Sultan S&uuml;leyman Mosque in G&uuml;m&uuml;&#351;hane according to the archive documents ent://SD_ILS/0/SD_ILS:837360 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Yaz&#305;c&#305;, Nurcan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/229896">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/229896</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tarihi, k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ve sanat&#305;yla Ey&uuml;psultan sempozyumu VIII : tebli&#287;ler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:26066 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ey&uuml;psultan Sempozyumu (VIII. : 2003 : &#304;stanbul)1<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;slam sanat&#305;n&#305;n olu&#351;umu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:115496 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Grabar, Oleg<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Islamic monuments of Cairo in the Ottoman period I : mosques, madrasas, takiyas ent://SD_ILS/0/SD_ILS:112032 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Mohamed Abul Amayem. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lykia - Karia' da Roma d&ouml;nemi tap&#305;nak mimarl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:357997 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Serdaro&#287;lu, &Uuml;mit.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Enez'de Bizans Devri Dini Mimarisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:727205 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tuncay, G&uuml;l Beren.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/37861.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/37861.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L'influence de l'architecture Ottomane dans les Batiments religieux et civils de la communaut&eacute; Grecque Orthodoxe : exemples d'Istanbul, d'Anatolie et des iles egeennes ent://SD_ILS/0/SD_ILS:779148 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L'influence de l'architecture Ottomane dans les Batiments religieux et civils de la communaut&eacute; Grecque Orthodoxe : exemples d'Istanbul, d'Anatolie et des iles egeennes ent://SD_ILS/0/SD_ILS:779219 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Art of the liturgical objects from the Ottoman period ent://SD_ILS/0/SD_ILS:827728 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Y&#305;lmaz, Tarcan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2639.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2639.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;&ccedil; dinin bulu&#351;tu&#287;u kent &#304;stanbul ent://SD_ILS/0/SD_ILS:30109 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Sezer, Sennur<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'nin kutsal mekanlar&#305; = holygrounds of Turkey ent://SD_ILS/0/SD_ILS:32588 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;z&uuml;kan, B&uuml;lent. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tarihi, k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ve sanat&#305;yla VI. Ey&uuml;p Sultan Sempozyumu ; tebli&#287;ler 10-12 May&#305;s 2002 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:36149 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tarihi, K&uuml;lt&uuml;r&uuml; ve Sanat&#305;yla Ey&uuml;pSultan Sempozyumu (6. : 2003 : &#304;stanbul)1<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu' da tarikat yap&#305;lar&#305;na bak&#305;&#351; (13-15. yy) : Bilecik Orhan Gazi &#304;mareti kaz&#305; sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:36237 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Alt&#305;nsapan, Erol. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Asar&uuml;&rsquo;l-Kahireti&rsquo;l-&#304;slamiyye fi&rsquo;l-asri&rsquo;l-Osmani : el-mesacid, ve&rsquo;l-medaris ve&rsquo;z-zevaya = Islamic monuments of Cairo in the Ottoman period I ent://SD_ILS/0/SD_ILS:419826 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Muhammed Ebu&rsquo;l-Amayem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Orta Asya'da bir Orta&ccedil;a&#287; yap&#305;s&#305; olan Diggaran Camisi = Diggaran Mosque from the Medieval Central Asia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:820691 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ccedil;e&#351;meli, &#304;brahim<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12982">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12982</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Denizli K&#305;z&#305;lcab&ouml;l&uuml;k camileri ve al&ccedil;&#305; s&uuml;slemeleri = Denizli K&#305;z&#305;lcab&ouml;l&uuml;k Mosques and stucco decorations ent://SD_ILS/0/SD_ILS:820692 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;D&ouml;nmez, E. Emine Naza<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12983">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12983</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kitabatun &#304;slamiyye min Mekketi&rsquo;l-M&uuml;kerreme k. 1-7 h. / 7-13 m. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1344612 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Abdurrahman b. Ali Zehrani<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Enez'de Bizans Devri Dini Mimarisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918030 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tuncay, G&uuml;l Beren.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bizans dini mimarisinde kiborion tipinin &#304;stanbul ve Anadolu'daki &ouml;rnekleri &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:729048 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;zcan, Hatice &Ouml;zyurt.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/35977.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/35977.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bursa ve &ccedil;evresinde erken d&ouml;nem Osmanl&#305; tarikat yap&#305;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:827709 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2620.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2620.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; zihniyet d&uuml;nyas&#305;ndaki mistik boyutun kent dokusuna yans&#305;mas&#305; : &#304;stanbul &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:827710 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2621.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2621.