Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Ekonomi -- T&uuml;rkiye SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dEkonomi$002b$002b--$002b$002bT$0025C3$0025BCrkiye$0026ic$003dtrue$0026lm$003dIUELEKTRO$0026ps$003d300? 2021-04-10T18:29:30Z T&uuml;rkiye - Ortado&#287;u ili&#351;kilerinin ekonomi politi&#287;i [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2785291 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Sar&#305;aslan, Fatma Kurt<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> A social and economy atlas of Turkey = T&uuml;rkiye&rsquo;nin ekonomi ve sosyal atlas&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766364 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de k&uuml;reselle&#351;me ekonomi ve din [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2784750 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Ekinci, &#304;smail<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &Ccedil;&ouml;z&uuml;m : T&uuml;rkiye&rsquo;nin kronikle&#351;en ter&ouml;r sorununa ekonomi re&ccedil;etesi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2782808 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Baysal, Ercan<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de faiz politikalar&#305; : 1980 sonras&#305; politika ve uygulamalar&#305;n ekonomi &uuml;zerindeki etkileri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766763 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;B&uuml;y&uuml;kdeniz, Adnan<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye-&#304;ran &uuml;zerine okumalar: Devlet-siyaset-hukuk-toplum-ekonomi-k&uuml;lt&uuml;r-din [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2783444 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Demokrasi ve ekonomi : askeri m&uuml;dahalelerin T&uuml;rkiye&rsquo;ye maliyeti [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2773381 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> SDE rapor : g&uuml;venlik kavram&#305;nda yeni bir boyut, ekonomi g&uuml;venli&#287;i, T&uuml;rkiye ne kadar g&uuml;vende? [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2771439 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> V. T&uuml;rkiye Sekt&ouml;rel Ekonomi &#350;uras&#305;, 8 Aral&#305;k 2010, Ankara [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768558 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Atat&uuml;rk d&ouml;nemi ekonomi politikas&#305; ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin ekonomik geli&#351;mesi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765813 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Suriye krizinin g&ouml;lgesinde T&uuml;rkiye - Rusya &#304;li&#351;kileri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2785247 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Politikalar&#305; Genel Ba&#351;kan Yard&#305;mc&#305;l&#305;&#287;&#305;<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Haram yiyicilik : felaketlerimizin sebepleri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2785095 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Ahmed Cevad Pa&#351;a<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de kay&#305;t d&#305;&#351;&#305; istihdam&#305;n engellenmesi ve iyi uygulama &ouml;rnekleri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2782309 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ge&ccedil;i&#351; ekonomileri d&#305;&#351;a a&ccedil;&#305;lma ve ani durmalar [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2779932 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;H&#305;zarc&#305; Be&#351;er, Berna<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de 1980 sonras&#305; maliye politikalar&#305; ile gelir da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ve sosyal adalet aras&#305;ndaki ili&#351;kiler [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2780266 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;&Ouml;z, Sabri<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &#304;lm-i iktisad dersleri : Osmanl&#305;&rsquo;n&#305;n son iktisat kitaplar&#305;ndan [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2785085 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;&#304;brahim Faz&#305;l<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Tarihsel s&uuml;re&ccedil;te T&uuml;rkiye ekonomisi: yap&#305;sal d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;m ve politika uygulamalar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2780608 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Paras&#305;z, &#304;lker<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;nin g&uuml;ncel ekonomik-mali sorunlar&#305; ve politikalar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2780633 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Karaca, Co&#351;kun<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Cumhuriyetin ilk y&#305;llar&#305;nda T&uuml;rkiye&rsquo;nin iktisadi yap&#305;s&#305;ndaki de&#287;i&#351;im ve geli&#351;meler (1923-1938) [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2776472 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Mercan, Mehmet Salih<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> B&uuml;lent Ko&#351;maz : vatana adanm&#305;&#351; bir &ouml;m&uuml;r [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2775479 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Ko&#351;maz, Saaded<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Osmanl&#305;&rsquo;dan g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze modern T&uuml;rk t&uuml;ketim k&uuml;lt&uuml;r&uuml; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2784684 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Or&ccedil;an, Mustafa<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Taksim &ccedil;i&ccedil;ekleri : g&uuml;n g&uuml;n gezi hat&#305;ras&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2772605 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Yamak, Harika<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> G&ouml;r&uuml;nmez el: &#351;effaf ekonomi &uuml;zerine d&uuml;&#351;&uuml;nceler [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2775046 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;G&uuml;nayd&#305;n, Hasan<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Avrupa birli&#287;i&rsquo;nde kimlik, k&uuml;lt&uuml;r tart&#305;&#351;malar&#305; ve T&uuml;rkiye [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2779896 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Akdemir, Erhan<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisinde g&uuml;ncel ekonomik ve mali konular [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2780623 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Soylu, Ali<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> S&#305;cak Haziran [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2772588 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Sancar, Nuray<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> G&uuml;ven ekonomisinde b&uuml;y&uuml;menin finansman&#305;: 2013 T&uuml;rkiye ekonomisi raporu [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774899 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 2011 ekonomik rapor : 67. genel kurul [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768001 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Economic report : Turkish and world economy in 2011 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2771190 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> K&uuml;resel kriz ve istihdam [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774916 