Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Katma De&#287;er Vergisi -- T&uuml;rkiye - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;&Uuml; Sosyal Bilimler Enstit&uuml;s&uuml; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dKatma$002bDe$0025C4$00259Fer$002bVergisi$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0$0025C3$00259C$002bSosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509$0025C4$0025B0$0025C3$00259C$002bSosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026lm$003dIUSBEK$0026ps$003d300?dt=list 2020-01-18T18:45:59Z T&uuml;rk vergi sisteminde gelir vergisi ve katma de&#287;er vergisi 'nin gelir da&#287;&#305;l&#305;m&#305; &uuml;zerindeki etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:912585 2020-01-18T18:45:59Z 2020-01-18T18:45:59Z by&#160;Serakabi, &#304;zzet Onur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yaratt&#305;klar&#305; katma de&#287;er itibari ile T&uuml;rkiye'deki imalat sanayi sekt&ouml;rlerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911823 2020-01-18T18:45:59Z 2020-01-18T18:45:59Z by&#160;Koca, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>