Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Kiliseler SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dKiliseler$0026ps$003d300?dt=list 2020-06-05T05:25:03Z Kiliseler ne yapar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:92142 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Bolton, Robert<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul' daki Protestan kiliseler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:75840 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Malko&ccedil;, M. Numan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Antalya'da tarihi camiler, medreseler, t&uuml;rbeler, yat&#305;rlar, mezarl&#305;klar, eski ve yeni kiliseler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2255966 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ccedil;imrin, H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Antalya'da tarihi camiler, medreseler, t&uuml;rbeler, mezarl&#305;klar ve kiliseler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2256400 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ccedil;imrin, H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fetihten sonra &#304;stanbul'da camiye tahvil edilen kiliseler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1277120 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Bada, Mustafa<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'daki protestan kiliseler &#304;stanbul Presbiteryen Kilisesi ve T&uuml;rk Protestan Kilisesi &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:871997 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Kad&#305;o&#287;lu, H&uuml;meyra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'daki protestan kiliseler &#304;stanbul Presbiteryen Kilisesi ve T&uuml;rk Protestan Kilisesi &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:871998 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Kad&#305;o&#287;lu, H&uuml;meyra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dini de&#287;erleri ile Diyarbak&#305;r : Peygamber makam ve kabirleri, sahabe t&uuml;rbe ve kabirleri, tarihi cami ve mescitler, medreseler, t&uuml;rbeler, kiliseler, havralar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:171786 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Melek, Ali<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The churches and early Ottoman governance in Bosnia : the reality and historiographic generalisations in 20th century = Bosna'da kiliseler ve erken Osmanl&#305; y&ouml;netimi : 20. y&uuml;zy&#305;lda realite ve tarihsel genelle&#351;meler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:837034 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Smajic, Ramiza.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12930">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12930</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Misyoner faaliyetleri : Osmanl&#305;'dan g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze okullar, kiliseler, yard&#305;m kurulu&#351;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:9961 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Sevin&ccedil;, Necdet<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tserkvi Kostromskoy eparhii =&nbsp;Kostroma Ba&#351;piskoposluk dairesine ba&#287;l&#305; Kiliseler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1347714 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;yay. haz. &#304;mp. Arheologi&ccedil;eskoy Kommissii<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kilise dernekleri rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1467621 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Protestan Kiliseler Derne&#287;i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de ibadet yeri kurma hakk&#305; : kay&#305;p bir hak m&#305;? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1968583 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Protestan Kiliseler Derne&#287;i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avanos ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1240573 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Avanos Belediyesi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The church of Sancta Sophia Constantinople ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2479623 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Lethaby, W. R.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#1042;&#1089;&#1077;&#1083;&#1077;&#1085;&#1089;&#1100;&#1082;&#1080;&#1081; &#1055;&#1072;&#1090;&#1088;&#1110;&#1072;&#1088;&#1093;&#1072;&#1090; &#1089;&#1100;&#1086;&#1075;&#1086;&#1076;&#1085;&#1110; : &#1055;&#1088;&#1072;&#1074;&#1086;&#1089;&#1083;&#1072;&#1074;&#1085;&#1110; &#1057;&#1074;&#1103;&#1090;&#1080;&#1085;&#1110; &#1089;&#1090;&#1072;&#1084;&#1073;&#1091;&#1083;&#1072; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2505508 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&#1061;&#1088;&#1080;&#1089;&#1072;&#1074;&#1075;&#1110;&#1089;, &#1030;&#1086;&#1072;&#1085;&#1085;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#1042;&#1089;&#1077;&#1083;&#1077;&#1085;&#1089;&#1100;&#1082;&#1080;&#1081; &#1055;&#1072;&#1090;&#1088;&#1080;&#1072;&#1088;&#1093;&#1072;&#1090; &#1089;&#1077;&#1075;&#1086;&#1076;&#1085;&#1103; : &#1055;&#1088;&#1072;&#1074;&#1086;&#1089;&#1083;&#1072;&#1074;&#1085;&#1099;&#1077; &#1057;&#1074;&#1103;&#1090;&#1099;&#1085;&#1080; &#1089;&#1090;&#1072;&#1084;&#1073;&#1091;&#1083;&#1072; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2505746 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&#1061;&#1088;&#1080;&#1089;&#1072;&#1074;&#1075;&#1080;&#1089;, &#1048;&#1086;&#1072;&#1085;&#1085;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L'eglise Saint - Polycarpe : paroisse fran&ccedil;aise de Smyrne ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2394793 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Marmara, Rinaldo.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erken modern d&ouml;nemde toplumsal b&ouml;l&uuml;nmeler ulusal kiliselerin olu&#351;umu Anglikan Kilisesi &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2488293 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ta&#351;merdivenli, Nihan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001545.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001545.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> Gnostik metinlerde di&#351;il imgeler : Nag Hammadi literat&uuml;r&uuml; &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2491408 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Fidan, Maksude Kurt.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayasofya : karadaki b&uuml;y&uuml;k yelkenli ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2382398 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Olgunlu Ali Canip, 1967-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The seven churches in Asia Minor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2469854 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Erdican, Ali Galip.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> El misterio de la casa de la virgen. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2721749 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Hz. Meryem Ana Evi Derne&#287;i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La casa de la Virgen Maria : a Sel&ccedil;uk - Efeso. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2721750 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Hz. Meryem Ana Evi Derne&#287;i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da kiliseden &ccedil;evrilmi&#351; camilerin sanatsal incelemeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2210354 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Zebil, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Historical sketch of the Cathedral of Strasburg ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2324808 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&#304;rdal, Hayri. d.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Freski I malowidla scienne przewodnik po kosciolach w muzeum na otwartym powietrzu G&ouml;reme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2325311 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;kump&#305;nar, Agata E.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sille kultur vadisi = Sille cultural valley ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2328423 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Mimiro&#287;lu, &#304;lker Mete.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Freski i malowid&#322;a &#347;cinne. Przewodnik po ko&#347;cio&#322;ach w Muzeum na Otwartym Powietrzu G&ouml;reme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2330175 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Kump&#305;nar, Agata E.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Documents pour l'histoire de L'englise Georgienne : Turquie, 1895-1934 : volume I ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2301216 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Marmara, Rinaldo.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diversity my dream in Istanbul = &Ccedil;e&#351;itlilik ve &#304;stanbul'daki r&uuml;yam ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2310604 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;K&ouml;lgeli, Orhun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tirilye (zeytinba&#287;&#305;) : Hagios Ioannes Theologos Pelekete Manast&#305;r&#305; Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2304184 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Yinsel, Serap.