Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Kiliseler - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Sanat tarihi -- T&uuml;rkiye - Kiliseler -- T&uuml;rkiye SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dKiliseler$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Sanat$002btarihi$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye.$002509Sanat$002btarihi$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Kiliseler$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye.$002509Kiliseler$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye$0026ps$003d300? 2020-08-04T03:25:11Z Diyarbak&#305;r, Mardin ve dolaylar&#305;nda baz&#305; Hiristiyan dini yap&#305;lar&#305;nda T&uuml;rk-&#304;slam mimari unsurlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:833582 2020-08-04T03:25:11Z 2020-08-04T03:25:11Z by&#160;Tuncer, Orhan Cezmi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/408758">http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/408758</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konya'n&#305;n Alaeddin tepesinde Sel&ccedil;uklu &ouml;ncesine ait bir eser : Eflatun Mescidi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:838105 2020-08-04T03:25:11Z 2020-08-04T03:25:11Z by&#160;Eyice, Semavi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/408725">http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/408725</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>