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'un ortadan kalkan tarihi eserlerinden &Uuml;sk&uuml;dar'da Rifa'i Asitanesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:827711 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2622.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2622.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; mimarisinde tarikat yap&#305;lar&#305; / tekkeler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:827712 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2623.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2623.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; k&uuml;lliyelerinin kurulu&#351;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:25952 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Cantay, G&ouml;n&uuml;l<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Inscription pearls of Karatay Madrasah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:30713 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Emino&#287;lu, Mehmet<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kosova-Prizren Fatih Sultan Mehmet Namazgah&#305; (K&#305;r&#305;k Cami) kaz&#305; ve restorasyon &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; ile &#350;ehit Ba&#351;&ccedil;avu&#351; H&uuml;seyin Kutlu Park&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:93405 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Acun, Hakk&#305;<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanatsal a&ccedil;&#305;dan Kariye Cami ent://SD_ILS/0/SD_ILS:113597 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ousterhout, Robert<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkmenistan'da dini ve tarihi ziyaret yerleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:106890 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tatl&#305;l&#305;o&#287;lu, Durmu&#351;<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;leyman mabedi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:104949 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Meng&uuml;, Renan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu'da T&uuml;rk &ccedil;ad&#305;r sanat&#305; ile ilgili mezar yap&#305;lar&#305; = Tombs concerning the Turkish tenth of Anatolia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:820783 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Vardar, Kadriye Figen<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12968">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12968</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Asariye Camii : Tanzimat D&ouml;nemi'nde benzersiz planl&#305; bir yap&#305; = Asariye : a unique plan of the Tanzimat period ent://SD_ILS/0/SD_ILS:820792 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ok&ccedil;uo&#287;lu, Tarkan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12969">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12969</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bizans dini mimarisinde kiborion tipinin &#304;stanbul ve Anadolu'daki &ouml;rnekleri &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917928 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;zcan, Hatice &Ouml;zyurt.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bizans dini mimarisinde kiborion tipinin &#304;stanbul ve Anadolu'daki &ouml;rnekleri &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901899 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;zcan, Hatice &Ouml;zyurt.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; mimarisi i&ccedil;in kaynak Hadikat&uuml;'l-Cevami incelemeli metin &ccedil;evirisi (II. cilt) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:872081 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ba&#351;aran, Ay&#351;e G&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kocaeli Ere&#287;li beldesi kitabeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:98311 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Galitekin, Ahmet Nezih<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluk&#305;&#351;la ve &ouml;ks&uuml;z Mehmet Pa&#351;a menzil k&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:98632 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&uuml;ltekin, R. Eser<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Biraj : (tarihi, tarihi co&#287;rafyas&#305; ve T&uuml;rk d&ouml;nemi an&#305;tlar&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:98634 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Uuml;nal, Rahmi H&uuml;seyin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ankara mihrablar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:98636 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Eskici, Bekir<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hadikat&uuml;l-Cevami : (&#304;stanbul camileri ve di&#287;er dini-sivil mi' mari yap&#305;lar) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:98719 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Galitekin, Ahmet Nezih<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tersten perspektif ent://SD_ILS/0/SD_ILS:99635 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Florenski, Pavel<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Simav' &#305;n manevi mimarlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:99839 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Bozyi&#287;it, Ya&#351;ar<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Converted Byzantine churches in &#304;stanbul : their transformation into mosques and masjids ent://SD_ILS/0/SD_ILS:102294 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;K&#305;r&#305;mtay&#305;f, S&uuml;leyman<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Edirne' deki tek kubbeli camiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:104907 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Bayrakal, Sedat<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ankara mihrablar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:146794 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Eskici, Bekir<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> XX. asra eri&#351;en &#304;stanbul medreseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:66668 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;K&uuml;t&uuml;ko&#287;lu, M&uuml;bahat S.