Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Sanat Tarihi Anabilim Dal&#305; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dSanat$002bTarihi$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300? 2021-04-11T01:10:07Z Edirne il s&#305;n&#305;rlar&#305; i&ccedil;indeki kalelerin tespit ve de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2738823 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Kurtulu&#351;, &#304;smail Hakk&#305;, 1963-<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001849.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001849.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> Kosova'daki kubbeli camiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2482542 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Dran&ccedil;olli, Orges, 1988-<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001088.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001088.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> 19. y&uuml;zy&#305;lda Kral Arthur Efsanesi'ninda ele al&#305;n&#305;&#351;&#305;n&#305; ve g&ouml;rsel sanatlarda temsili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2482939 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&#304;stanbulluo&#287;lu, Derya.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001019.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001019.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> Bat&#305; resim sanat&#305;nda Sfenks betimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2484063 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Saydam, Yasir.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001230.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001230.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> Cumhuriyet d&ouml;neminde 1950&rsquo;lere T&uuml;rkiye'de sanat yaz&#305;n&#305;n ele&#351;tirisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2463399 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zcan, G&uuml;l&#351;ah Alt&#305;nkaya.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000103.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000103.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> G&uuml;ncel sanat pratiklerinde &ouml;zne-nesne ba&#287;lam&#305;nda hayvan fig&uuml;r&uuml; kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2478603 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Filinta, G&ouml;zde.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000548.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000548.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> T&uuml;rkiye'de kamusal alanda soyut heykel sorunsal&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2469765 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Bal, &Ouml;zlem Diri.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000386.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000386.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> Osmanl&#305;ca yay&#305;nlanm&#305;&#351; &ccedil;ocuk dergileri : grafik tasar&#305;m a&ccedil;&#305;s&#305;ndan bir inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2462780 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ghojoghi, Ghonche, 1986-<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/60877.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/60877.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sura (Soura) Antik kenti Bizans d&ouml;nemi mimarisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2488149 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil; Neslihan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001513.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001513.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> G&uuml;ncelden gelene&#287;e kad&#305;n imgesine bakmak T&uuml;rkiye sanat&#305;ndan se&ccedil;ilmi&#351; &ouml;rneklerle bir de&#287;erlendirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2485654 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, G&ouml;zde.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001322.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001322.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> Konya ve merkez il&ccedil;elerindeki (Karatay, Meram, Sel&ccedil;uklu) Anadolu Sel&ccedil;uklu d&ouml;nemi s&uuml;tun ve s&uuml;tun&ccedil;e ba&#351;l&#305;klar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2479619 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Marangoz, Ezgi Bet&uuml;l.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000659.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000659.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> X.-x&#305;v. Y&uuml;zy&#305;llarda idil Bulgar hanl&#305;&#287;&#305; mimarisi ve sanat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2480342 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Zufarovna, Aygul Galiulliana.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000830.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000830.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> I. Ulusal Mimarl&#305;k D&ouml;nemi'nde dekoratif unsurlar ve mobilya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2481548 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Kahraman, Tuba G&ouml;k&ccedil;en. tez dn&#351;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000929.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000929.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> G&uuml;ncel sanatta anlam d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;m&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2481822 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;olak, Pelin Dilara.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000947.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000947.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> Yap&#305;m a&#351;amas&#305;ndaki bir v&uuml;cut : Orlan'&#305;n sanat eserlerindeki canavarl&#305;k ve &ouml;tekilik d&uuml;&#351;&uuml;ncesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2243237 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Niampira, Laura Milena Hernandez.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tarihsel s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;erisinde Silvan (Meyyafarikin) &#351;ehrinin geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2243346 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Kaya, Amine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mesarif defterleri &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda Topkap&#305; Saray&#305; III. Ahmed (Enderun) K&uuml;t&uuml;phanesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2243308 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;T&uuml;rk, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluslararas&#305; g&uuml;n&uuml;m&uuml;z T&uuml;rk sanat&ccedil;&#305;lar&#305;n&#305;n yap&#305;tlar&#305;nda etkili olan dinamikler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2243716 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Piletckaia, Anastasiia.