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nikomedeia (&#304;zmit) ve H&#305;ristiyanl&#305;k : ilk be&#351; y&uuml;zy&#305;l ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2304675 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Duygu, Zafer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bursa : mimari k&uuml;lt&uuml;rel miras&#305; de&#287;erlendirme raporu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2305982 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Pekol, Banu. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ni&#287;de : mimari k&uuml;lt&uuml;rel miras&#305; de&#287;erlendirme raporu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2306005 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Pekol, Banu. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;zmir : mimari k&uuml;lt&uuml;rel miras&#305; de&#287;erlendirme raporu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2306025 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;T&uuml;rko&#287;lu, &#304;nci. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elaz&#305;&#287; : mimari k&uuml;lt&uuml;rel miras&#305; de&#287;erlendirme raporu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2306038 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Mu&#351;liyan, Sasnuhi. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adana : mimari k&uuml;lt&uuml;rel miras&#305; de&#287;erlendirme raporu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2306063 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Pekol, Banu. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kayseri : mimari k&uuml;lt&uuml;rel miras&#305; de&#287;erlendirme raporu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2307535 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Pekol, Banu. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Trabzon'da iki Bizans eseri : S&uuml;mela manast&#305;r&#305; ve Ayasofya kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2118081 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alakent Kilisesi : Myra'da bir Bizans yap&#305;s&#305; (12.-13. y&uuml;zy&#305;llar) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2297126 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Aky&uuml;rek, T. Engin. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alakent church : a Byzantine monument at Myra (12th &ndash; 13th centuries) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2297201 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Aky&uuml;rek, T. Engin. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;sk&uuml;dar Rum ve Ermeni kiliseleri ve cemaatleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2076205 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Tok, Muhammed Abdurrahman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elaz&#305;&#287; : Mimari k&uuml;lt&uuml;rel miras&#305; de&#287;erlendirme raporu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2505219 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Mu&#351;liyan, Sasnuhi. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bursa : Mimari k&uuml;lt&uuml;rel miras&#305; de&#287;erlendirme raporu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2505225 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Pekol, Banu. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bursa : Mimari k&uuml;lt&uuml;rel miras&#305; de&#287;erlendirme raporu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2505226 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;T&uuml;rko&#287;lu, &#304;nci. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dom dziewicy Maryi : w Sel&ccedil;uk - Efezie. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2376369 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Hz. Meryem Ana Evi Derne&#287;i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The house of the Virgin Mary in Sel&ccedil;uk - Ephesus. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2376379 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Hz. Meryem Ana Evi Derne&#287;i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La casa de la Virgen Maria : a Sel&ccedil;uk - Efeso. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2372698 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Hz. Meryem Ana Evi Derne&#287;i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> El misterio de la casa de la virgen. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2372756 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Hz. Meryem Ana Evi Derne&#287;i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The mystery of mother Mary's house in Ephesus. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2372758 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Hz. Meryem Ana Evi Derne&#287;i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Saint paul and the seven churches of Asia minor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2332818 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Rohan, Padraic.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pentikostal ilahiyat&#305;n temelleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2396420 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Duffield, Guy P.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mu&#351; : somut k&uuml;lt&uuml;rel miras de&#287;erlendirme raporu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2307572 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;D&ouml;rter, Gizem. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mu&#351; : assesment report of tangible cultural heritage ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2307610 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;D&ouml;rter, Gizem. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; D&ouml;nemi Isparta ve Burdur kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2310236 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ayd&#305;n, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hristiyan kilisesi : Tanr&#305;'n&#305;n Kilisesi'nin tarihi ve b&uuml;y&uuml;mesi &uuml;zerine bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2287691 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Keskin&ouml;z, &#304;lhan. &ccedil;ev.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Katolik Kilisesi'nin evlilik ve aileye ili&#351;kin 21. y&uuml;zy&#305;l resmi d&ouml;k&uuml;manlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2270289 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Poyraz, Bu&#287;ra. yay. haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ncil'in k&#305;sa bir &ouml;zeti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2276937 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Tolstoy, Lev Nikolayevi&ccedil;, 1828-1910.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> H&#305;ristiyanl&#305;k ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2277723 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;G&uuml;nd&uuml;z, &#350;inasi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Birinci y&uuml;zy&#305;l Anadolu kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2265778 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Madrigal, Marc.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Robert Kolej&rsquo;in izinde : T&uuml;rkiye&rsquo;de Amerikan misyonerli&#287;inin e&#287;itim stratejisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2256166 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Aksu, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul katolik kilisesi ve &ouml;rnek olarak St antuan kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1986861 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Y&#305;lmaz, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bak&#305;rk&ouml;y b&ouml;lgesi gayr-i m&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1987872 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;G&ouml;ksu, &#350;erife.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul katolik kilisesi ve &ouml;rnek olarak St Antuan kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1981317 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Y&#305;lmaz, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kapadokya b&ouml;lgesi Bizans d&ouml;nemi kiliselerinde son ak&#351;am yeme&#287;i konulu duvar resimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1993654 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Y&#305;lmaz, Merve Kalafat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kapadokya b&ouml;lgesi Bizans d&ouml;nemi kiliselerinde son ak&#351;am yeme&#287;i konulu duvar resimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2030624 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Y&#305;lmaz, Merve Kalafat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;ryani Ortodoks Kilisesi gelenekleri ve yedi gizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2036445 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Demir, Melfono Zeki. derl.