Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Kamu ekonomisi SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dKamu$002bekonomisi$0026lm$003dIUELEKTRO$0026ps$003d300?dt=list 2020-07-14T23:49:51Z Kamu ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2349492 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;Akal&#305;n, G&uuml;neri<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=702667">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=702667</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Kamu ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2478099 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z <a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/kamu-ekonomisi-abdulkadir-kokocak-9786055431099">https://www.turcademy.com/tr/kitap/kamu-ekonomisi-abdulkadir-kokocak-9786055431099</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Obezite ekonomisi : kamu politikalar&#305; - obezite vergileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2475468 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;Saru&ccedil;, Naci Tolga<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/obezite-ekonomisi-9789750233142">https://www.turcademy.com/tr/kitap/obezite-ekonomisi-9789750233142</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de b&uuml;rokrasi ve kamu ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2473557 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;Akbey, Ferhat<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/turkiye-de-burokrasi-ve-kamu-ekonomisi-9789750223938">https://www.turcademy.com/tr/kitap/turkiye-de-burokrasi-ve-kamu-ekonomisi-9789750223938</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kamu ekonomisi : ekonomik etkinlik ve vergileme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2475194 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;Nar, Mehmet<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/kamu-ekonomisi-9789750225895">https://www.turcademy.com/tr/kitap/kamu-ekonomisi-9789750225895</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kamu ekonomisi perspektifinden kamu-&ouml;zel sekt&ouml;r ortakl&#305;klar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2478139 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;&#350;ahin Uysal, &Ouml;zge.<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/kamu-ozel-sektor-ortakliklari-9789944141475">https://www.turcademy.com/tr/kitap/kamu-ozel-sektor-ortakliklari-9789944141475</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kamu ekonomisi perspektifinden vatanda&#351; odakl&#305; kamu hizmeti yakla&#351;&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2475876 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;&#350;ahin, &Ouml;zge Uysal<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/vatandas-odakli-kamu-hizmeti-yaklasimi-9789750228292">https://www.turcademy.com/tr/kitap/vatandas-odakli-kamu-hizmeti-yaklasimi-9789750228292</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zelle&#351;tirmenin ikinci dalgas&#305;:'kamu - &ouml;zel i&#351;birli&#287;i': kamu hizmetlerinin sunumunda devletin de&#287;i&#351;en rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2477988 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;Be&#351;er H&#305;zarc&#305;, Berna<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/kamu-ozel-isbirligi-9786053276579">https://www.turcademy.com/tr/kitap/kamu-ozel-isbirligi-9786053276579</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi rekabetinin k&#305;y&#305;s&#305;nda vergi cennetleri vergi &#351;effafl&#305;&#287;&#305; OECD-BEPS eylem plan&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2477991 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;Be&#351;er, H&#305;zarc&#305;<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/vergi-cennetleri-9786053276616">https://www.turcademy.com/tr/kitap/vergi-cennetleri-9786053276616</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;al&#305;&#351;ma sosyolojisinde d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;mler\ ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2476737 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;Topate&#351;, Hakan<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/calisma-sosyolojisinde-donusumler-9789750249884">https://www.turcademy.com/tr/kitap/calisma-sosyolojisinde-donusumler-9789750249884</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Enerji ekonomisine giri&#351;\ ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2476842 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;Yenisey, Feridun<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/enerji-ekonomisine-giris-9789750251139">https://www.turcademy.com/tr/kitap/enerji-ekonomisine-giris-9789750251139</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yeni iktisat okullar&#305; ve iktisadi d&uuml;&#351;&uuml;nce \ ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2476854 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;Aktan, &Ccedil;o&#351;kun Can<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/yeni-iktisat-okullari-ve-iktisadi-dusunce-9789750251252">https://www.turcademy.com/tr/kitap/yeni-iktisat-okullari-ve-iktisadi-dusunce-9789750251252</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de yabanc&#305;lar&#305;n &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; \ ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2474232 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;Eren, Baki<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/turkiye-de-yabancilarin-calismasi-9789750247729">https://www.turcademy.com/tr/kitap/turkiye-de-yabancilarin-calismasi-9789750247729</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;evre ekonomisi\ ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2474295 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;&#304;nan&ccedil;l&#305;, Selim<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/cevre-ekonomisi-9789750248658">https://www.turcademy.com/tr/kitap/cevre-ekonomisi-9789750248658</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tarihsel s&uuml;re&ccedil;te T&uuml;rkiye ekonomisi: yap&#305;sal d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;m ve politika uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2477953 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;Paras&#305;z, &#304;lker<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/tarihsel-surecte-turkiye-ekonomisi-9786053275305">https://www.turcademy.com/tr/kitap/tarihsel-surecte-turkiye-ekonomisi-9786053275305</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kamu Maliyesi: Teorisi, geli&#351;imi ve kapsam&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2474355 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;Altay, Asuman<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/kamu-maliyesi-9789750244568">https://www.turcademy.com/tr/kitap/kamu-maliyesi-9789750244568</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> E&#287;itim planlamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2473753 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;Karak&uuml;t&uuml;k, Kas&#305;m<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/egitim-planlamasi-9786053186946">https://www.turcademy.com/tr/kitap/egitim-planlamasi-9786053186946</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekonomik ve finansal g&ouml;stergeler rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2476330 2020-07-14T23:49:51Z 2020-07-14T23:49:51Z by&#160;&Ccedil;epni, Elif, 1968- author<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/ekonomik-ve-finansal-gostergeler-rehberi-9789750235061">https://www.turcademy.com/tr/kitap/ekonomik-ve-finansal-gostergeler-rehberi-9789750235061</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>