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kayrevan &#351;ehrinin Osmanl&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ve tarihi eserler : (1557-1735) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2244493 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Mnari, Mouayed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> II. Me&#351;rutiyet'te saray i&ccedil;in &ccedil;al&#305;&#351;mak: Vedad (Tek) Bey'in sermimarl&#305;k d&ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2039718 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;G&uuml;m&uuml;&#351;, M&uuml;jde Dila.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> II. Me&#351;rutiyet'te saray i&ccedil;in &ccedil;al&#305;&#351;mak: Vedad (Tek) Bey'in sermimarl&#305;k d&ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2279025 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;G&uuml;m&uuml;&#351;, M&uuml;jde Dila.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mesarif Defterleri &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda Topkap&#305; Saray&#305; III. Ahmed (Enderun) K&uuml;t&uuml;phanesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2282276 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;T&uuml;rk, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluslararas&#305; g&uuml;n&uuml;m&uuml;z T&uuml;rk sanat&ccedil;&#305;lar&#305;n&#305;n yap&#305;tlar&#305;nda etkili olan dinamikler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2282186 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Piletckaia, Anastasiia.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yap&#305;m a&#351;amas&#305;ndaki bir v&uuml;cut : Orlan'&#305;n sanat eserlerindeki canavarl&#305;k ve &ouml;tekilik d&uuml;&#351;&uuml;ncesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2282215 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Niampira, Laura Milena Hernandez.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tarihsel s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;erisinde Silvan (Meyyafarikin) &#351;ehrinin geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2282219 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Kaya, Amine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kayrevan &#351;ehrinin Osmanl&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ve tarihi eserler : (1557-1735) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2284418 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Mnari, Mouayed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tanzimat'tan Cumhuriyet'e T&uuml;rk resminde modernle&#351;me : imgeler ve bat&#305;l&#305; kimlik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2027989 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Dellalo&#287;lu, Elif Dastarl&#305;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/57355.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/57355.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Smyrna physiologus'u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2367776 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;etin, Ufuk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pagan k&uuml;lt&uuml;rde kehanet ve bat&#305; resminde k&acirc;hin kad&#305;nlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2366779 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Susamc&#305;, Hilal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pagan k&uuml;lt&uuml;rde kehanet ve bat&#305; resminde k&acirc;hin kad&#305;nlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2327344 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Susamc&#305;, Hilal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Smyrna physiologus'u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2328348 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;etin, Ufuk, 1973-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk resim sanat&#305;nda bireyin temsili (1850-1950'li y&#305;llar) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2032126 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Uuml;ldes, Meltem Yak&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk resim sanat&#305;nda bireyin temsili (1850-1950'li y&#305;llar) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2032143 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Uuml;ldes, Meltem Yak&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bizans &#304;mparatorlu&#287;u'nda yemek ve mutfak k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2001461 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Dilek, Ay&#351;eg&uuml;l Melis.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; bat&#305;l&#305;la&#351;mas&#305; ba&#287;lam&#305;nda Mimar Mehmed Tahir A&#287;a'n&#305;n mimarba&#351;l&#305;&#287;&#305; d&ouml;neminde &#304;stanbul'da in&#351;a edilmi&#351; eserler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2009545 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;A&#287;ao&#287;lu, Mert.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk resim sanat&#305;nda bireyin temsili (1850-1950'li y&#305;llar) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1981962 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Uuml;ldes, Meltem Yak&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; bat&#305;l&#305;la&#351;mas&#305; ba&#287;lman&#305;nda Mimar Mehmed Tahir A&#287;a'n&#305;n mimarba&#351;l&#305;&#287;&#305; d&ouml;neminde &#304;stanbul'da in&#351;a edilmi&#351; eserler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2026939 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;A&#287;ao&#287;lu, Mert.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul Sur &#304;&ccedil;i'ndeki Osmanl&#305; mezar ta&#351;lar&#305; bezemelerinde &uuml;slup analizi (1703-1861) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2026948 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;G&uuml;l, Selma, 1980-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanat yap&#305;tlar&#305; ve Katharsis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2026952 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Akp&#305;nar, Nurta&ccedil; El&ccedil;i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kapadokya b&ouml;lgesi Bizans d&ouml;nemi kiliselerinde son ak&#351;am yeme&#287;i konulu duvar resimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1993654 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Y&#305;lmaz, Merve Kalafat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Post-Bizans d&ouml;nem ikonografisinde kanatl&#305; betimlenen vaftizci Yahya fig&uuml;r&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2030615 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;T&#305;naz, I&#351;&#305;k Eflan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;enk&ouml;y &#350;eyh Ahmet Kuseyri K&uuml;lliyesi ve &#304;slam mimarisindeki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2030622 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Acer, &Ouml;zlem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kapadokya b&ouml;lgesi Bizans d&ouml;nemi kiliselerinde son ak&#351;am yeme&#287;i konulu duvar resimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2030624 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Y&#305;lmaz, Merve Kalafat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bat&#305; sanat&#305;nda &ouml;tekinin temsili olarak cad&#305; imgesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2030626 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Demir, Baykar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bizans &#304;mparatorlu&#287;u'nda yemek ve mutfak k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2030628 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Dilek, Ay&#351;eg&uuml;l Melis.