Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Fatih -- &#304;stanbul - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi &#304;stanbul T&#305;p Fak&uuml;ltesi SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dFatih$002b--$002b$0025C4$0025B0stanbul$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002b$0025C4$0025B0stanbul$002bT$0025C4$0025B1p$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002b$0025C4$0025B0stanbul$002bT$0025C4$0025B1p$002bFak$0025C3$0025BCltesi$0026ps$003d300?dt=list 2021-06-12T11:39:24Z Rektum kanseri evrelemesinde endorektal manyetik rezonans g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme ile endorektal ultrasonografinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ve neoadjuvan tedavi uygulanan hastalarda tedaviye yan&#305;t&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:899259 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;Alt&#305;ntoprak, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ailevi akdeniz ate&#351;i olan hastalarda atak s&#305;ras&#305;nda ve ataklar aras&#305; d&ouml;nemde MEFV gen ekspresyonunun incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:899307 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;Sel&ccedil;ukbiricik, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut antrasiklin toksisitesinin 24 saatlik holter ekg monitorizasyon ve kalp h&#305;z&#305; de&#287;i&#351;kenli&#287;i analizi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:732366 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;Dilek, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Spinal disrafizmli &ccedil;ocuklarda &uuml;riner sisteme ait sorunlar ve uzun s&uuml;reli izlem sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:732415 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;Bolat, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut antrasiklin toksisitesinin 24 saatlik holter ekg monitorizasyon ve kalp h&#305;z&#305; de&#287;i&#351;kenli&#287;i analizi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:895290 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;Dilek, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Spinal disrafizmli &ccedil;ocuklarda &uuml;riner sisteme ait sorunlar ve uzun s&uuml;reli izlen sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:895352 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;Bolat, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;&ccedil;anlarda olu&#351;turulan radyasyon rektiti modelinde popikal bal, probiyotik yo&#287;urt ve stroid tedavilerin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:895275 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;Tunca, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;&ccedil;an olu&#351;turulan radyasyon rektiti modelinde topikal bal, probiyotik yo&#287;urt ve steroid tedavilerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:895387 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;Tunca, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hiperbarik, oksijen tedavisinin tav&#351;anlarda onlay endokondral kemik greftlerinin s&uuml;rvesi &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:724081 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;&#350;irin, Fatih.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/32270.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/32270.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;brek transplantasyonu ve karaci&#287;er hastal&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:713922 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;Be&#351;&#305;&#351;&#305;k, S. Fatih.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/23223.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/23223.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;brek transplantasyonu ve karaci&#287;er hastal&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:897601 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;Be&#351;&#305;&#351;&#305;k, S. Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nontoksit guvatr nedeniyle subtotal tiroidektomi yap&#305;lm&#305;&#351; vakalarda profilaktik L-tiroksin tedavisinin n&uuml;ks&uuml; &ouml;nlemedeki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:713921 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;Be&#351;&#305;&#351;&#305;k, Fatih.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/22712.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/22712.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nontoksik guvatr nedeniyle subtotal tiroidektomi yap&#305;lm&#305;&#351; vakalarda profilaktik l - tiroksin tedavisinin n&uuml;ks&uuml; &ouml;nlemedeki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:893960 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;Be&#351;&#305;&#351;&#305;k, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akud myokard infarkt&uuml;s&uuml; seyrinde ventrik&uuml;l esnekli&#287;inde geli&#351;en de&#287;i&#351;ikliklerin apekskardiyogram y&ouml;ntemi ile progressif olarak izlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:895987 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;G&uuml;rel, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Klini&#287;imizde 7 sene zarf&#305;nda g&ouml;r&uuml;len 14 uteruis sarkomu vak' as&#305;n&#305;n anatomo-klinik incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:898972 2021-06-12T11:39:24Z 2021-06-12T11:39:24Z by&#160;Abdulgani, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>