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eshab-&#305; Kehf ve Rak&#305;ym : (ma&#287;ara arkada&#351;lar&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:60609 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Af&#351;aro&#287;lu, Ali<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;n&uuml;&ccedil; Ond&ouml;rd&uuml;nc&uuml; y&uuml;zy&#305;llarda Anadolu mihrablar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:83927 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Bak&#305;rer, &Ouml;m&uuml;r<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Byzantine monastic foundation documents: ent://SD_ILS/0/SD_ILS:237340 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Thomas, John. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Byzantine monastic foundation documents: ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1813091 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Thomas, John. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Byzantine monastic foundation documents: ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1813093 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Thomas, John. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Byzantine monastic foundation documents: ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1813096 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Thomas, John. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Byzantine monastic foundation documents: ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1813099 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Thomas, John. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Edirne evkaf-&#305; islamiyye tarihi : birinci cilt : camiler ve mescidler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:67818 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Osman, R&#305;fat<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eski&#351;ehir Kur&#351;unlu camii ve k&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:75506 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&#304;&#351;can, Nejat<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul' daki Protestan kiliseler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:75840 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Malko&ccedil;, M. Numan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Edirne mevlevihanesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:56673 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Onur, Oral<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bey&#351;ehir E&#351;rafo&#287;lu S&uuml;leyman Bey camii ve k&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:85881 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Erdemir, Ya&#351;ar<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vak&#305;f &#351;aheserleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:107741 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Bayram, Sadi. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gaspore fossatis restaurierung der Hagia Sophia in &#304;stanbul 1847-49 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:101853 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Schl&uuml;ter, Sabine<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> San Marco'nun betimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1732448 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Butor, Michel<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hagios Georgios Mangana Manast&#305;r&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:723395 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Y&#305;lmaz, Hayri Fehmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Paintings of the dark church ent://SD_ILS/0/SD_ILS:63776 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Yenip&#305;nar, Halis<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mimar Sinan' da tezyinat anlay&#305;&#351;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:64260 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ramazano&#287;lu, G&ouml;zde<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tarihi, k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ve sanat&#305;yla II. Ey&uuml;psultan Sempozyumu tebli&#287;ler : (8-10 May&#305;s 1998) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:65107 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ccedil;al&#305;&#351;kan, &#304;rfan. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1. Ey&uuml;p Sultan Sempozyumu : tebli&#287;ler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:65113 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Konya' daki Sel&ccedil;uklu yap&#305;lar&#305;n&#305;n Osmanl&#305; devrinde bak&#305;m&#305; ve kullan&#305;lmas&#305; : Konya &#350;eriyye sicil kay&#305;tlar&#305;na g&ouml;re ent://SD_ILS/0/SD_ILS:66701 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;At&ccedil;eken, Zeki<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sinan' &#305;n sanat&#305; ve Selimiye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:68919 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Kuban, Do&#287;an<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Seyh Seyyit Sultan S&uuml;ceaddin Veli K&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:69195 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&#304;&#351;can, C&uuml;neyt<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ho&#351;ap' taki Mahmudi beylerine ait mimari eserler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:69867 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Top, Mehmet<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Camilerimiz II ent://SD_ILS/0/SD_ILS:70926 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;nal, Hakk&#305;<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;nden bug&uuml;ne Mescidi Nebi ve Medine-i M&uuml;nevvere ent://SD_ILS/0/SD_ILS:71874 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tetik, Gaffa<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pilot restoration projects : Istanbul ent://SD_ILS/0/SD_ILS:138735 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ahunbay, Zeynep. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pilot restoration projects : Istanbul ent://SD_ILS/0/SD_ILS:333584 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ahunbay, Zeynep. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hagios Georgios Mangana Manast&#305;r&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918082 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Y&#305;lmaz, Hayri Fehmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hagios Georgios Mangana Manast&#305;r&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909088 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Y&#305;lmaz, Hayri Fehmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L&uuml;leburgaz ve Sokullu Mehmet Pa&#351;a K&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:63008 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;M&uuml;derriso&#287;lu, Fatih<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tarihi Kayseri cami ve mescidleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:64382 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;zke&ccedil;eci, &#304;lhan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kapadokya kaya kiliselerinde &uuml;&ccedil; g&uuml;n ent://SD_ILS/0/SD_ILS:68998 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Seferis, Yorgo<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sultan Selim k&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:70793 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;K&uuml;&ccedil;&uuml;kda&#287;, Yusuf<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gaziantep' in yok edilen camileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:39989 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&#350;ahiner, Necmettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mescid ve fonsiyonlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:40582 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;A&#287;&#305;rman, Mustafa<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The Blue Mosque and the Suleiman : the magnificiant ent://SD_ILS/0/SD_ILS:37510 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ate&#351;, Mehmet<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Foto&#287;raflarla Seyyid Battal Gazi K&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:38543 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&#304;&#351;can, Nejat<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Seyyid Battal Gazi K&uuml;lliyesi ve Vakf&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:38555 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;K&uuml;&ccedil;&uuml;kcan, &#304;lyas<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Edirne Sultan II. Bayezid k&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:85857 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Kazanc&#305;gil, Rat&#305;p<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye' de cami yapt&#305;rma faaliyetleri (1950 den sonra) : Eski ve yeni T&uuml;rk camilerinden baz&#305; &ouml;rnekler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:107259 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z Format:&#160;Kitaplar<br/> So&#287;ana&#287;a Camii IV. yap&#305;l&#305;&#351;&#305; ve tarihi ser&uuml;veni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:101976 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Turan, Mehmet. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ulucami-Sel&ccedil;uklu &#351;ehrinde isk&acirc;n&#305; bir kaynak olarak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:778555 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Baykara, Tuncer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pisidia b&ouml;lgesi tap&#305;nak mimarisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:866412 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;B&uuml;y&uuml;kkolanc&#305;, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kayseri-K&uuml;l&uuml;k Camii ve Medresesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:65261 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Yurdakul, Erol<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sakarya ili Tarakl&#305; &#304;l&ccedil;esi ve Yunus Pa&#351;a Camii ent://SD_ILS/0/SD_ILS:65267 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Acun, Hakk&#305;<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Afyon-&Ccedil;ay' da Ebu' l M&uuml;cahid Yusuf K&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:66351 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;zkarc&#305;, Mehmet<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul' da Osmanl&#305; d&ouml;nemi Rum kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:69000 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Karaca, Zafer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ak&#351;ehir' deki T&uuml;rk mimari eserleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:70531 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Samur, Tahsin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kutsal Ruh' un arma&#287;an&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:41422 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Pytches, David<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;ayan &ccedil;izgiler : Sont' Antonio kilisesi mimari &ccedil;izimler serisi = Segni essenziali : disegni architettanici della chiesad : Sant' Antonio ent://SD_ILS/0/SD_ILS:44637 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu Sel&ccedil;uklu T&uuml;rbeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:39539 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;nkal, Hakk&#305;<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Son d&ouml;nemde Karahisar-&#305; Sahib Medreseleri ve Isl&acirc;h-&#305; Med&acirc;ris uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:778005 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Yaz&#305;c&#305;, Nesimi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yesev&icirc; K&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:778580 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;U&#287;urlu, Kamil<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Edirne' deki tarihi eserlerin d&#305;&#351; mekanlar&#305;nda seramik malzemelerin kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:53447 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;zkan, Selma<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;sa Bey camii= &#304;sa Bey mosque ent://SD_ILS/0/SD_ILS:53449 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ertu&#287;rul, Selda Kalfazade<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu' da kiliseye &ccedil;evrilmi&#351; Yunan ve Roma tap&#305;naklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:722437 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;zg&uuml;m&uuml;&#351;, Ferudun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Geleneksel T&uuml;rk El Sanatlar&#305; E&#287;itiminde Klasik Desen Anlay&#305;&#351;&#305;n&#305;n &Ouml;nemi, Teyzini &Ouml;rnekleriyle Kayseri Kur&#351;unlu