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rk d&#305;&#351; politikas&#305;n&#305;n ekonomi politi&#287;i: &ldquo;so&#287;uk sava&#351;&rdquo;tan yeni d&uuml;nya d&uuml;zeni&rdquo;ne [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2776262 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Gerger, Haluk<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Maliye politikas&#305; arac&#305; olarak te&#351;vik uygulamalar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2780576 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Selen, Ufuk<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir b&uuml;y&uuml;me i&ccedil;in stratejik d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;m : ekonomi raporu 2011 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768144 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ekonomi almana&#287;&#305; 2010 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768170 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ekonomi almana&#287;&#305; 2011 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768171 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 2010 ekonomik rapor : 66. genel kurul [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768003 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar 2009 : Outstanding exporters 2009 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2775085 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 2000&rsquo;li y&#305;llarda T&uuml;rkiye&rsquo;de iktisat ve siyaset r&uuml;zgarlar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2777155 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> K&uuml;reselle&#351;me ve d&uuml;&#351;en enflasyon s&uuml;recinde T&uuml;rkiye ve D&uuml;nya ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2763811 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Aslano&#287;lu, Erhan<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765564 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkey in figures [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765565 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rk bankac&#305;l&#305;k sisteminde, ekonomik krizin t&uuml;ketici kredilerine etkileri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766123 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Bakkal, S&uuml;reyya<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar 2009 = outsanding exporters 2009 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766263 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ekonomik rapor 2010 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766264 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de b&ouml;lgesel kalk&#305;nman&#305;n yeni &ouml;rg&uuml;tleri : kalk&#305;nma ajanslar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2779948 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Daha iyi bir gelecek daha iyi bir T&uuml;rkiye i&ccedil;in g&ouml;r&uuml;&#351; ve &ouml;neriler IX : 65. genel kurul [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768000 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 2009 ekonomik rapor : 65. genel kurul [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768002 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ekonomi almana&#287;&#305; 2009 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770375 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Krizle ya&#351;amak: &ccedil;ok boyutlu yakla&#351;&#305;m [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774660 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 2010 T&uuml;rkiye ekonomisi raporu: Ekonomide ve demokraside y&uuml;kselme zaman&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774896 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> M&Uuml;S&#304;AD 20. y&#305;l [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774915 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Economic report 2008 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766101 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Eren, Nevzat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Economic report 2009 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766102 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Eren, Nevzat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ekonomik rapor : 2009 y&#305;l&#305;nda T&uuml;rkiye ve D&uuml;nya ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766103 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Eren, Nevzat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> D&uuml;zenleyici etki analizi rehberi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2767844 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 63 years in search of unconventional economics : a prelude to the book entitled one step ahead in contemporary economic analyses [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769210 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ekonomik rapor 2009 y&#305;l&#305;nda T&uuml;rkiye ve d&uuml;nya ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769772 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Eren, Nevzat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sava&#351; sonras&#305; ortam&#305;nda 1947 iktisadi kalk&#305;nma plan&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770065 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Tekeli, &#304;lhan<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Herkes i&ccedil;in ekonomi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770178 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &Ccedil;eyrek raporu [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770367 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 2009 T&uuml;rkiye ekonomisi: k&uuml;resel kriz yeni dersler [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774895 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar 2008 : Outstanding exporters 2008 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2775084 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de ve d&uuml;nyada ekonomik bunal&#305;m 2008-2009 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2776190 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> One step ahead in contemporary economic analysis : suggested by the Turkish experience [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2763857 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> A summary of the entitled book : one step ahead in contemporary economic analysis : suggested by the Turkish experience [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2763966 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sava&#351; sonras&#305; ortam&#305;nda 1947 T&uuml;rkiye iktisadi kalk&#305;nma plan&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2764237 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Tekeli, &#304;lhan<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 2008 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766068 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar 2008 = Outstand&#305;ng exporters 2008 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766258 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &#304;ktisat bilimi ve T&uuml;rkiye iktisad&#305;n&#305;n yorumlanmas&#305;nda bir devrimcilik mi ? [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766319 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766327 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;&#350;ahin, H&uuml;seyin<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766476 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkey in figures [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766502 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &#304;ktisat bilimi ve T&uuml;rkiye iktisad&#305;n&#305;n yorumlanmas&#305;nda bir devrimcik mi? [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766836 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 2007 Ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar = 2007 Outstanding exporters [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769771 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkey in figures [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769882 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1950&rsquo;li y&#305;llarda T&uuml;rk ekonomisi &uuml;zerinde Amerikan kalk&#305;nma re&ccedil;eteleri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770040 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;G&uuml;ven, Sami<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de sanayi te&#351;vi&#287;i uygulamalar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770618 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Talas, Mustafa<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 2008: demokrasi ve istikrar i&ccedil;inde kalk&#305;nma [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774893 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar 2007 : Outstanding exporters 2007 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2775083 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisini anlamaya s&#305;rad&#305;&#351;&#305; yakla&#351;&#305;m : T&uuml;rkiye&rsquo;den gelen &ouml;zg&uuml;n iktisat vard&#305;r [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2763858 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &Ouml;zet iktisat bilimi, T&uuml;rkiye iktisad&#305; ve bunlara de&#287;i&#351;ik yorumlar getiren ya&#351;am [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2764968 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 2007 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766056 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar 2007 = Outstanding exporters 2007 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766057 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ekonomik rapor : 2008 y&#305;l&#305;nda T&uuml;rkiye ve d&uuml;nya ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766254 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Economic report : Turkish &amp; world economy in 2008 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766256 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766475 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> A messenger to economics II [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768846 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ekonomik rapor : 2007 y&#305;l&#305;nda T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769766 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769867 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 2007: adil, &#351;effaf ve rekabet&ccedil;i bir ekonomiye do&#287;ru, yeni h&uuml;k&uuml;mete yol haritas&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774892 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Would the study of the Turkish economy contribute to economic analysis: innovating thoughs can flourish in arid grounds [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2763769 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar 2006 = Outstanding exporters 2006 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766051 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 2006 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766052 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Economic report 2007 : Turkish economy in 2007 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766250 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 24 ele&#351;tirici yaz&#305;yla T&uuml;rkiye ekonomisini anlamaya s&#305;rad&#305;&#351;&#305; yakla&#351;&#305;m [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766301 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkey in figures [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766501 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 2006 : 2005 y&#305;l&#305; de&#287;erlendirmesi, 2006 y&#305;l&#305; de&#287;erlendirmesi ve beklentileri, g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir &uuml;retim ekonomisine ge&ccedil;i&#351; i&ccedil;in M&Uuml;S&#304;AD&rsquo;&#305;n &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774255 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar 2005 : Outstanding exporters 2005 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2775082 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ekonomik rapor : 2006 y&#305;l&#305;nda T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2763916 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ticaret ve Sanayi Odas&#305;&rsquo;nda M&uuml;te&#351;ekkil &#304;stanbul &#304;ktisat Komisyonu taraf&#305;ndan tanzim edilen rapor 29 Kanun-&#305; Sani 1340-26 Te&#351;rin-i Sani 1340-1924 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2764276 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 2005 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766035 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766477 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisine dair herkesten farkl&#305; g&ouml;r&uuml;&#351;lerimden &ouml;rnekler [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766819 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 2005 - 2004 y&#305;l&#305; de&#287;erlendirmesi, 2005 yar&#305; y&#305;l de&#287;erlendirmesi ve beklentiler, ekonominin g&uuml;&ccedil;lendirilmesi i&ccedil;in M&Uuml;S&#304;AD&rsquo;&#305;n &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770338 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 15. y&#305;l&#305;nda M&Uuml;S&#304;AD : bir yoku&#351; yukar&#305; y&uuml;z&uuml;&#351;&uuml;n &ouml;yk&uuml;s&uuml; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770347 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar 2004 = Outstanding exporters 2004 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766030 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 2004 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766031 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766473 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkey in figures [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766503 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Toward an unconventional economics [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768713 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 2003 Y&#305;l&#305; sekt&ouml;rler itibariyle ankete dayal&#305; ekonomik durum analizi anketi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769896 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 2004 - 2003 y&#305;l&#305; de&#287;erlendirmesi, 2004 y&#305;l&#305; beklentileri, M&Uuml;S&#304;AD&rsquo;&#305;n ekonomide yeniden yap&#305;lanma &ouml;nerileri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770335 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisinin 80 y&#305;l&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2773868 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;S&ouml;nmez, Mustafa<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> IMF ile nereye kadar ? [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2764416 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Uzuno&#287;lu, Sadi<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766026 