Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Mali Hukuk -- T&uuml;rkiye SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dMali$002bHukuk$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye$0026lm$003dIUHFK$0026ps$003d300?dt=list 2020-06-05T12:18:02Z Kamu maliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2472014 2020-06-05T12:18:02Z 2020-06-05T12:18:02Z by&#160;Bilici, Nurettin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kamu maliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2320764 2020-06-05T12:18:02Z 2020-06-05T12:18:02Z by&#160;Bilici, Nurettin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mali ve ticari ceza hukuku rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2483521 2020-06-05T12:18:02Z 2020-06-05T12:18:02Z by&#160;Kapusuzo&#287;lu, Aykut Alp.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kamu maliyesi : ek: b&ouml;l&uuml;m sonlar&#305;nda test sorular&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1994514 2020-06-05T12:18:02Z 2020-06-05T12:18:02Z by&#160;Bilici, Nurettin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yolsuzluk ve mali su&ccedil;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1981933 2020-06-05T12:18:02Z 2020-06-05T12:18:02Z by&#160;Ayd&#305;n, S&uuml;leyman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yeni T&uuml;rk ticaret kanunu sonras&#305; hukuki ve mali y&ouml;nleriyle defterler ve belgeler : &#351;irketler- dernekler- vak&#305;flar-kooperatifler-siyasi partiler- sendikalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2018504 2020-06-05T12:18:02Z 2020-06-05T12:18:02Z by&#160;Kumkale, R&uuml;knettin<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de sporun vergilendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:875145 2020-06-05T12:18:02Z 2020-06-05T12:18:02Z by&#160;&Ouml;zdo&#287;an, Onur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yolsuzluk ve mali su&ccedil;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:653719 2020-06-05T12:18:02Z 2020-06-05T12:18:02Z by&#160;Ayd&#305;n, S&uuml;leyman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda idarenin takdir yetkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596243 2020-06-05T12:18:02Z 2020-06-05T12:18:02Z by&#160;Ger&ccedil;ek, Adnan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de yeminli mali m&uuml;&#351;avirlik kurumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874370 2020-06-05T12:18:02Z 2020-06-05T12:18:02Z by&#160;Bozdemir, Eba M&uuml;sl&uuml;m.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/176341.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de bankalar&#305;n denetimi ve g&ouml;zetimi : &ouml;zellikle T.C.M.B. denetimi ve g&ouml;zetimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874419 2020-06-05T12:18:02Z 2020-06-05T12:18:02Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Zeki.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Say&#305;&#351;tay yarg&#305;lamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874478 2020-06-05T12:18:02Z 2020-06-05T12:18:02Z by&#160;G&ouml;nc&uuml;ler, M. Azmi.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/041876.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>