Arama Sonu&ccedil;lar&#305; G&uuml;redin, Ersin. - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: 2007 SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dG$0025C3$0025BCredin$00252C$002bErsin.$0026qf$003dPUBDATE$002509Yay$0025C4$0025B1m$002bY$0025C4$0025B1l$0025C4$0025B1$0025092007$0025092007$0026lm$003dIUSBEK$0026ps$003d300?dt=list 2020-01-24T03:27:37Z &#304;hra&ccedil; kayd&#305;yla mal teslimlerinde KDV tecil, terkin ve iade konusunun Katma De&#287;er Vergisi kanunu ve muhasebe uygulamalar&#305; a&ccedil;&#305;s&#305;ndan ele al&#305;nmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900933 2020-01-24T03:27:37Z 2020-01-24T03:27:37Z by&#160;G&uuml;nay, Tansel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret meslek liselerinde muhasebe e&#287;itimi, muhasebe e&#287;itiminden beklentiler ve kar&#351;&#305;la&#351;&#305;lan sorunlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900985 2020-01-24T03:27:37Z 2020-01-24T03:27:37Z by&#160;S&uuml;er, H&uuml;seyin Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Halka a&ccedil;&#305;k &#351;irketlerin ba&#287;&#305;ms&#305;z denetiminin kalitesinin alg&#305;lanmas&#305;na ili&#351;kin bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909505 2020-01-24T03:27:37Z 2020-01-24T03:27:37Z by&#160;Alt&#305;nta&#351;, A.Taylan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>