C&acirc;mi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:777381 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;zke&ccedil;eci, &#304;lhan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ege B&ouml;lgesinde 16. y&uuml;zy&#305;la ait iki cami ile g&uuml;n&uuml;m&uuml;z camilerinden ikisinin s&uuml;sleme a&ccedil;&#305;s&#305;ndan kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:777390 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Meri&ccedil;, Atanur<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum' daki &Ccedil;ifte Minareli Medrese &uuml;zerine yeni bir yorum ent://SD_ILS/0/SD_ILS:777990 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ulu&ccedil;am, Abd&uuml;ssel&acirc;m<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Birgi Ulu Cami minberi (712/1322) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:777994 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Bayat, Ali Haydar<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erken Osmanl&#305; d&ouml;neminde s&#305;rl&#305; tu&#287;lal&#305; minareler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:779089 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Uysal, A. Osman<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanishe familien graban lagen &#304;stanbul (Resomee) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:774388 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Laqueur, Hans-Peter<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vak&#305;flar ve Yozgat' ta tarihi vak&#305;f camileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:66166 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ergin, Ali &#350;akir<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vak&#305;flar ve Yozgat' ta tarihi vak&#305;f camileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:91365 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ergin, Ali &#350;akir<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'daki ah&#351;ap cami, mescit ve tekkeler : ek ve d&uuml;zeltmeler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2235083 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Di&#351;&ouml;ren, N. Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu'da kiliseye &ccedil;evrilmi&#351; Yunan ve Roma tap&#305;naklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917301 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ouml;zg&uuml;m&uuml;&#351;, Ferudun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; &#304;mparatorlu&#287;u'nda k&uuml;lliyeler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:776020 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Hatipo&#287;lu, S&uuml;leyman<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Foto&#287;raflarla fatih an&#305;tlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:63860 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Eyice, Semavi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'daki ah&#351;ap cami, mescit ve tekkeler : I-metin ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2235045 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Di&#351;&ouml;ren, N. Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'daki ah&#351;ap cami, mescit ve tekkeler : II-&#351;ekiller ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2235123 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Di&#351;&ouml;ren, N. Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Van Ulu Camii s&uuml;sleme &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:775767 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;M&uuml;layim, Sel&ccedil;uk<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anatolian synagogues ent://SD_ILS/0/SD_ILS:88080 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Mitrani, Emili<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ankara Cenabi Ahmet Pa&#351;a camii ent://SD_ILS/0/SD_ILS:82113 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ba&#351;kan, Seyfi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bayt Al-Maqdis Abd al-Malik's Jerusalem : part one ent://SD_ILS/0/SD_ILS:82962 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Raby, Julian. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Firuzabad : palace city of the Deccan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:83245 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Michell, George<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bursa Ya&#351;il Cami pencere parmakl&#305;klar&#305;ndaki g&uuml;m&uuml;&#351; kakma motifleri I ent://SD_ILS/0/SD_ILS:735016 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Yalman, Bedri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;&#305;pka' da Rus manast&#305;r&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:777540 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ayd&#305;n, Mahir<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu beylikleri d&ouml;neminin en &ouml;nemli eserlerinden Ayd&#305;no&#287;lu &#304;sa Bey camii kit&acirc;beleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:777807 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Bayat, Ali Haydar<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu Sel&ccedil;uklu k&uuml;mbetlerinin geli&#351;imi ve &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:778406 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tuncer, Orhan Cezmi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul' da B&acirc;li Pa&#351;a Cam&icirc;&icirc; ve Mimar Sinan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:774725 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Eyice, Semavi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sincerity V slander : on the preservation of cultural heritage ent://SD_ILS/0/SD_ILS:89887 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Fatih camileri ve di&#287;er tarihi eserler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:237708 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Bursa Ya&#351;il Cami pencere parmakl&#305;klar&#305;ndaki g&uuml;m&uuml;&#351; kakma motifleri II ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041346 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Yalman, Bedri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bursa Ye&#351;il Cami pencere parmakl&#305;klar&#305;ndaki g&uuml;m&uuml;&#351; kakma motifleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917252 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Yalman, Bedri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bursa