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'daki Pa&#351;a Camilerinin mihraplar&#305; (Kahire'deki Osmanl&#305; d&ouml;nemi mihraplar&#305;ndan se&ccedil;ilen &ouml;rneklerle kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1828716 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Khedr, Mohamed Abouseif Abdelazeim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cerrahpa&#351;a Kasap &#304;lyas Camii ve haziresi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1910094 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Yakut, Semih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Modern heykelde iz ve i&#351;aret ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1910095 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;T&uuml;rkmen, Murat M.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'daki Pa&#351;a Camilerinin mihraplar&#305; (Kahire'deki Osmanl&#305; d&ouml;nemi mihraplar&#305;ndan se&ccedil;ilen &ouml;rneklerle kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1910096 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Khedr, Mohamed Abouseif Abdelazeim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kasap &#304;lyas Camii ve haziresi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1906295 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Yakut, Semih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Modern heykelde iz ve i&#351;aret ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1906693 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;T&uuml;rkmen, Murat M.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akademik sistemden empresypnist resim pazar&#305;na : 19. y&uuml;zy&#305;l Fransas&#305;'nda sanat&ccedil;&#305;n&#305;n kariyer geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2032146 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Akkaya, Elif &#304;pek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanat tarihinde Loreto Meryem'i betimlerinin ikonografisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2032918 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Uuml;resin, Tules.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; sanat&#305;nda cennet imgesi - bah&ccedil;e tasar&#305;m&#305; ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1386919 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Harman, M&uuml;r&uuml;vet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul Deniz M&uuml;ze'sindeki kay&#305;klar ve gemilerde kullan&#305;lan a&#287;a&ccedil; s&uuml;slemeler (1828-1918) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1911615 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Beydiz, Mustafa G&uuml;rb&uuml;z.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anlam geli&#351;imi a&ccedil;&#305;s&#305;ndan &ccedil;a&#287;da&#351; sanatta kare formu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1464080 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&#350;ahin, Okan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erken cumhuriyet d&ouml;nemi resminde k&ouml;ye y&ouml;neli&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1467088 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Erg&uuml;l, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bir modernite olgusu olarak h&#305;z&#305;n sanatta g&ouml;sterimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1467091 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Altun, G&uuml;l Cevahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anlam geli&#351;imi a&ccedil;&#305;s&#305;ndan &ccedil;a&#287;da&#351; sanatta kare formu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1467093 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&#350;ahin, Okan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meml&uuml;kl&uuml; maden sanat&#305;nda Sel&ccedil;uklu etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1467169 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Hassanein, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bizans devrinde Likya b&ouml;lgesi liman yerle&#351;meleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1467170 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Y&#305;lmaz, Lale.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; sanat&#305;nda cennet imgesi - bah&ccedil;e tasar&#305;m&#305; ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1467260 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Harman, M&uuml;r&uuml;vet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bir modernite olgusu olarak h&#305;z&#305;n sanatta g&ouml;sterimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1419371 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Altun, G&uuml;l Cevahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul deniz m&uuml;ze'sindeki kay&#305;klar ve gemilerde kullan&#305;lan a&#287;a&ccedil; s&uuml;slemeler (1828-1918) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1643531 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Beydiz, Mustafa G&uuml;rb&uuml;z.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meml&uuml;kl&uuml; maden sanat&#305;nda sel&ccedil;uklu etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1395196 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Hassanein, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bizans devrinde Likya b&ouml;lgesi liman yerle&#351;meleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1395287 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Y&#305;lmaz,Lale.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erken cumhuriyet d&ouml;nemi resminde k&ouml;ye y&ouml;neli&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1389602 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Erg&uuml;l, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alphonse Mucha-Sarah Bernhardt i&#351;birli&#287;i ba&#287;lam&#305;nda Mucha'n&#305;n afi&#351; sanat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1380553 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Sa&#287;kol, Tuna.