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 30 y&#305;ll&#305;k kilise y&#305;l&#305; ufak takvimi ser&uuml;veni : 1986-2016 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2249472 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ccedil;etin, Yusuf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Papa : &#304;stiklal Harbinden Ergenekon s&uuml;recine Papa Eftim ve T&uuml;rk Ortodoks Patrikhanesinin faaliyetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2032141 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Do&#287;an, &Uuml;mit, 1984-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Eta; &Kappa;&Omicron;&Iota;&Nu;&Omicron;&Tau;&Eta;&Tau;&Alpha; &Kappa;&Epsilon;&Phi;&Epsilon;&Lambda;&Iota;&Kappa;&Iota;&Omicron;&Iota; : &Tau;&Eta;&Sigma; &Mu;&Eta;&Tau;&Rho;&Omicron;&Pi;&Omicron;&Lambda;&Epsilon;&Omega;&Sigma; &Delta;&Epsilon;&Rho;&Kappa;&Omega;&Nu; = Kinotita Kefelik&ouml;y tis mitropoleos derkon ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2007992 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Beta;&Alpha;&Lambda;&Sigma;&Alpha;&Mu;&Iota;&Delta;&Eta;&Sigma;, &Pi;&Alpha;&Sigma;&Chi;&Alpha;&Lambda;&Eta;&Sigma; &Iota;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Balat b&ouml;lgesi ortodoks kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1906524 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ouml;zler, Nisanur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rus Ortodoks kilisesinin Kuzey Azerbaycan'daki faaliyetleri (1828-1905) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1829043 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Nusreto&#287;lu, Telman Guliyev,<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rus Ortodoks kilisesinin Kuzey Azerbaycan'daki faaliyetleri (1828-1905) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1911040 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Nusreto&#287;lu, Telman Guliyev,<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Modern E&#287;itim Sistemlerinin Do&#287;u&#351;u ve Geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2476005 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Erg&uuml;n, Mustafa<br/><a href="https://www.turcademy.com/tr/kitap/modern-egitim-sistemlerinin-dogusu-ve-gelisimi-9786053186311">https://www.turcademy.com/tr/kitap/modern-egitim-sistemlerinin-dogusu-ve-gelisimi-9786053186311</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The house of the virgi Mary in Sel&ccedil;uk - Ephesus. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2257712 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Hz. Meryem Ana Evi Derne&#287;i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;br&#305;s Meryem Ana Kikko manast&#305;r&#305; : Osmanl&#305; belgelerinde : Meryem Ana Kikko Manast&#305;r&#305;'na ait Osmanl&#305; (1730-1861) vesikalar&#305; ve de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1968441 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&#350;eker, Mehmet, 1947-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;reme : Maccan : open air museum ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1971519 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Demir, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tatlarin : I ve II no&rsquo;lu kiliselerin duvar resimleri = wall paintings of churches no. I and no. II at Tatlarin ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1981036 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ccedil;ora&#287;an Karakaya, Nilay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Santa Sofia e a igreja de sao Salvador de Chora ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1997306 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;kaya, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Santa Sofia e Kariye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1997528 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;kaya, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&uuml;t&uuml;n uluslardan &ouml;&#287;renciler : o gelene kadar kesintisiz m&uuml;jdeleme : &ccedil;al&#305;&#351;ma k&#305;lavuzu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1972346 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Amstutz, John L.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;ryani Ortodoks kilisesi gelenekleri ve yedi gizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1974103 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Demir, Melfono Zeki. derl.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Christian origins in Ephesus and Asia Minor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1925612 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Fairchild, Mark R.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Balat b&ouml;lgesindeki gayrim&uuml;slim ibadethaneleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1392587 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ccedil;akmak, Adem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mormon kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1392672 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ayd&#305;n, Selma<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karak&ouml;y ve civar&#305;ndaki gayrim&uuml;slim mabetler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1392755 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&#304;nal, Necmettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ye&#351;ilk&ouml;y b&ouml;lgesi gayrim&uuml;slim mabetler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1393466 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Arslan, B&uuml;&#351;ra<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beyo&#287;lu'nda bulunan gayrim&uuml;slim mabetler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1393812 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Misir, &Uuml;same<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bak&#305;rk&ouml;y'deki gayr-i m&uuml;slim mabetler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1394334 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Sami, Said<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;sk&uuml;dar B&ouml;lgesindeki gayrim&uuml;sl&uuml;m mabetler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1389352 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;K&#305;cal&#305;, Hafsa Eda<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Amin : G&uuml;neydo&#287;u Anadolu'da inan&ccedil;lar ve inan&#305;&#351;lar, foto&#287;raf sergisi, 2000-2013 = Amen : faiths and beliefs in South East Anatolia, photography exhibition, 2000-2013 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1911186 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, Serpil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Saint paul and the seven churches of Asia minor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1914114 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Rohan, Padraic.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#1040;&#1103;&#1089;&#1086;&#1092;&#1100;&#1103; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1995907 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ak&#351;it, &#304;lhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hagia Sophia and Chora ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1997933 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;kaya, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beklenen uyan&#305;&#351; : uyan&#305;&#351; i&ccedil;in T&uuml;rkiye'deki kiliselere itiraf &ccedil;a&#287;r&#305;s&#305; = The expected awakening in Turkey : confession to revival written to churches in Turkey ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1902254 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;James, Sebastian.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Binbirkilise / Karada&#287; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1915193 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Eyice, Semavi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The churches of the sacred city : Laodikeia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1915118 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&#350;im&#351;ek, Celal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;reme : open air museum ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1916214 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;G&uuml;lyaz, Murat E.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Arap Camii veya Galata Saint-Paul Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1659860 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Palazzo, Benedetto, 1892-1955.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cennete a&ccedil;&#305;lan kap&#305; : Ayasoyfa ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1628190 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;e, Hakan Y&#305;lmaz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Majesteleri'nin kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1469452 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ccedil;atalba&#351;, Resul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Krisdosi Surp Yege&#287;etsin u Anor Hagaragortneri : (Mesih'in kutsal kilisesi ve kar&#351;&#305;tlar&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1470743 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Varjabedyan, Nerses, 1837-1884.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The Guide to iconography in the rock-cut churches of Cappadocia : &quot;Bible of Cappadocia&quot; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1468642 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Uysun, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;i&#351;li b&ouml;lgesi gayrim&uuml;slim mabedleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1395313 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;G&ouml;ksu, Esra<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fatih b&ouml;lgesindeki gayrim&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1388076 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ouml;lger, K&uuml;bra<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Efes Antik Kenti ve ST.Jean Kilisesi (Sel&ccedil;uk-&#304;zmir)'nin Floristik Y&ouml;nden Ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1287231 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Nasuho&#287;lu, Kerim Alptu&#287;, 1988-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;sa'n&#305;n ya&#351;am&#305; ve ilk kilise tarihi : Luka - El&ccedil;ilerin i&#351;leri - Romal&#305;lar. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1918746 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Protestan ahlak&#305; ve kapitalizmin ruhu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1811951 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Weber, Max, 1864-1920.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Miutenagan harts yev &#351;&#305;norhali = [kiliseleraras&#305;] birlik sorunu ve &#351;inorhali ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1632233 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Kalenderyan, &Uuml;strahip Ardavazt.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ortodoks Kilisesi'nin s&uuml;tunu Suru&ccedil;lu S&uuml;ryani Mor Yakup M.S. 451-521, Suru&ccedil;-Urfa ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1468428 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Tano&#287;lu, Sara, 1984- &ccedil;ev. haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Enhil (Yemi&#351;li) k&ouml;y&uuml; ve kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1395562 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Erg&uuml;n, &#304;shak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A quide to the seven churches ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1417294 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Cimok, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bukalemun ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1417652 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Nicholson, Scott.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hagia Sophia and Chora ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1417699 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;kaya, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beklenen uyan&#305;&#351; : uyan&#305;&#351; i&ccedil;in T&uuml;rkiye'deki kiliselere itiraf &ccedil;a&#287;r&#305;s&#305; = The expected awakening in Turkey : confession to revival written to churches in Turkey ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1394924 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;James, Sebastian.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'daki Anglikan Kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1282687 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Bayar, &Uuml;lfet Hamide<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beyo&#287;lu b&ouml;lgesi Ermeni Kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1282697 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Erkan, T&uuml;rkan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La sainte sophie et chora ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1326806 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;kaya, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Chora Museum ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1326864 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Dursun, A. Haluk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rus Ortodoks Kilisesi'nde azizlik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1343695 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Mamytov, Abdimuhamet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kilise &ouml;&#287;retisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1322541 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Cobb, Donald.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; m&uuml;lk&uuml;nde Amerikan okullar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1322543 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Can, Mehmet, 1943-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;sk&uuml;dar b&ouml;lgesi gayrim&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1286921 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ouml;kmen, Remziye<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beyo&#287;lu b&ouml;lgesi Ortodoks Kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1287011 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Kalyoncu, Osman Fatih<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kad&#305;k&ouml;y b&ouml;lgesindeki gayrim&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1287020 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Bak&#305;r, Sadiye<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;reme : Maccan : le musee en plein air ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1317009 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Demir, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;reme : Maccan : open air museum ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1318583 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Demir, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;reme : maccan : open lucht museum in ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1318594 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Demir, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;reme : Maccan : freilicht museum ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1318598 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Demir, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hagia Sophia and Chora ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1286354 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;kaya, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Alpha;&gamma;&iota;&alpha; &Sigma;&omicron;&phi;&iota;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &Mu;&omicron;&nu;&eta; &Tau;&eta;&epsilon; &chi;&omega;&Rho;&alpha;&sigma; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1286305 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;kaya, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karak&ouml;y ve Galata b&ouml;lgesi gayrim&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1287634 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ayaz, Semra<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stiklal Caddesi ve &ccedil;evresindeki gayrim&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1287636 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ccedil;ift&ccedil;io&#287;lu, Tevrat<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hask&ouml;y b&ouml;lgesinde bulunan gayrim&uuml;slim mabetler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1287637 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ayd&#305;n, Serap<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kilise ve yedi sakrament ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1230339 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&#350;arkavi, Cemaleedin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sevin&ccedil; ve umut : &quot;Gaudium et spes&quot; : g&uuml;n&uuml;m&uuml;z d&uuml;nyas&#305;nda kilise hakk&#305;nda havalisel bildiri : (II. Vatikan Konsilinin &ccedil;obansal Belgeseli) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:224376 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> 1. Korintliler'in mesaj&#305; : yerel kilisede ya&#351;am ent://SD_ILS/0/SD_ILS:170620 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Prior, David<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kapadokya kaya kiliseleri ikonografisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:184218 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Uysun, Mustafa<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;ryani Ortodoks Kilisesi'nde ibadet ent://SD_ILS/0/SD_ILS:194476 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Durak, Nihat<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mormonizm ve Mormon kilisesinin pr politikalar&#305; : Amerika'da gizemli bir din ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2319024 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Aslan, M. Mert.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 19. y&uuml;zy&#305;l Mersin kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1286511 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ayd&#305;n, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'un 100 kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:211482 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&#350;arlak, Eva<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;&#351;kvank manast&#305;r&#305; : (&Ouml;&#351;k / &Ccedil;aml&#305;yama&ccedil; manast&#305;r&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:176672 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ouml;zkan, Haldun, 1968-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;oban ve Peygamber : Kilise &Ccedil;oban&#305;'n&#305;n hizmeti ve kilisede ya&#351;am &uuml;zerine bir rehber ent://SD_ILS/0/SD_ILS:189205 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;J.Sm&#305;th, Kare<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tehdit mi, yoksa tehdit alt&#305;nda m&#305;? T&uuml;rkiye'deki protestanlar&#305;n yasal ve sosyal sorunlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:205322 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Hz. S&uuml;leyman'&#305;n g&uuml;&ccedil; simsarlar&#305; : masonluk, kilise ve illuminati' nin s&#305;rlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:159628 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Esin, Zeynep. &ccedil;ev.