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 2003 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766029 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 2003 Y&#305;l&#305; sekt&ouml;rler itibariyle ekonomik durum analizi : anket [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766523 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> An unconventional analysis of Turkish economy [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766821 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &#304;ktisat&ccedil;&#305;larla neden kavgal&#305;y&#305;m? [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769021 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ne s&ouml;yledik, neden s&ouml;yledik? : 2000-2003 bas&#305;n b&uuml;ltenleri 2 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769274 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Mehmet<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &Uuml;z&uuml;m et&uuml;d&uuml; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769624 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye-IMF ili&#351;kilerinin kronolojisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770372 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 2003: 2002 y&#305;l&#305; de&#287;erlendirmeleri, 2003 y&#305;l&#305; beklentileri, M&Uuml;S&#304;AD&rsquo;&#305;n &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774891 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Yerel - b&ouml;lgesel ekonomik kalk&#305;nma ve rekabet g&uuml;c&uuml;n&uuml;n art&#305;r&#305;lmas&#305;: b&ouml;lgesel kalk&#305;nma ajanslar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2775150 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> D&#305;&#351; talebe ba&#287;l&#305; ekonomik b&uuml;y&uuml;meye ge&ccedil;i&#351;te mikro ekonomi politikalar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2763616 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisinin d&uuml;nya pazarlar&#305;nda oryantasyonu [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2763617 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 2002 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766018 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766020 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters 2002 = Ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar 2002 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766023 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> An outline of a test of contemporary economics by the Turkish experience [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766752 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rk iktisat politikalar&#305;n&#305;n tarihi temelleri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2767247 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Bulu&#351;, Abd&uuml;lkadir<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters 2001 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2767915 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1990-2001 M&Uuml;S&#304;AD ne dedi? Ne oldu? [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770365 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 2002: 2001 y&#305;l&#305; de&#287;erlendirmesi 2002 y&#305;l&#305; beklentileri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774890 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Finansal krizlerin i&#351;letmelerin finansman yap&#305;lar&#305; &uuml;zerineki etkileri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2763610 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Bilgin, Mehmet H&uuml;seyin<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 2001 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766010 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766013 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 2001 y&#305;l&#305; sekt&ouml;rler itibariyle ankete dayal&#305; ekonomik durum analizi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766522 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters 2000 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2767914 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye Ekonomisi 2001 - 2000 y&#305;l&#305; de&#287;erlendirmesi, 2001 y&#305;l&#305; beklentileri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770333 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rekabet ekonomisi ve d&uuml;zenlemeler [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765486 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Paras&#305;z, &#304;lker<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 2000 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766004 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766007 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Conventional and unconventional economic analysis : suggested and validated by the Turkish experience [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766820 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> What is theunconventional analysis of growth [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768302 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters 1999 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770280 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 2000 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770382 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1999 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2763971 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765999 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters 1998 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2767912 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye 2010 : global hedefler, sekt&ouml;rel stratejiler, &ouml;zet sunu&#351; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770934 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkey in figures [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774878 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye 2010 : global hedefler, sekt&ouml;rel stratejiler [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2764170 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1998 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765987 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1998 y&#305;l&#305; sekt&ouml;rler itibariyle ankete dayal&#305; ekonomik durum analizi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766352 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766472 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar 1997 = Outstanding exporters 1997 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769827 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi : 1923&rsquo;den g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze T&uuml;rkiye&rsquo;de iktisat ve istikrar politikalar&#305; uygulamalar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769818 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Paras&#305;z, &#304;lker<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765980 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de iktisat biliminin sefaleti [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768174 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters 1996 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770278 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 1997 - 1996 y&#305;l&#305; de&#287;erlendirmesi 1997 y&#305;l&#305; beklentileri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770378 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &#304;ktisat ilkelerine