Arama Sonu&ccedil;lar&#305; G&uuml;redin, Ersin. - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Muhasebe - Tez SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dG$0025C3$0025BCredin$00252C$002bErsin.$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Muhasebe$002509Muhasebe$0026qf$003dITYPE$002509Materyal$002bT$0025C3$0025BCr$0025C3$0025BC$0025091$00253ATEZ$002509Tez$0026lm$003dIUSBEK$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue?dt=list 2020-04-02T10:45:50Z Halka a&ccedil;&#305;k &#351;irketlerin ba&#287;&#305;ms&#305;z denetiminin kalitesinin alg&#305;lanmas&#305;na ili&#351;kin bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909505 2020-04-02T10:45:50Z 2020-04-02T10:45:50Z by&#160;Alt&#305;nta&#351;, A.Taylan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorumluluk muhasebesi sistemi ve bir otel i&#351;letmesinde uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903057 2020-04-02T10:45:50Z 2020-04-02T10:45:50Z by&#160;Yakar, Nergis Nalan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rev &uuml;r&uuml;nlerden forward s&ouml;zle&#351;meler ; forward s&ouml;zle&#351;melerin tekd&uuml;zen hesap plan&#305;na g&ouml;re muhasebele&#351;tirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904537 2020-04-02T10:45:50Z 2020-04-02T10:45:50Z by&#160;&#304;slamo&#287;lu, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Havayolu ula&#351;t&#305;rma i&#351;letmelerinde hizmet maliyetlerinin hesaplanmas&#305; ve bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900834 2020-04-02T10:45:50Z 2020-04-02T10:45:50Z by&#160;Brumendi, Arzu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ba&#287;&#305;ms&#305;z denetimde &ouml;nemlili&#287;in rol&uuml; hakk&#305;nda bir inceleme &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901630 2020-04-02T10:45:50Z 2020-04-02T10:45:50Z by&#160;&Ouml;cal, Meryem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Arac&#305; kurumlarda muhasebe ve etkin i&ccedil; kontrol sistemi : X &#351;irketi uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903542 2020-04-02T10:45:50Z 2020-04-02T10:45:50Z by&#160;Saka, Tamer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de ba&#287;&#305;ms&#305;z d&#305;&#351; denetimin geli&#351;imi ve yeminli Mali M&uuml;&#351;avirlik Kanunu ile getirilen d&uuml;zenlemeler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908001 2020-04-02T10:45:50Z 2020-04-02T10:45:50Z by&#160;Uzay, &#350;aban.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&#305;&#351; ticaret ve yabanc&#305; paral&#305; i&#351;lemler muhasebesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904983 2020-04-02T10:45:50Z 2020-04-02T10:45:50Z by&#160;Atasoy, Ha&#351;im.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>