Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Katma De&#287;er Vergisi -- T&uuml;rkiye - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Katma De&#287;er Vergisi -- T&uuml;rkiye - Sosyal Bilimler Enstit&uuml;s&uuml; K&uuml;t&uuml;phanesi Tez - Tez SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dKatma$002bDe$0025C4$00259Fer$002bVergisi$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Katma$002bDe$0025C4$00259Fer$002bVergisi$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye$002509Katma$002bDe$0025C4$00259Fer$002bVergisi$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye$0026qf$003dLOCATION$002509Shelf$002bLocation$0025091$00253AIUSBEKTEZ$002509Sosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$002bTez$0026qf$003dITYPE$002509Materyal$002bT$0025C3$0025BCr$0025C3$0025BC$0025091$00253ATEZ$002509Tez$0026lm$003dIUSBEK$0026ps$003d300?dt=list 2020-03-30T14:15:09Z T&uuml;rkiye 'de katma de&#287;er vergisi uygulamas&#305;n&#305;n mali etkinli&#287;i :1985-1994 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904227 2020-03-30T14:15:09Z 2020-03-30T14:15:09Z by&#160;D&uuml;ndar, U&#287;ur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Katma de&#287;er vergisi : T&uuml;rkiye ve Avrupa Birli&#287;i'nde uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906926 2020-03-30T14:15:09Z 2020-03-30T14:15:09Z by&#160;Mahmudov, Hudaverdi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi sisteminde gelir vergisi ve katma de&#287;er vergisi 'nin gelir da&#287;&#305;l&#305;m&#305; &uuml;zerindeki etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:912585 2020-03-30T14:15:09Z 2020-03-30T14:15:09Z by&#160;Serakabi, &#304;zzet Onur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yaratt&#305;klar&#305; katma de&#287;er itibari ile T&uuml;rkiye'deki imalat sanayi sekt&ouml;rlerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911823 2020-03-30T14:15:09Z 2020-03-30T14:15:09Z by&#160;Koca, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;hra&ccedil; kayd&#305;yla mal teslimlerinde KDV tecil, terkin ve iade konusunun Katma De&#287;er Vergisi kanunu ve muhasebe uygulamalar&#305; a&ccedil;&#305;s&#305;ndan ele al&#305;nmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900933 2020-03-30T14:15:09Z 2020-03-30T14:15:09Z by&#160;G&uuml;nay, Tansel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;hracat, ihracatta KDV iadesi ve muhasebe kay&#305;tlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906908 2020-03-30T14:15:09Z 2020-03-30T14:15:09Z by&#160;Oughli, Hanna Hajji.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Katma de&#287;er vergisinin beyan&#305; ve &ouml;denmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904173 2020-03-30T14:15:09Z 2020-03-30T14:15:09Z by&#160;Kocab&#305;y&#305;k, G&uuml;zin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Katma De&#287;er Vergisinde vergiyi do&#287;uran olay ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907350 2020-03-30T14:15:09Z 2020-03-30T14:15:09Z by&#160;Ayhan, Nuran.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Katma De&#287;er Vergisinin muhasebe uygulamalar&#305;na etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904639 2020-03-30T14:15:09Z 2020-03-30T14:15:09Z by&#160;&Ccedil;e&#351;tepe, Rasim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Katma De&#287;er Vergisinin kuramsal analizi ve kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; T&uuml;rkiye modeli ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902349 2020-03-30T14:15:09Z 2020-03-30T14:15:09Z by&#160;Er, &#304;demen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Katma De&#287;er Vergisi'nin bir otokontrol arac&#305; olarak de&#287;eri ve enflasyon &uuml;zerindeki etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904625 2020-03-30T14:15:09Z 2020-03-30T14:15:09Z by&#160;U&ccedil;ar, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Katma De&#287;er Vergisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908362 2020-03-30T14:15:09Z 2020-03-30T14:15:09Z by&#160;Se&ccedil;kin, Levent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>