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aghtamar : a jewel of medieval Armenian architecture = Ahtamar : orta&ccedil;a&#287; Ermeni mimarl&#305;&#287;&#305;n&#305;n m&uuml;cevheri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:161121 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Mnatsakanian, Stepan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hagia Sophia und die Chora ent://SD_ILS/0/SD_ILS:163119 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;kaya, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#1040;&#1081;&#1103;-&#1057;&#1086;&#1092;&#1080;&#1103; &#1048; &#1050;&#1072;&#1088;&#1080;&#1077; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1286310 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;kaya, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;ky&uuml;z&uuml;nden &#304;stanbul ibadethaneleri = Sanctuaries of &#304;stanbul from the sky ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2346652 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Kavak, Semih<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=591870">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=591870</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &#304;stanbul'da Fener semtindeki Sveti Stefan Bulgar kilisesi : bir bina monografisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:152121 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Kuruyaz&#305;c&#305;, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi bizans d&ouml;nemi s&#305;rs&#305;z seramikleri = Byzantine unglazed pottery of Saint Nicholas Church at Demre-Myra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:189322 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;T&uuml;rker, Ay&#351;e &Ccedil;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;rc&uuml; Kilisesi ve n&uuml;fuzu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738050 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Anchabadze, Nino.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45219.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45219.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;rc&uuml; Kilisesi ve N&uuml;fuzu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929203 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Anchabadze, Nino.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aziz Bernard ve h&#305;ristiyanl&#305;k tarihindeki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:872060 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;A&#351;&#305;ko&#287;lu, Y&uuml;cel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Halep'te ad&#305;m ad&#305;m Osmanl&#305;'n&#305;n izinde ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1358350 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Jasser, Lamia<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cardbook of istanbul' s Churches ent://SD_ILS/0/SD_ILS:133954 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Yaz&#305;c&#305;, Erdal<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La iglesia de San Salvador de Chora ent://SD_ILS/0/SD_ILS:156941 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;kaya, Ali<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Viyana Mkhitarist rahiplerinin e&#287;itim faaliyetlerine genel bir bak&#305;&#351; : cilt I = An overview of the educational activities of The Mekhitarists of Viyana : volume I ent://SD_ILS/0/SD_ILS:171539 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> The master builder Gjorgji Novakov - Dzongar : life and works ent://SD_ILS/0/SD_ILS:195904 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Tomovski, Krum<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adalar b&ouml;lgesi gayrim&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:871821 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Arslan, Esma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adalar b&ouml;lgesi gayrim&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:871822 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Arslan, Esma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kad&#305;k&ouml;y b&ouml;lgesi gayrim&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:871823 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ayaz, Enise.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kad&#305;k&ouml;y b&ouml;lgesi gayrim&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:871824 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ayaz, Enise.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konstantinopolis Kilisesi'nin kurulu&#351;u : mitoloji ve tarih = The emergence of the Church of Constantinople : mythology and history ent://SD_ILS/0/SD_ILS:831364 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ka&ccedil;ar, Turhan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12919">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12919</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Churches in Turkey ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8657 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Alan, Hakan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> El misterio de la casa de la virgen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:9991 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Idente, Misionero<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The house of the Virgin Mary in Sel&ccedil;uk-Ephesus ent://SD_ILS/0/SD_ILS:4631 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Fransisken Kap&uuml;sen rahiplerinin Mersin' deki 150. y&#305;l&#305; : 1855-2005 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:5350 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> In praise of God : Anatolian rugs in transylvanian churches 1500-1750 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6061 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Achtsamkeit in jedem Atemzug ent://SD_ILS/0/SD_ILS:415736 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Tamcke, Martin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorun olan Yunanl&#305;lar ve Rumlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:77307 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;G&uuml;ler, Ali<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul' da Osmanl&#305; d&ouml;nemi Rum kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14578 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Karaca, Zafer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> I Cappuccini ricordano I 150 anni della loro presenza a Mersin in Turchia : 1855-2005 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19508 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;nderlik : ilk kilisede y&ouml;netim ve d&uuml;zen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20901 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Uuml;&ccedil;al, Turgay<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayasofya'n&#305;n s&#305;rr&#305; : Konstantius, Fatih ve Da Vinci &#350;ifresi aras&#305;nda ent://SD_ILS/0/SD_ILS:22314 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Sakio&#287;lu, Mehmet U.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da Osmanl&#305; d&ouml;nemi Rum kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:489586 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Karaca, Zafer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Doliche ent://SD_ILS/0/SD_ILS:135853 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Winter, Engelbert<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beyo&#287;lu mozai&#287;inin temel fig&uuml;rlerinden Sent Antuan Bazilikas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:121245 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul' da Osmanl&#305; d&ouml;nemi Rum kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:155939 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Karaca, Zafer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da Peribleptos Manast&#305;r&#305; ve Surp Kevork Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710542 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ebeo&#287;lu, Maral.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42094.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42094.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da Osmanl&#305; d&ouml;nemi Rum kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1994917 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Karaca, Zafer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da Peribleptos Manastr&#305; ve Surp Kevork Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921079 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ebeo&#287;lu, Maral.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da Osmanl&#305; d&ouml;nemi Rum kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1731276 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Karaca, Zafer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da Peribleptos Manast&#305;r&#305; ve Surp Kevork Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907591 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ebeo&#287;lu, Maral.