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk resminde i&ccedil; mekan resimleri (1880-1950'li y&#305;llar) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1380606 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Okkal&#305;, &#304;lkay Canan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alphonse Mucha-Sarah Bernhardt i&#351;birli&#287;i ba&#287;lam&#305;nda Mucha'n&#305;n afi&#351; sanat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1467167 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Sa&#287;kol, Tuna.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk resminde i&ccedil; mekan resimleri (1880-1950'li y&#305;llar) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1467262 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Okkal&#305;, &#304;lkay Canan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Victoria d&ouml;nemi sanat&#305;nda peri fig&uuml;rleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1230313 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Bing&ouml;l, Verda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> II. Me&#351;rutiyetten harf devrimine g&uuml;zel sanatlar dergilerinde dekoratif &ouml;&#287;eler ve ill&uuml;strasyonlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1276642 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Akkaya, Arzu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> II. Mahmut d&ouml;nemi askeri &#305;slahat s&uuml;recinde ortaya &ccedil;&#305;kan k&#305;&#351;la yap&#305;lar&#305; ve mimari &ouml;zellikleri / &Ouml;zlem &Ouml;zen ; dn&#351;. Baha Tanman ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1103144 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zen, &Ouml;zlem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> II. Mahmud d&ouml;nemi askeri &#305;slahat s&uuml;recinde ortaya &ccedil;&#305;kan k&#305;&#351;la yap&#305;lar&#305; ve mimari &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1105978 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zen, &Ouml;zlem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rembrandt Van Rijn'in kimi yap&#305;tlar&#305;nda Max Weber'in ''protestan ahlak&#305;'' anlay&#305;&#351;&#305;n&#305;n izleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1234736 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Akp&#305;nar, Nurta&ccedil; El&ccedil;i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Victoria d&ouml;nemi sanat&#305;nda peri fig&uuml;rleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1234743 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Bing&ouml;l, Verda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> XV-XVII y&uuml;zy&#305;l &#304;znik ve &#304;talyan mayolika seramiklerinin teknik, motif ve usl&uuml;p ba&#287;lam&#305;nda kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1233211 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Il&#305;cal&#305;, &Ouml;mer Cenker.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; &#304;mparatorlu&#287;u'ndan T&uuml;rkiye Cumhuriyeti'ne : I. ulusal mimarl&#305;k d&ouml;neminde ideoloji ve mimarl&#305;k ili&#351;kisinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1233226 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;&ccedil;, &Ouml;zlem Bahar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hollandal&#305; ressamlar Pieter Aertsen ve Joachim Beucklaer'in mutfak, pazar, k&ouml;y ve festival konulu resimlerini T&uuml;rk resmi ve nat&uuml;rmort olu&#351;umuna etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1233973 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zkan, Mehmet Semih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; &#304;mparatorlu&#287;u'ndan T&uuml;rkiye Cumhuriyeti'ne : I. ulusal mimarl&#305;k d&ouml;neminde ideoloji ve mimarl&#305;k ili&#351;kisinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1234111 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;&ccedil;, &Ouml;zlem Bahar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> XV-XVII y&uuml;zy&#305;l &#304;znik ve &#304;talyan mayolika seramiklerinin teknik, motif ve usl&uuml;p ba&#287;lam&#305;nda kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1234112 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Il&#305;cal&#305;, &Ouml;mer Cenker.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erken Cumhuriyet D&ouml;nemi T&uuml;rkiye konut mimarl&#305;&#287;&#305;nda modernizm etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1234115 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;G&uuml;m&uuml;&#351;, M&uuml;jde Dila.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> II. Me&#351;rutiyetten harf devrimine g&uuml;zel sanatlar dergilerinde dekoratif &ouml;&#287;eler ve ill&uuml;strasyonlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1288823 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Akkaya, Arzu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Abd&uuml;lmecid, Abd&uuml;laziz ve II. Abd&uuml;lhamid d&ouml;nemlerinde saray mobilyas&#305;n&#305;n &uuml;slup a&ccedil;&#305;s&#305;ndan incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1245437 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Baytar, &#304;lona.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Abd&uuml;lmecid, Abd&uuml;laziz ve II. Abd&uuml;lhamid d&ouml;nemlerinde saray mobilyas&#305;n&#305;n &uuml;slup a&ccedil;&#305;s&#305;ndan incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1246055 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Baytar, &#304;lona.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu T&uuml;rk d&ouml;nemi sanat&#305;nda aslan fig&uuml;r&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1102645 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Tuncer, Ak&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hofmann at&ouml;lyesinde &ccedil;al&#305;&#351;an t&uuml;rk ressamlar&#305; ve t&uuml;rk resmine katk&#305;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740464 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ero&#287;lu, &Ouml;zkan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47383.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47383.