Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Kiliseler - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: 2017 SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dKiliseler$0026qf$003dPUBDATE$002509Yay$0025C4$0025B1m$002bY$0025C4$0025B1l$0025C4$0025B1$0025092017$0025092017$0026ps$003d300? 2021-06-16T11:59:45Z Antalya'da tarihi camiler, medreseler, t&uuml;rbeler, yat&#305;rlar, mezarl&#305;klar, eski ve yeni kiliseler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2255966 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;&Ccedil;imrin, H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Antalya'da tarihi camiler, medreseler, t&uuml;rbeler, mezarl&#305;klar ve kiliseler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2256400 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;&Ccedil;imrin, H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Birinci y&uuml;zy&#305;l Anadolu kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2265778 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;Madrigal, Marc.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Robert Kolej&rsquo;in izinde : T&uuml;rkiye&rsquo;de Amerikan misyonerli&#287;inin e&#287;itim stratejisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2256166 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;Aksu, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul katolik kilisesi ve &ouml;rnek olarak St antuan kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1986861 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;Y&#305;lmaz, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bak&#305;rk&ouml;y b&ouml;lgesi gayr-i m&uuml;slim mabetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1987872 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;G&ouml;ksu, &#350;erife.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kapadokya b&ouml;lgesi Bizans d&ouml;nemi kiliselerinde son ak&#351;am yeme&#287;i konulu duvar resimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1993654 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;Y&#305;lmaz, Merve Kalafat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kapadokya b&ouml;lgesi Bizans d&ouml;nemi kiliselerinde son ak&#351;am yeme&#287;i konulu duvar resimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2030624 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;Y&#305;lmaz, Merve Kalafat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul katolik kilisesi ve &ouml;rnek olarak St Antuan kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1981317 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;Y&#305;lmaz, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hristiyan kilisesi : Tanr&#305;'n&#305;n Kilisesi'nin tarihi ve b&uuml;y&uuml;mesi &uuml;zerine bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2287691 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;Keskin&ouml;z, &#304;lhan. &ccedil;ev.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Katolik Kilisesi'nin evlilik ve aileye ili&#351;kin 21. y&uuml;zy&#305;l resmi d&ouml;k&uuml;manlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2270289 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;Poyraz, Bu&#287;ra. yay. haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mu&#351; : somut k&uuml;lt&uuml;rel miras de&#287;erlendirme raporu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2307572 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;D&ouml;rter, Gizem. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mu&#351; : assesment report of tangible cultural heritage ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2307610 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;D&ouml;rter, Gizem. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; D&ouml;nemi Isparta ve Burdur kiliseleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2310236 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;Ayd&#305;n, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ncil'in k&#305;sa bir &ouml;zeti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2276937 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;Tolstoy, Lev Nikolayevi&ccedil;, 1828-1910.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> H&#305;ristiyanl&#305;k ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2277723 2021-06-16T11:59:45Z 2021-06-16T11:59:45Z by&#160;G&uuml;nd&uuml;z, &#350;inasi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>