Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Istanbul Chamber of Commerce -- Economic views SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dIstanbul$002bChamber$002bof$002bCommerce$002b$002b--$002b$002bEconomic$002bviews$0026lm$003dIUELEKTRO$0026ps$003d300?dt=list 2020-04-08T20:44:37Z &#304;stanbul Ticaret Odas&#305;'n&#305;n belli ba&#351;l&#305; ekonomik sorunlara ili&#351;kin g&ouml;r&uuml;&#351;leri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347785 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701249">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701249</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &#304;stanbul Ticaret Odas&#305;'n&#305;n belli ba&#351;l&#305; ekonomik sorunlara ili&#351;kin g&ouml;r&uuml;&#351;leri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347788 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701752">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701752</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &#304;stanbul Ticaret Odas&#305;'n&#305;n &ccedil;e&#351;itli ekonomik konular hakk&#305;ndaki g&ouml;r&uuml;&#351;lerine ili&#351;kin notlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347789 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701244">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701244</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &Uuml;yelerimizin 1981 y&#305;l&#305; itibariyle oda ve kendi faaliyet alanlar&#305; ile g&ouml;r&uuml;&#351; ve &ouml;nerileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2351414 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;&#304;&#351;can, Orhan<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701412">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701412</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &#304;stanbul Ticaret Odas&#305;'n&#305;n i&ccedil; ve d&#305;&#351; ticaretin d&uuml;zenlenmesi hakk&#305;nda kanun tasar&#305;s&#305;na ili&#351;kin g&ouml;r&uuml;&#351;leri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347790 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701246">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701246</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye Barolar Birli&#287;i y&ouml;netim kurulunun vergi yasa tasar&#305;lar&#305; hakk&#305;ndaki g&ouml;r&uuml;&#351;leri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347443 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=702444">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=702444</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> K&#305;dem tazminat&#305; fonu kanun tasar&#305;s&#305; hakk&#305;nda g&ouml;r&uuml;&#351;lerimiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347804 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701256">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701256</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &#304;stanbul Ticaret Odas&#305;'n&#305;n deniz ticareti faaliyetleri ve Marmara B&ouml;lgesi'nde liman ve deniz ula&#351;&#305;m&#305; sorunlar&#305; &uuml;zerine et&uuml;dler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2357047 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1221591">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1221591</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> H&uuml;k&uuml;met program&#305; hakk&#305;nda g&ouml;r&uuml;&#351; ve tekliflerimiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347750 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701212">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701212</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Vergi reformu &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; hakk&#305;ndaki g&ouml;r&uuml;&#351; ve tekliflerimiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2351486 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701405">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701405</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ekonomik durum ithalat ve ihracatla ilgili problemler hakk&#305;ndaki g&ouml;r&uuml;&#351;lerimiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2351425 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701188">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701188</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Finansman Kanunu ve di&#287;er baz&#305; vergi kanunlar&#305;n&#305;n tadili hakk&#305;ndaki kanun tasar&#305;s&#305; ile eml&acirc;k vergisi kanunu tadil tasar&#305;s&#305; konusundaki g&ouml;r&uuml;&#351; ve tekliflerimiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2351429 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701392">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701392</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1970 b&uuml;t&ccedil;esi Finansman Kanunu tasar&#305;s&#305; hakk&#305;ndaki g&ouml;r&uuml;&#351;lerimiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347688 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701149">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701149</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 5590 say&#305;l&#305; kanunun tadili hakk&#305;ndaki odam&#305;z g&ouml;r&uuml;&#351;&uuml; ve tadil tasar&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347708 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701161">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701161</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &Ccedil;e&#351;itli sekt&ouml;rler &uuml;zerindeki gelir vergisi y&uuml;k&uuml;n&uuml;n k&#305;yaslanmas&#305; hakk&#305;ndaki g&ouml;r&uuml;&#351;lerimiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2351424 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=703605">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=703605</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Deniz Ticaret Odas&#305; kurulmas&#305; hakk&#305;ndaki g&ouml;r&uuml;&#351;&uuml;m&uuml;z ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347734 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701131">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701131</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 1969 b&uuml;t&ccedil;esi m&uuml;nasebetiyle al&#305;nmas&#305; d&uuml;&#351;&uuml;n&uuml;len vergi tedbirleri hakk&#305;ndaki g&ouml;r&uuml;&#351; ve tekliflerimiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347687 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701042">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701042</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &#304;stanbul liman t&uuml;z&uuml;&#287;&uuml; tasar&#305;s&#305; hakk&#305;ndaki odam&#305;z g&ouml;r&uuml;&#351;&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347763 2020-04-08T20:44:37Z 2020-04-08T20:44:37Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701072">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701072</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>