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Paintings of the Dark Church ent://SD_ILS/0/SD_ILS:28411 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Yenip&#305;nar, Halis<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kilise : ba&#351;lang&#305;&ccedil; tarihine giri&#351; : Kutsal Kitap'taki el&ccedil;ilerin i&#351;leri b&ouml;l&uuml;m&uuml;nden hristiyanl&#305;&#287;&#305;n esas ba&#351;lang&#305;c&#305; &uuml;zerine bir a&ccedil;&#305;klama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:127041 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Uuml;&ccedil;al, Turgay<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fatih mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:871314 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;U&ccedil;maz, Duygu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;nden bug&uuml;ne patrikhane ent://SD_ILS/0/SD_ILS:25479 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, U&#287;ur<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tanr&#305;sal lider kimdir? : kilisede hizmet gruplar&#305; i&ccedil;in ent://SD_ILS/0/SD_ILS:113038 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Tofilon, Thomas<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hristiyanlar&#305;n kiliseleri ve ibadetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:115776 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Jacop, Xavier<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yeni antla&#351;ma g&ouml;revlisi : merhamet i&#351;&ccedil;isi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:116229 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Strauch, Alexander<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Var olan kiliseden tan&#305;kl&#305;k veren kilisaye : 1998-2002 kilisesel toplant&#305;dan sonra dini faaliyet &ccedil;al&#305;&#351;ma plan&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:117267 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayvansaray'da ortaya &ccedil;&#305;kart&#305;lan bir Bizans kilisesi = The newly discovered church in Ayvansaray ent://SD_ILS/0/SD_ILS:834304 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ermi&#351;, &Uuml;. Melda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/229894">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/229894</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nerede ya&#351;ad&#305;&#287;&#305;n&#305; biliyorum! : Anadolu' daki yedi kiliseye mektup ent://SD_ILS/0/SD_ILS:94902 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Tiefenbach, Hanspeter<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eglise Catholique en Turquie ent://SD_ILS/0/SD_ILS:108265 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Khalkedon'lu ( Kad&#305;k&ouml;y) Azize Euphemia ve Sultanahmet'teki kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:18357 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Aky&uuml;rek, Engin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Protestanlar&#305;n T&uuml;rkiye' de kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;klar&#305; hak ihlallerinin insan haklar&#305; hukuku bak&#305;m&#305;ndan de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:92107 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Cengiz, Orhan Kemal<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kilise &ouml;&#287;retisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:94598 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Cobb, Donald<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rights violations experienced by protestants in Turkey evaluated in light of human rights law ent://SD_ILS/0/SD_ILS:95256 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Cengiz, Orhan Kemal<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Siirt vakayinamesi : Do&#287;u S&uuml;ryani kilisesi tarihi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:107083 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&#350;er, Adday<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cizvitler ve Katolik Kilisesi' ndeki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:98414 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;G&uuml;ng&ouml;r, Ali &#304;sra<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyarbak&#305;r kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:98503 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Tuncer, Orhan Cezmi<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Khalkedon' lu (Kad&#305;k&ouml;y) azize Euphenia ve Sultanahmetteki kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:100499 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Aky&uuml;rek, Turgut Engin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kutsal kitap ihtiyarl&#305;&#287;&#305; : kutsal kitap' a dayanan kilise &ouml;nderli&#287;ini yeniden olu&#351;turmak i&ccedil;in acil &ccedil;a&#287;r&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:104438 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Strauch, Alexander<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bat&#305;kent Protestan Kilisesi : i&ccedil; t&uuml;z&uuml;k ent://SD_ILS/0/SD_ILS:80223 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Wickwire, Daniel E.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kilise, &#351;&ouml;valye ve monastik hareket : tarihsel bir bulu&#351;ma, dini-s&ouml;valye d&uuml;zenlerinin olu&#351;umu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:727057 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Sadrazam, Ejdan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kilise, &#351;&ouml;valye ve monastik hareket : tarihsel bir bulu&#351;ma, dini-s&ouml;valye d&uuml;zenlerinin olu&#351;umu 2 cilt ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901143 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Sadrazam, Ejdan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The Marian iconography of the west bay in the parecclesion of Kariye : Kariye &#350;apeli'nde Meryem ikonografisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:820784 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Aky&uuml;rek, Turgut Engin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12964">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/12964</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Khalkedon'lu (Kad&#305;k&ouml;y) Azize Euphemia ve Sultanahmet'teki kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1772670 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Aky&uuml;rek, Engin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Khalkedon'lu (Kad&#305;k&ouml;y) Azize Euphemia ve Sultanahmet'teki kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1772674 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Aky&uuml;rek, Engin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul' da Osmanl&#305; d&ouml;nemi Rum kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:60040 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Karaca, Zafer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da Osmanl&#305; d&ouml;nemi Rum kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:352697 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Karaca, Zafer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kilise ent://SD_ILS/0/SD_ILS:99715 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Smeeton, Doland Dean<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi' nin siyasi faaliyetleri : (1908-1923) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:103403 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Atalay, B&uuml;lent<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;sa' n&#305;n ya&#351;am&#305; ve ilk kilise tarihi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:79786 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> E&ccedil;miyazin Katogigoslu&#287;u'nda stat&uuml; de&#287;i&#351;imi ve T&uuml;rk-Rus-Ermeni ili&#351;kilerindeki rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:828362 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Arslan, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Converted Byzantine churches in Istanbul : their transformation into mosques and masjids ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1752073 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;K&#305;r&#305;mtay&#305;f, S&uuml;leyman<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> El&ccedil;isel kilise ent://SD_ILS/0/SD_ILS:75832 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Witherow, Thomas<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L' enigma di San Pietro a Galtelli ent://SD_ILS/0/SD_ILS:101812 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Gramigna, Emilia<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Las iglesias cristianas ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2150293 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Bruno, Giordano.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L' eqlise Armenienne Catholique En Turquie ent://SD_ILS/0/SD_ILS:72739 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Tcholakian, Hovhannes I.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Patrik Karekin II Hazretleri'nin 1997 y&#305;l&#305; raporu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:39157 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Kazanc&#305;yan, Karekin. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kiliseleraras&#305; bar&#305;&#351; ve birlik duas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:39158 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Ahtamar Kilisesi : I&#351;&#305;kla canlanan duvarlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:357990 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&#304;p&#351;iro&#287;lu, Mazhar &#350;evket.