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Heykelde ''bo&#351;luk'' kavray&#305;&#351;&#305; : modernizm ve sonras&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929616 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Erol, Seda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hofmann at&ouml;lyesinde &ccedil;al&#305;&#351;an t&uuml;rk ressamlar&#305; ve t&uuml;rk resmine katk&#305;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929735 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ero&#287;lu, &Ouml;zkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hofmann At&ouml;lyes'inde &ccedil;al&#305;&#351;an T&uuml;rk ressamlar&#305; ve T&uuml;rk resmine katk&#305;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911891 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ero&#287;lu, &Ouml;zkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Heykelde 'bo&#351;luk' kavray&#305;&#351;&#305; : modernizm ve sonras&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:912486 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Erol, Seda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Heykelde ''bo&#351;luk'' kavray&#305;&#351;&#305; : modernizm ve sonras&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042049 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Erol, Seda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48012.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48012.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yaz&#305;l&#305; ve g&ouml;rsel belgeler &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda Osmanl&#305; Devleti'nde el&ccedil;i kabulleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2368983 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayasofya'da bulunan Zoe ve Komnenos mozaikleri : resimsel d&uuml;zenleme ve konu &uuml;zerine kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; bir inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737941 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Erdihan, Yavuz.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45816.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45816.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;&ccedil;&uuml;k Efendi K&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739956 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Zanbak, &#304;dil.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46015.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46015.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kalei&ccedil;i'nin (Antalya) kurulu&#351;undan 16. y&uuml;zy&#305;la mekansal de&#287;i&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740471 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Kurt, &Ouml;zgen.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47362.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47362.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sirkeci gar&#305;'n&#305;n istanbul'daki ge&ccedil; d&ouml;nem eklektik anlay&#305;&#351;&#305;yla in&#351;a edilen oryantalist &uuml;sluptaki yap&#305;lar i&ccedil;indeki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740897 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zdener, Zehra Hilal.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47365.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47365.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Azerbaycan'&#305;n kuzeybat&#305; b&ouml;lgesinin mimari dokusu : metin ve ekler : 2 cilt ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740826 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Azizov, Anar.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45977.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45977.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; &ouml;ncesi T&uuml;rk mimarisinden &ccedil;ifte minareli cephelerin geli&#351;imi (Anadolu, &#304;ran, Azerbaycan, Hindistan) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740930 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Denknalbant, Ay&#351;e.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47428.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47428.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Delacroix'nin sanat&#305;na kaynakl&#305;k eden metinler ve temsil sorunu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741243 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Akkaya, Elif &#304;pek.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46676.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46676.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; &ouml;ncesi T&uuml;rk mimarisinden &ccedil;ifte minareli cephelerin geli&#351;imi (Anadolu, &#304;ran, Azerbaycan, Hindistan) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929736 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Denknalbant, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;&ccedil;&uuml;k Efendi K&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929266 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Zanbak, &#304;dil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul Tav&#351;anadas&#305;'ndaki Orta&ccedil;a&#287; Bizans Manast&#305;r&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929669 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Uuml;st&uuml;nda&#287;, S.Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sirkeci Gar&#305;'n&#305;n istanbul'daki ge&ccedil; d&ouml;nem eklektik anlay&#305;&#351;&#305;yla in&#351;a edilen oryantalist &uuml;sluptaki yap&#305;lar i&ccedil;indeki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929670 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zdener, Zehra Hilal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Azerbaycan'&#305;n Kuzeybat&#305; B&ouml;lgesinin mimari dokusu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929377 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Azizov, Anar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kalei&ccedil;i'nin (Antalya) kurulu&#351;undan 16. y&uuml;zy&#305;la mekansal de&#287;i&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929671 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Kurt, &Ouml;zgen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> X - XV. y&uuml;zy&#305;llar aras&#305;nda &uuml;retilmi&#351; delik-i&#351;i &#304;slami kandil zarflar&#305; ve mekanda yaratt&#305;klar&#305; etki &uuml;zerine bir deneme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929679 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Maralcan, Meltem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayasofya'da bulunan Zeo ve Komnenos mozaikleri : resimsel d&uuml;zenleme ve konu &uuml;zerine kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmal&#305; bir inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929298 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Erdihan, Yavuz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; &ouml;ncesi Anadolu kalelerinde kap&#305;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929734 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Parlak, Sevgi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Delacroix'nin sanat&#305;na kaynakl&#305;k eden metinler ve temsil sorunu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920648 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Akkaya, Elif &#304;pek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Azerbaycan'&#305;n Kuzeybat&#305; B&ouml;lgesinin mimari dokusu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909345 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Azizov, Anar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;&ccedil;&uuml;k Efendi k&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909346 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Zanbak, &#304;dil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayasofya'da bulunana Zeo ve Komnenos mozayikleri : Resimsel d&uuml;zenleme ve konu &uuml;zerine kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmal&#305; bir inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910541 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Erdihan, Yavuz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; &ouml;ncesi Anadolu kalelerinde kap&#305;lar. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911618 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Parlak, Sevgi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Delacroix'nin sanat&#305;na kaynakl&#305;k eden metinler ve bir temsil sorunu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911802 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Akkaya, Elif &#304;pek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bat&#305;'da K&uuml;rdoloji &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; ve kurumlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911850 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Arslan, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sirkeci Gar&#305;'n&#305;n &#304;stanbul'daki ge&ccedil; d&ouml;nem eklektik anlay&#305;&#351;la in&#351;a edilen oryantalist &uuml;sluptaki yap&#305;lar i&ccedil;indeki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911917 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zdener, Zehra Hilal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; &ouml;ncesi T&uuml;rk mimarisinde &ccedil;ifte minareli cephelerin geli&#351;imi (Anadolu, &#304;ran, Azerbaycan, Hindistan) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911935 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Denknalbant, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul Tav&#351;an Adas&#305;'ndaki Orta&ccedil;a&#287; Bizans Manast&#305;r&#305;. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:912106 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Uuml;st&uuml;nda&#287;, S.Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> X- XVI. y&uuml;zy&#305;llar aras&#305;nda &uuml;retilmi&#351; delik - i&#351;i &#304;slami kandil zarflar&#305; ve mekanda yaratt&#305;klar&#305; etki &uuml;zerine bir deneme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:912185 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Maralcan, Meltem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kalei&ccedil;i'nin (Antalya) kurulu&#351;undan ve 16. y&uuml;zy&#305;la kadar mekansal de&#287;i&#351;im. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:912259 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Kurt, &Ouml;zgen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul Tav&#351;anadas&#305;'ndaki Orta&ccedil;a&#287; Bizans Manast&#305;r&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041550 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Uuml;st&uuml;nda&#287;, S.Emre.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47464.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47464.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; &ouml;ncesi Anadolu kalelerinde kap&#305;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041585 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Parlak, Sevgi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47506.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47506.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> X - XVI. y&uuml;zy&#305;llar aras&#305;nda &uuml;retilmi&#351; delik - i&#351;i islami kandil zarflar&#305; ve mekanda yaratt&#305;klar&#305; etki &uuml;zerine bir deneme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041488 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Maralcan, Meltem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47547.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47547.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;lt&uuml;rleraras&#305; etkile&#351;ime bir &ouml;rnek : G&uuml;nseli Kato ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737847 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Sa&#287;nak, Tufan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44820.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44820.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anastasis : ortodoks ve bat&#305; ikonografisi'nde betimleni&#351; bi&ccedil;imleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737850 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Erdo&#287;an, M&uuml;r&uuml;vet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44823.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44823.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;znik ve &ccedil;evresi bizans devri mimari faaliyetlerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740016 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ermi&#351;, &Uuml;. Melda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45806.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45806.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;lt&uuml;rleraras&#305; etkile&#351;ime bir &ouml;rnek : G&uuml;nseli Kato ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929348 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Sa&#287;nak, Tufan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anastasis: Ortodoks ve Bat&#305; ikonokrafisi'nde betimleni&#351; bi&ccedil;imleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929349 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Erdo&#287;an, M&uuml;r&uuml;vet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;znik ve &ccedil;evresi Bizans Devri mimari faaliyetinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929297 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ermi&#351;, &Uuml;. Melda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;lt&uuml;rleraras&#305; etkile&#351;ime bir &ouml;rnek : G&uuml;nseli Kato ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909820 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Sa&#287;nak, Tufan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anastasis : Ortodoks ve Bat&#305; ikonokrafisi'nde betimleni&#351; bi&ccedil;imleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911017 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Erdo&#287;an, M&uuml;r&uuml;vet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;znik ve &ccedil;evresi Bizans Devri mimari faaliyetinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911289 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ermi&#351;, &Uuml;. Melda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dolmabah&ccedil;e Saray&#305;'n&#305;n i&ccedil; s&uuml;slemelerinde kullan&#305;lan teknikler ve mekanlardaki da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:726246 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Tekinmirza, Ferhan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43475.