Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Mali Tablolar -- T&uuml;rkiye SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dMali$002bTablolar$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye$0026lm$003dIUSBEK$0026ps$003d300? 2021-06-19T19:28:52Z T&uuml;rkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas&#305; mali tablolar&#305;n analizi ve mali tablo kalemleri ile genel ekonomik parametreler aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909714 2021-06-19T19:28:52Z 2021-06-19T19:28:52Z by&#160;Tercan, Erkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ok uluslu &#351;irketler ve finansal raporlama sorunlar&#305;-bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903021 2021-06-19T19:28:52Z 2021-06-19T19:28:52Z by&#160;Murtezao&#287;lu, Merve Do&#287;ru&ccedil;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanayi yat&#305;r&#305;m projelerinin incelenmesinde yat&#305;r&#305;m maliyetinin tesbiti ve getiri &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesine y&ouml;nelik maliyet gelir projeksiyonlar&#305; ile proforma mali tablolar&#305;n olu&#351;turulmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905055 2021-06-19T19:28:52Z 2021-06-19T19:28:52Z by&#160;&Ouml;zdil, Ra&#351;it.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bankac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde mali tablolar tahlili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907689 2021-06-19T19:28:52Z 2021-06-19T19:28:52Z by&#160;&Ouml;zmen, &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yeniden de&#287;erleme ve finansal tablolara etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908129 2021-06-19T19:28:52Z 2021-06-19T19:28:52Z by&#160;T&uuml;rker, Ali Nuri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Para De&#287;erindeki De&#287;i&#351;menin Mali Tablolar &Uuml;zerine Etkisi ve Yeniden De&#287;erleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907431 2021-06-19T19:28:52Z 2021-06-19T19:28:52Z by&#160;Veli, Kadhim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>