Ya&#351;il Cami pencere parmakl&#305;klar&#305;ndaki g&uuml;m&uuml;&#351; kakma motifleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903108 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Yalman, Bedri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul tekkelerinin mimari ve s&uuml;sleme &ouml;zellikleri tipoloji denemeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:733820 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bezemeler &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda Magnesia Artemis Tap&#305;na&#287;&#305;' n&#305;n yap&#305;m tarihi &uuml;zerini ent://SD_ILS/0/SD_ILS:774409 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ko&ccedil;han, Nurettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Asya Merkezi Mekan Gelene&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:386892 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ak&#305;n, G&uuml;nkurt<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul tekkelerinin mimari ve s&uuml;sleme &ouml;zellikleri tipoloji denemeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917251 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul tekkelerinin mimari ve s&uuml;sleme &ouml;zellikleri tipoloji denemeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905629 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tanman, M. Baha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ramazan Efendi ve Tekkeci camilerinin mimari s&uuml;slemelerinde &uuml;slup birli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:734893 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Vardar, Zuhal.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/18653.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/18653.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gaziantep c&acirc;milerinde minber problemi ve m&uuml;teharrik minberler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:775395 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;&Ccedil;am, Nusret<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konya' da Al&acirc;eddin D&acirc;r&uuml;&#351;-&#351;if&acirc;s&#305;, t&#305;p medresesi ve mescidinin yeri, yap&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:778907 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;K&uuml;&ccedil;&uuml;kda&#287;, Yusuf<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul' daki alt&#305; ve sekiz destekli camilerimizin geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:41733 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ersoy, Ayla<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> XVI-XVII y&uuml;zy&#305;lda S&uuml;leymaniye camii ve ba&#287;l&#305; yap&#305;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:236929 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Cantay, Tanju<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Foto&#287;raflarla Fatih an&#305;tlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:237296 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Eyice, Semavi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ramazan Efendi ve Tekkeci camilerinin mimari s&uuml;slemelerinde &uuml;slup birli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917730 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Vardar, Zuhal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ramazan Efendi ve Tekkeci camilerinin mimari s&uuml;slemelerinde &uuml;slup birli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904348 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Vardar, Zuhal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayd&#305;no&#287;lu mimarisi i&ccedil;inde &#304;sabey Camii'nin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:713565 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ertu&#287;rul, Selda Kalfazade.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/17862.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/17862.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da Osmanl&#305; t&uuml;rbelerinin tipolojisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:733766 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tahao&#287;lu, Tahsin &Ouml;mer.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/17895.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/17895.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu Sel&ccedil;uklu medrese plan&#305;n&#305;n Konya' daki iki camide uygulan&#305;&#351;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:777017 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Uzluk, &#350;ahabeddin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayd&#305;no&#287;lu mimarisi i&ccedil;inde &#304;sabey Camii'nin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918049 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ertu&#287;rul, Selda Kalfazade.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da Osmanl&#305; t&uuml;rbelerinin tipolojisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902118 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tahao&#287;lu, Tahsin &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayd&#305;no&#287;lu mimarisi i&ccedil;inde &#304;sabey Camii'nin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904604 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Ertu&#287;rul, Selda Kalfazade.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tebrizde G&ouml;k Mescit ve islam mimarisindeki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:735465 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Yossofabad, Feridun Nahid.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/18368.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/18368.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Habibu&#351;a&#287;&#305; Nekropol&uuml; = Die Nekropole von Habibu&#351;a&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:775274 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;I&#351;&#305;k, Cengiz<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Manisa Muradiye Camii in&#351;aas&#305;na dair ent://SD_ILS/0/SD_ILS:775810 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Emecen, Feridun M.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Emin&ouml;n&uuml; camiileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:314277 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Do&#287;ru, Murat<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tebrizde G&ouml;k Mescit ve &#304;slam mimarisindeki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917984 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Yossofabad, Feridun Nahid.