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43475.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Orhan Taylan ya&#351;am&#305; ve sanat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737108 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;ifdal&ouml;z, G&uuml;lhan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43790.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43790.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bat&#305; sanat&#305;nda &#304;sa'n&#305;n mucizelerinin ikonografisi : ba&#351;lang&#305;c&#305;ndan kar&#351;&#305;-reformasyona kadar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737293 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Arsal, Serap Y&uuml;zg&uuml;ller.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43934.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43934.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> F&#305;r&ccedil;an&#305;n ucundaki cerrahlar 17. ve 18. y&uuml;zy&#305;l Hollandas&#305;nda cerrahlar loncas&#305; resimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737549 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Yunuso&#287;lu, Fikriye T&uuml;lay.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43742.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43742.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;a&#287;da&#351; T&uuml;rk sanat&#305;nda m&uuml;zik esinli &ccedil;al&#305;&#351;malar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738320 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;T&uuml;zel, Ozan Orkun.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43847.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43847.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bat&#305; sanat&#305;nda &#304;sa'n&#305;n m&uuml;cizelerinin ikonografisi : ba&#351;lang&#305;c&#305;ndan kar&#351;&#305;-reformasyon'a kadar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929018 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Arsal, Serap Y&uuml;zg&uuml;ller.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Orhan Taylan ya&#351;am&#305; ve sanat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929030 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;ifdal&ouml;z, G&uuml;lhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> F&#305;r&ccedil;an&#305;n ucundaki cerrahlar 17. ve 18. y&uuml;zy&#305;l Hollandas&#305;nda cerrahlar loncas&#305; resimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929031 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Yunuso&#287;lu, Fikriye T&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dolmabah&ccedil;e Saray&#305;'n&#305;n i&ccedil; s&uuml;slemelerinde kullan&#305;lan teknikler ve mekanlardaki da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929032 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Tekinmirza, Ferhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;a&#287;da&#351; T&uuml;rk sanat&#305;nda m&uuml;zik esinli &ccedil;al&#305;&#351;malar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929033 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;T&uuml;zel, Ozan Orkun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> F&#305;r&ccedil;an&#305;n ucundaki cerrahlar 17.ve 18.y&uuml;zy&#305;l Hollanda&#305;nda cerrahlar loncas&#305; resimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909594 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Yunuso&#287;lu, Fikriye T&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;a&#287;da&#351; T&uuml;rk sanat&#305;nda m&uuml;zik esinli &ccedil;al&#305;&#351;malar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909607 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;T&uuml;zel, Ozan Orkun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bat&#305; Sanat&#305;nda &#304;sa'n&#305;n Mucizelerinin &#304;konografisi:Ba&#351;lang&#305;c&#305;ndan Kar&#351;&#305;-Reformasyon'a Kadar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910029 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Arsal, Serap Y&uuml;zg&uuml;ller.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dolmabah&ccedil;e Saray&#305;'n&#305;n &#304;&ccedil; S&uuml;slemelerinde Kullan&#305;lan Teknikler ve Mek&acirc;nlardaki Da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910239 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Tekinmirza, Ferhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Orhan Taylan ya&#351;am&#305; ve sanat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910704 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;ifdal&ouml;z, G&uuml;lhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ran minyat&uuml;r&uuml;nde sava&#351; sahneleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709615 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Dieji, Abdolrahman.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42780.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42780.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 16-18. y&uuml;zy&#305;l Osmanl&#305; Hint-Bab&uuml;r kuma&#351; sanatlar&#305; etkile&#351;imleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709652 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;ztoksoy, &Ouml;zlem N..<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43278.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43278.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Topkap&#305; Saray&#305;'n&#305;n an&#305;tsal kap&#305;lar&#305;n&#305;n i&#351;lev ve sembolizm a&ccedil;&#305;s&#305;ndan incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709678 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Cimilli, H. Canan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43369.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43369.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akdeniz &ccedil;evresi orta&ccedil;a&#287; camc&#305;l&#305;&#287;&#305; &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda Demre Aziz Nikolaos Kilisesi cam buluntular&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709742 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;&ouml;mezo&#287;lu, &Ouml;zg&uuml;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42955.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42955.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;sle&ccedil;ukuru Manast&#305;r&#305;, Antalya'n&#305;n Doyran Beldesi'nde bir Orta&ccedil;a&#287; yap&#305; toplulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709748 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Tiryaki, Ay&ccedil;a.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42743.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42743.