Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Memur su&ccedil;lar&#305; -- T&uuml;rkiye. - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Hukuk Fak&uuml;ltesi K&uuml;t&uuml;phanesi SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dMemur$002bsu$0025C3$0025A7lar$0025C4$0025B1$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye.$0026qf$003dLIBRARY$002509K$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphane$0025091$00253AIUHFK$002509Hukuk$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$0026lm$003dIUHFK$0026ps$003d300?dt=list 2020-05-29T01:38:29Z A&ccedil;&#305;klamal&#305; - i&ccedil;tihatl&#305; genel kolluk disiplin ve ceza soru&#351;turmas&#305; usul ve esaslar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2026865 2020-05-29T01:38:29Z 2020-05-29T01:38:29Z by&#160;P&#305;nar, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zimmet ve 3. yarg&#305; paketindeki en son de&#287;i&#351;iklikleriyle r&uuml;&#351;vet-irtikap ve g&ouml;revi k&ouml;t&uuml;ye kullanma su&ccedil;lar&#305; : kamu g&ouml;revlisi kavram&#305; kamu idaresine kar&#351;&#305; i&#351;lenen di&#287;er su&ccedil;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2015036 2020-05-29T01:38:29Z 2020-05-29T01:38:29Z by&#160;Meran, Necati.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Memur disiplin hukuku : a&ccedil;&#305;klamal&#305;, i&ccedil;tihatl&#305;, notlu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2016309 2020-05-29T01:38:29Z 2020-05-29T01:38:29Z by&#160;Durmu&#351;, A. Alper, 1967-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>