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La Umbra Sormizegetusei Romane Basilica din Densu&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:105835 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Malina&#351;, Ioan Marin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Galata ve Pera' daki Ermeni kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:716637 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Han&ccedil;er, &#304;lhan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/28985.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/28985.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Galata ve Pera' daki Ermeni kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905956 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Han&ccedil;er, &#304;lmon.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyarbak&#305;r ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1368362 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Akbulut, &#304;lhan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fener patrikhanesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1395608 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Benlisoy, Yorgo<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;am&#305;n amac&#305; nedir? : bunu nas&#305;l &ouml;&#287;renebilirsiniz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:47922 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Kephalonia : hena megalo mouseio ekklesiastike techne = Cephalonia : ecclesiastical art ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2377235 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Moschopoulos, Georges N.. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk protestan kilisesi i&ccedil; t&uuml;z&uuml;k : ima bildirgemiz, &ouml;nceliklerimiz, uygulamalar&#305;m&#305;z, kilisemizin yap&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:38596 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul ' da Osmanl&#305; d&ouml;nemi Rum kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:90668 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Karaca, Zafer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkmen ve Asur kiliselerinde okunan T&uuml;rk&ccedil;e &#304;lahi Metinleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:91559 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Hacalo&#287;lu, Recep Albayrak<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kariye parekklesionu : bir mezar &#351;apeli olarak ikonografik program&#305;n&#305;n yorumlanmas&#305; ve i&#351;levi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:719240 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Aky&uuml;rek, Turgut Engin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/25951.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/25951.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kariye parekklesionu : bir mezar &#351;apeli olarak ikonografik program&#305;n&#305;n yorumlanmas&#305; ve i&#351;levi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917277 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Aky&uuml;rek, Turgut Engin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kariye parekklesionu : bir mezar &#351;apeli olarak ikonografik program&#305;n&#305;n yorumlanmas&#305; ve i&#351;levi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905400 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Aky&uuml;rek, Turgut Engin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sabiiler : son gnostikler inan&ccedil; esaslar&#305; ve ibadetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1107112 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;G&uuml;nd&uuml;z, &#350;inasi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> III. Hatay tarih ve folklor sempozyumum bildirileri : Antakya 10- 11 Haziran 1994 : Fener Patrikhanesinin &ouml;k&uuml;menilik iddias&#305; kutsal kilise konular&#305;na ve tarihi ger&ccedil;ekler ayk&#305;r&#305;d&#305;r ent://SD_ILS/0/SD_ILS:38746 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ccedil;elik, Mehmet. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tarihten sohbetler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:391397 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Serto&#287;lu, Mithat<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hristiyan kiliseleri ve ibadet merasimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:93034 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Jacob, Xavier<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kephalonia : hena megalo mouseio ekklesiastike techne = Cephalonia : ecclesiastical art ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2377226 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Moschopoulos, Georges N.. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> victorian miniature ent://SD_ILS/0/SD_ILS:354080 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Chadwick, Owen<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yalva&ccedil;, Pisidia, Antiocheia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:355367 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ta&#351;l&#305;alan, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pantepoptes Manast&#305;r&#305; Kilisesi : Eski &#304;mret Oca&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:734942 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Yalaman, Yelda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/19305.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/19305.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konsiller tarihi &#304;znik'ten II. Vatikan'a ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2208190 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Dvornik, Francis.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pantepoptes Manast&#305;r&#305; Kilisesi : Eski &#304;mret Oca&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918056 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Yalaman, Yelda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pantepoptes Manast&#305;r&#305; Kilisesi : Eski &#304;mret Oca&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908842 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Yalaman, Yelda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kephalonia : hena megalo mouseio ekklesiastike techne = Cephalonia : ecclesiastical art ent://SD_ILS/0/SD_ILS:233682 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Moschopoulos, Georges N.. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> XIX. y&uuml;zy&#305;l Osmanl&#305; d&ouml;nemi mimarl&#305;&#287;&#305;nda Kayseri y&ouml;resi H&#305;ristiyan yap&#305;lar&#305; : Germir ve End&uuml;l&uuml;k kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2236194 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&#304;lter, F&uuml;gen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Antakya s&uuml;ryani kilisesi : kurulu&#351; d&ouml;nemi : cilt I ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2190537 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ccedil;elik, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ermeni Kilisesinde yap&#305;lmakta olan vaftiz t&ouml;reni ve vaftiz babal&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2296213 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Arzuman, Hripsime.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/59408.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/59408.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Byzantium : Church, society, and civilization seen through contemporary eyes ent://SD_ILS/0/SD_ILS:358065 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Geanakoplos, Deno John.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yehova &#351;ahitleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2161419 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Tanyu, Hikmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The Byzantine church at Derea&#287;z&#305; and its decoration ent://SD_ILS/0/SD_ILS:358059 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Morganstern, James.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kalenderhane Camii ent://SD_ILS/0/SD_ILS:833739 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;G&ouml;y&uuml;n&ccedil;, Nejat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/101894">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/101894</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Demre'de Aziz Nikolaos Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923980 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Apayd&#305;n, Nejla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Likya'da Karabel Manast&#305;r'&#305; Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925529 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ertu&#287;rul, &Ouml;zkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alakilise ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916582 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&Ouml;z&uuml;, F. Oktay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul Sara&ccedil;hane'deki Aziz Polyeuktos Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928199 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Kas&#305;mo&#287;lu, &#350;adiye.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ak&ccedil;aabat'taki T&uuml;rk ve Bizans devri eserleri ve Hagios Philippos Kilisesi-Trabzon ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2235154 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;T&uuml;rk&ouml;lmez, Yunus.