bak&#305;&#351; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770449 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;&#350;ahin, H&uuml;seyin<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar 1996 : Outstanding exporters 1996 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774860 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1997 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765972 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765977 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766474 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters 1995 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2767911 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769866 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765970 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1995 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765971 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters 1994 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2767910 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Kay&#305;t d&#305;&#351;&#305; ekonomi enformel istihdam [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769267 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Ekin, Nusret<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Bilinmeyen T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2763669 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765965 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1994 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765966 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters 1993 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2767909 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de siyaset ve devlet&ccedil;ilik [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774981 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Keser, &#304;hsan<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1993 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765963 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisinde 1994 bunal&#305;m&#305; : halka ho&#351; g&ouml;r&uuml;nme (populizm) &ccedil;abas&#305;ndaki politikac&#305;lar&#305;m&#305;z ile y&ouml;neticilerimizdeki yan&#305;lg&#305;lar&#305;n ka&ccedil;&#305;n&#305;lmaz sonucu [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766329 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters 1992 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770277 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ekonomik entegrasyon teorisi ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin i&ccedil;inde bulundu&#287;u entegrasyonlar [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770446 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Ert&uuml;rk, Emin<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1992 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765960 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters 1991 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770276 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1991 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765957 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters 1990 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770275 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1990 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765954 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisinin basmakal&#305;p olmayan bir teorisi ve analizi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2767016 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Tart&#305;&#351;ma masas&#305;nda T&uuml;rkiye ekonomisi : yanl&#305;&#351;t&#305;r inanmay&#305;n s&ouml;ylediklerine [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2767017 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters 1989 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2767908 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> A theory of growth and its validation by the Turkish experience [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766304 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Comments on conventional economics in the light of the Turkish experience [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766309 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters 1988 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2767907 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkish economy : statistical abstract 1988 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765948 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765949 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1988 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765952 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Yeniden dirilen T&uuml;rkiye ekonomisi, 24 ocak 1980 ve &ouml;tesi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766337 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Cumhuriyet&rsquo;den bu yana T&uuml;rkiye ekonomisinin geli&#351;imi ve gelece&#287;e bak&#305;&#351; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766384 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> D&uuml;nyada ve T&uuml;rkiye&rsquo;de piyasa ekonomisine ge&ccedil;i&#351; ve yap&#305;sal uyum, seminer, 19 Eyl&uuml;l 1989 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766392 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkish economy : statistical abstract 1987 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765945 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1987 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765947 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkish economy : statistical abstract 1986 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765940 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi 1986 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765942 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1986 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765943 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisinin gelece&#287;i : fakirle&#351;meye devam edecek miyiz? [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766331 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Outstanding exporters [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2770260 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkish economy : statistical abstract 1985 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765935 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi 1985 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765937 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1985 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765939 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkish economy : statistical abstract 1984 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765931 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi 1984 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765932 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1984 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765933 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkish economy 1983 : statistical abstract [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774803 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1983 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765927 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 1983 : istatistik rakamlar&#305; ile [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765928 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 1983 : istatistiki rakamlar&#305; ile [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765929 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Bankac&#305;l&#305;k kesiminin T&uuml;rkiye ekonomisine etkisi seminer ve panel, 2 temmuz 1983 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766375 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkish economy 1982 : statistical abstract [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765921 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 1982 : istatistik rakamlar&#305; ile [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765922 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1982 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765925 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305; vergi m&uuml;kellefleri 1981 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765918 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rk iktisat tarihi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma : XVI. y&uuml;zy&#305;l tahrir defterlerine g&ouml;re Antep&rsquo;in sosyal ve ekonomik durumu [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766325 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;&Ouml;zde&#287;er, H&uuml;seyin<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 24 Ocak Kararlar&#305;&rsquo;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766360 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 1980 istatistik rakamlar&#305; ile [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765872 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkish economy 1980 : statistical abstract [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765913 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 1980 istatistik rakamlar&#305; ile [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765914 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1980 Y&#305;l&#305;n&#305;n ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765915 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1980 d&uuml;nya ve T&uuml;rkiye ekonomisi 1981&rsquo;e genel bir bak&#305;&#351; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766349 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1979 Y&#305;l&#305;n&#305;n ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765912 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1979 d&uuml;nya ve T&uuml;rkiye ekonomisi 1980&rsquo;e bak&#305;&#351; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766348 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkish economy 1978 : statistical abstract [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765909 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1978 Y&#305;l&#305;n&#305;n ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765910 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkish economy 1977 : statistical abstract [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765908 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1977 Y&#305;l&#305;n&#305;n ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765882 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 1976 istatistik rakamlar&#305; ile [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765905 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkish economy 1976 : statistical abstract [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765906 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1972 -1976 D&ouml;nemi T&uuml;rkiye ekonomisi : istatistik rakamlar&#305;yla [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766344 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1976 d&uuml;nya ve T&uuml;rkiye ekonomisi 1977&rsquo;ye bak&#305;&#351; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766346 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1976 Y&#305;l&#305;n&#305;n ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765881 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkish economy 1975 : statistical abstract [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765904 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye nereye gidiyor? : T&uuml;rkiye&rsquo;de ekonomik uygulama ve d&uuml;&#351;&uuml;ncenin ele&#351;tirisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766332 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1976 y&#305;l&#305;n&#305;n T&uuml;rkiye ve d&uuml;nya ekonomisine getirecekleri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766347 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkish economy 1974 : statistical abstract [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765900 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 1974 istatistik rakamlar&#305; ile [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765901 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1974 Y&#305;l&#305;n&#305;n ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765902 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1975 y&#305;l&#305;n&#305;n d&uuml;nya ve T&uuml;rkiye ekonomisine getirecekleri [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766345 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkish economy 1973 : statistical abstract [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765896 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1973 Y&#305;l&#305;n&#305;n ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765898 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 1972 istatistik rakamlar&#305; ile [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765895 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 1971 istatistik rakamlar&#305; ile [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765894 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 1970 istatistik rakamlar&#305; ile [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765873 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Enflasyon ve iktisat&ccedil;&#305;lar&#305;m&#305;z [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768712 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 1968 istatistik rakamlar&#305; ile [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765871 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Odam&#305;z&#305;n emsal te&#351;kil eden kararlar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774874 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1967 Y&#305;l&#305;n&#305;n ba&#351;ar&#305;l&#305; ihracat&ccedil;&#305;lar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765890 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi bak&#305;m&#305;ndan t&uuml;t&uuml;n&uuml;n &ouml;nemi ve geli&#351;me imkanlar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766328 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z by&#160;Cillov, Haluk<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ekonomi ve ticaret d&uuml;nyam&#305;z 1963 - 1964 : radyo konu&#351;malar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768935 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> D&uuml;nyada t&uuml;t&uuml;n [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769466 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Odam&#305;z&#305;n emsal te&#351;kil eden kararlar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769861 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 2008-2009 almanak [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2768169 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi 1979 istatistik rakamlar&#305; ile [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765870 2021-04-10T18:29:30Z 2021-04-10T18:29:30Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>