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tebrizde G&ouml;k Mescit ve islam mimarisindeki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904341 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Yossofabad, Feridun Nahid.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Emirza Bey t&uuml;rbesi, Bafra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:775182 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Dan&#305;&#351;man, H. G&uuml;nhan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deux monasteres Byzantins fondes par des Turcs : Kautloumousiou ent://SD_ILS/0/SD_ILS:775843 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Balivet, Michel<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Samsum y&ouml;resi ah&#351;ap mimarisinin gelenekselli&#287;i Bafra, &#304;kiztepe arkeolojik verilerinin &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda &Ccedil;ar&#351;amba G&ouml;k&ccedil;eli Camiinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:776483 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Dan&#305;&#351;man, H. G&uuml;nhan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Manisa' daki t&uuml;rbe mimarisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:777308 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Acun, Hakk&#305;<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Urartu mezar mimarisine yeni katk&#305;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:778990 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Sevin, Veli<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rib&acirc;t-i Melik, Hakan&icirc; S&uuml;l&acirc;lesinden &#304;br&acirc;him-o&#287;lu &Ccedil;u Tigin &#304;kinci Na&#351;r &#350;ems&uuml;'l-M&uuml;lk ve Harcang'de H. 471/ 1078'de yapt&#305;rd&#305;&#287;&#305; K&uuml;lliye = Rib&acirc;t-&#305; Malik, a monument erected at Har&ccedil;ang, Buh&acirc;r&acirc;, by the H&acirc;k&acirc;n&icirc;d (H&acirc;k&acirc;n&icirc; Turk) Monarch &Ccedil;u Tigin Na&#351;r II Samsu' l Mulk, Son of Ibr&acirc;h&icirc;m, in H. 471/ 1078 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:774077 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Esin, Emel<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayasofya M&uuml;zesi = Ayasofya Museum ent://SD_ILS/0/SD_ILS:405336 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Y&uuml;cel, Erdem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu k&uuml;mbetleri I : Sel&ccedil;uklu d&ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:237743 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tuncer, Orhan Cezmi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ifte Minareli Medrese' deki fig&uuml;rl&uuml; panolar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:775871 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&uuml;ndo&#287;du, Hamza<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A map of Anatolian friday masques (1520-1535) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:774615 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Faroqhi, Suraiya<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayasofya vaftizhanesi Sultan I. Mustafa ve Sultan &#304;brahim' in t&uuml;rbesi olan yap&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:776938 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Eyice, Semavi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bat&#305;da merkezi kubbe ve Koca Sinan' &#305;n mek&acirc;n kavram&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:778893 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Tuncer, Orhan Cezmi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Afyon' da yeni bulunmu&#351; fig&uuml;rl&uuml; bir mezarta&#351;&#305; hakk&#305;nda ent://SD_ILS/0/SD_ILS:778897 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&uuml;ndo&#287;du, Hamza<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Be&#351;ikta&#351; (Bahariye) mevlevihanesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:778901 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Y&uuml;cel, Erdem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karamort k&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:774049 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;G&ouml;y&uuml;n&ccedil;, Nejat<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Grabsteine als quelle zur Osmanischen geschiehte- m&ouml;glichkeiten und probleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:775353 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Laqueur, Hans-Peter<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konya Karatay Medresesi' nin ana kubbe geometrik bezemesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:778359 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;M&uuml;layim, Sel&ccedil;uk<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ey&uuml;p'te az tan&#305;nm&#305;&#351; iki t&uuml;rbe hakk&#305;nda ent://SD_ILS/0/SD_ILS:778837 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Demiriz, Y&#305;ld&#305;z<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;tahya' da R&uuml;stem Pa&#351;a Medresesi hakk&#305;nda k&#305;sa notlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:774492 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Altun, Ara<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Be&#351;ikta&#351; (Bahariye) Mevlevihanesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:835539 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Y&uuml;cel, Erdem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/405767">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/405767</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul Sara&ccedil;hane'deki Aziz Polyeuktos Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928199 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Kas&#305;mo&#287;lu, &#350;adiye.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fatih Ni&#351;anc&#305; Mehmet Pa&#351;a Camii K&uuml;lliyesi ve ah&#351;ap evler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924841 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Erik, S&uuml;leyman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zeynep Sultan Camii ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926114 2020-06-01T06:47:57Z 2020-06-01T06:47:57Z by&#160;Bilir, Halit.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>