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ni&#287;de-Aksaray Ihlara vadisinde Karagedik Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2236293 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ezer, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ni&#287;de-Aksaray Ihlara vadisinde Karagedik Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926157 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ezer, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Derea&#287;z&#305; Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2241278 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Bulut, Recep Naci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Derea&#287;z&#305; kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917623 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Bulut, Recep Naci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Galata'da eski San Paolo E San Domenico Kilisesi olan Arab Camii ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928675 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Salavat, Nevin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mut yak&#305;n&#305;nda Da&#287;pazar&#305; Kilisesi ve &ccedil;evreden baz&#305; notlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2240361 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Akkaya, Tayfun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> So&#287;anl&#305; Kubbeli Kilise hakk&#305;nda ara&#351;t&#305;rmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2242062 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Salman, G&uuml;ler.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mut yak&#305;n&#305;nda Da&#287;pazar&#305; kilisesi ve &ccedil;evreden baz&#305; notlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922287 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Akkaya, Tayfun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> So&#287;anl&#305; kubbeli kilise hakk&#305;nda ara&#351;t&#305;rmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928686 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Salman, G&uuml;ler.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die Septemberbibel Nikolaus Glockendons (1522-1524) : (Wolfenb&uuml;ttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 25.13 Extrav. - Bd. I, Cod. Guelf. 25.14 Extrav. - Bd. II) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:304618 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Schneidler, Herbert<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fr&uuml;hchristliche Basiliken mit Doppelapsiden auf der iberischen Halbinsel : studien zur Architektur-und Liturgiegeschichte ent://SD_ILS/0/SD_ILS:306582 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ulbert, Thilo<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Silifke M&uuml;zesinde kilise bi&ccedil;iminde r&ouml;lik mahfazas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:835067 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Ke&#351;o&#287;lu, M&uuml;nevver.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/406501">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/406501</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The Church of the Panagia Kanakaria at Lythrankomi in Cyprus : its mosaics and frescoes ent://SD_ILS/0/SD_ILS:310221 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Megaw, A. H. S.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Three Byzantine saints : contemporary biographies ent://SD_ILS/0/SD_ILS:304603 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Dawes, Elizabeth. &ccedil;ev.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Silifke &ccedil;evresinde incelemeler: Kanl&#305;divan (= Kanytelleis-Kanytelideis) basilikalar&#305; : (bir &ouml;n&ccedil;al&#305;&#351;ma) : Anadolu ara&#351;t&#305;rmalar&#305; : IV-V : 1976-1977 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2136606 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Eyice, Semavi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sergios- Bakhos kilisesi k&uuml;&ccedil;&uuml;k Ayasofya camii ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913135 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Tutkun, Mualla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ephesos'daki Meryem Kilisesi (&ccedil;ifte kilise) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913760 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;T&uuml;rk&ouml;z, Nermin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> XVIII. as&#305;rda &#304;stanbul ent://SD_ILS/0/SD_ILS:231670 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Inchichean, Ghukas, 1758-1833 .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Saint Francis : nature mystic : the derivation and significance of the nature stories in the franciscan legend ent://SD_ILS/0/SD_ILS:304607 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Armstrong, Edward A.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eglises Byzantines transferees aux Armeniens ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2120803 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Papazian, Hrant.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ni&#287;de - Aksaray'&#305;n Sivrihisar k&ouml;y&uuml;ndeki &quot;K&#305;z&#305;l Kilise&quot; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2244963 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Demirel, Z. H&uuml;lya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ni&#287;de-Aksaray'&#305;n Sivrihisar k&ouml;y&uuml;ndeki &quot;K&#305;z&#305;l Kilise&quot; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924175 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Demirel, Z.H&uuml;lya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Silifke &ccedil;evresinde incelemeler : Kanl&#305;divan (= Kanytelleis-Kanytelideis) basilikalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:826332 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Eyice, Semavi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/download/article-file/12701">https://dergipark.org.tr/download/article-file/12701</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The Byzantine churches of &#304;stanbul a photographie survey ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1760262 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Mathews, Thomas F.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kleines Worterbuch des christlichen Orients ent://SD_ILS/0/SD_ILS:304617 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Assfalg, Julius<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Shaykh Damanhuri on the churches of Caire(1739) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:306138 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Perlmann, Moshe. yay. haz..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul surlar&#305; i&ccedil;indeki sekiz Ermeni kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2240938 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Bar&#305;&#351;, Varcan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul surlar&#305; i&ccedil;indeki sekiz Ermeni kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923863 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Bar&#305;&#351;, Varcan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Burgazadas&#305;'ndaki Metamorphosis ve Ayios Georgios Karipis Manast&#305;r&#305; ile Ayios &#304;oannis Prodromos Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2224937 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Tekkeden, Hiristo.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yaz&#305;tl&#305; kilise- asar tepesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2115168 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Albek, Aziz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Domkirche ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2119566 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Kahler, H.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bemerkungen zur kirche johannis des taufers in &#304;stanbul - Bak&#305;rk&ouml;y (Hebdomon) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2119707 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Kleiss, W.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yusuf Ko&ccedil; Kilisesi : eglise rupestre de Cappadoce ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2120441 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Thierry, Nicole.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Trabzon' da Aziz Eugenios kilisesi ( Yeni Cuma camii ) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:919959 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Viter, Semra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Studios manast&#305;r kilisesi mimari s&uuml;slemesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920607 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Tavilo&#287;lu, Nur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Burgazadas&#305;'ndaki Metamorphosis ve Ayios Georgios Karip&#305;s Manast&#305;r&#305; ile Ayios &#304;oannis Prodromos Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914505 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;Tekkeden, Hiristo.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Binbirkilise : 44 no'lu manast&#305;r kompleksi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2213761 2020-06-05T05:25:03Z 2020-06-05T05:25:03Z by&#160;&#350;eng&uuml;len, Suzan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>