Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Hac&#305;hasano&#287;lu, Ay&#351;e SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dHac$0025C4$0025B1hasano$0025C4$00259Flu$00252C$002bAy$0025C5$00259Fe$0026ps$003d300?dt=list 2020-07-02T13:34:36Z Rus&ccedil;a-T&uuml;rk&ccedil;e isimler fiiller s&ouml;zl&uuml;&#287;&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1361343 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;yay. haz. Aybek Beyniyazov, Zerrin Ya&#351;ar, Ay&#351;e Hac&#305;hasano&#287;lu<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bozk&#305;r : bir yolculuk hik&acirc;yesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2381966 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;&Ccedil;ehov, Anton Pavlovi&ccedil;, 1860-1904.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Babalar ve o&#287;ullar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2372197 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Turgenyev, &#304;van, 1818-1883.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karamazov karde&#351;ler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2339169 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Dostoyevski, Fyodor Mihaylovi&ccedil;, 1821-1881.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Babalar ve o&#287;ullar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2337512 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Turgenyev, &#304;van Sergeyevi&ccedil;, 1818-1883.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pu&#351;kin tepeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2363646 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Dovlatov, Sergey, 1941-1990.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karamazov karde&#351;ler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2372270 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Dostoyevski, Fyodor Mihaylovi&ccedil;, 1821-1881.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Artamonovlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2272084 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Gorki, Maksim, 1868-1936.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;lkgen&ccedil;lik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1980022 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Tolstoy, Lev Nikolayevi&ccedil;, 1828-1910.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gen&ccedil;lik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1980058 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Tolstoy, Leo, graf, 1828-1910.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocukluk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1629430 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Tolstoy, Lev Nikolayevi&ccedil;, 1828-1910.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Her &#351;ey ge&ccedil;ip gider ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1385669 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Grossman, Vasili, 1905-1964.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kreutzer Sonat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1317561 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Tolstoy, Lev Nikolayevi&ccedil;, 1828-1910.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> M&uuml;hendis Menni : K&#305;z&#305;l y&#305;ld&#305;z-2 :roman ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1275036 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Bogdanov, Aleksandr, 18731928.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dirili&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1273984 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Tolstoy, Lev Nikolayevi&ccedil;, 1828-1910.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> M&uuml;hendis Menni : K&#305;z&#305;l y&#305;ld&#305;z-2 :roman ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2503252 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Bogdanov, Aleksandr, 18731928.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dirili&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:164733 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Lev N&#305;kolayev&#305;&ccedil; Tolstoy<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karamazov karde&#351;ler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:194544 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Dostoyevski, Fyodor Mihaylovi&ccedil;<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karamazov karde&#351;ler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:201055 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Dostoyevski, Fyodor Mihaylovi&ccedil;<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Amerika'dan &#304;talya'ya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:77831 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Gorkiy, Maksim<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;nden bug&uuml;ne K&uuml;rtler : toplumsal - ekonomik ili&#351;kiler, k&uuml;lt&uuml;r ve g&uuml;nl&uuml;k ya&#351;am &uuml;zerine bir deneme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:26354 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Mente&#351;a&#351;vili, A. M.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bozk&#305;rda ent://SD_ILS/0/SD_ILS:127936 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Gorki, Maksim<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Efendi ile u&#351;a&#287;&#305;, Bir toprak sahibinin sabah&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2722361 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Tolstoy, Lev Nikolayevi&ccedil;, 1828-1910.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kreutzer Sonat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2722777 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Tolstoy, Lev Nikolayevi&ccedil;, 1828-1910.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;z&#305;l y&#305;ld&#305;z ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2358692 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Bogdanov, Aleksandr<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1299593">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1299593</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> K&#305;z&#305;l y&#305;ld&#305;z II: m&uuml;hendis Menni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2358758 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Bogdanov, Aleksandr<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1299441">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1299441</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Seyirciler: se&ccedil;me &ouml;yk&uuml;ler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2358677 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Gorki, Maksim<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1299580">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1299580</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Edebi portreler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2359936 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Gorkiy, Maksim<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1683021">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1683021</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &#304;lkgen&ccedil;lik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2295881 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Tolstoy, Lev Nikolayevi&ccedil;, 1828-1910.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Efendi ile u&#351;a&#287;&#305;, Bir toprak sahibinin sabah&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2320662 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Tolstoy, Lev Nikolayevi&ccedil;, 1828-1910.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Efendi ile u&#351;a&#287;&#305;, Bir toprak sahibinin sabah&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2320709 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Tolstoy, Lev Nikolayevi&ccedil;, 1828-1910.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyalist a&ccedil;&#305;dan J&ouml;nt&uuml;rk hareketi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2246457 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Petrosyan, Yuriy A, 1930-2011.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Molotov anlat&#305;yor: Satlin'in sa&#287;kolu ile yap&#305;lan 140 g&ouml;r&uuml;&#351;me ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2359972 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Chuev, Feliks Ivanovich<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1683034">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1683034</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Makar &ccedil;udra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:128217 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Gorki, Maksim<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;am ve yazg&#305; : 3 kitap ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1380200 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Grossman, Vasili, 1905-1964.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;am ve yazg&#305; : 1. kitap ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1105454 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Grossman, Vasili, 1905-1964.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;am ve yazg&#305; : 3. kitap ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1106838 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Grossman, Vasili, 1905-1964.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anna Karenina ent://SD_ILS/0/SD_ILS:224348 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Tolstoy, L. N.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anna Karanina ent://SD_ILS/0/SD_ILS:228893 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Tolstoy, L. N.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Babalar ve o&#287;ullar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:164437 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;Turgenyev, &#304;van<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vanya Day&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:449197 2020-07-02T13:34:36Z 2020-07-02T13:34:36Z by&#160;&Ccedil;ehov, Anton Pavlovi&ccedil;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>