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;znik ve &ccedil;evresi T&uuml;rk d&ouml;nemi mimarisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709751 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Eker, U&#287;ur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanal ortamda m&uuml;zecilik : sanal mimarl&#305;k m&uuml;zesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736300 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zer, Derya N&uuml;ket.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42397.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42397.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Burgazada konutlar&#305;nda cephe d&uuml;zenlemeleri ve bezemeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736413 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Aydemir, Zeynep.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42454.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42454.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Feyhaman Duran ve koleksiyonu hatlar&#305;n&#305;n &ccedil;a&#287;da&#351; t&uuml;rk resmine yans&#305;malar&#305; (foto&#287;raf k&#305;sm&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736331 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Elcil, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Antalya'n&#305;n Akseki ve Elmal&#305; il&ccedil;elerindeki T&uuml;rk d&ouml;nemi sivil mimarl&#305;k &ouml;rneklerindeki s&uuml;sleme &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736557 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ceyhan, Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kisle&ccedil;ukuru manast&#305;r&#305; Antalya'n&#305;n Doyran beldesi'nde bir orta&ccedil;a&#287; yap&#305; toplulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:866332 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Tiryaki, Ay&ccedil;a.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akdeniz &ccedil;evresi orta&ccedil;a&#287; camc&#305;l&#305;&#287;&#305; &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda Demre Aziz Nikolaos kilisesi cam buluntular&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:866414 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;&ouml;mezo&#287;lu, &Ouml;zg&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanal ortamda m&uuml;zecilik : sanal mimarl&#305;k m&uuml;zesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:919469 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zer, Derya N&uuml;ket.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Burgazada konutlar&#305;nda cephe d&uuml;zenlemeleri ve bezemeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:919470 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Aydemir, Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ran minyat&uuml;r&uuml;nde sava&#351; sahneleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:919478 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Dieji, Abdolrahman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;sle&ccedil;ukuru Manast&#305;r&#305;, Antalya'n&#305;n Doyran Beldesi'nde bir Orta&ccedil;a&#287; yap&#305; toplulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:919481 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Tiryaki, Ay&ccedil;a.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akdeniz &ccedil;evresi orta&ccedil;a&#287; camc&#305;l&#305;&#287;&#305; &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda Demre Aziz Nikolaos Kilisesi cam buluntular&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928297 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;&ouml;mezo&#287;lu, &Ouml;zg&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Topkap&#305; Saray&#305;'n&#305;n an&#305;tsal kap&#305;lar&#305;n&#305;n i&#351;lev ve sembolizm a&ccedil;&#305;s&#305;ndan incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929064 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Cimilli, H. Canan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Feyhaman Duran ve koleksiyonu hatlar&#305;n&#305;n &Ccedil;a&#287;da&#351; T&uuml;rk resmine yans&#305;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910102 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Elcil, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ran minyat&uuml;r&uuml;nde sava&#351; sahneleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910106 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Dieji, Abdolrahman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;znik ve &ccedil;evresi T&uuml;rk d&ouml;nemi mimarisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914049 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Eker, U&#287;ur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Antalya'n&#305;n Akseki ve Elmal&#305; il&ccedil;elerindeki T&uuml;rk d&ouml;nemi sivil mimarl&#305;k &ouml;rneklerindeki s&uuml;sleme &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914057 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ceylan, Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;n&uuml;m&uuml;z sanat&#305;nda seyir nesnesi olarak beden ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710076 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;ulcu, Firdevs Candil.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41373.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41373.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Heybeliada konut mimarl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710078 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Gel, Sevgi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41377.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41377.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dionysos &#351;enliklerinin R&ouml;nesans ve Barok resim sanat&#305;na yans&#305;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710236 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;G&uuml;zel, &Ouml;znur.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41479.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41479.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da Peribleptos Manast&#305;r&#305; ve Surp Kevork Kilisesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710542 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ebeo&#287;lu, Maral.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42094.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42094.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;amanizm ve Can G&ouml;knil'in yap&#305;tlar&#305;ndaki izd&uuml;&#351;&uuml;mleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710697 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zg&uuml;r, Sema.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41889.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41889.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zeugma m&uuml;h&uuml;r bask&#305;lar&#305;nda krallar, imparatorlar, imparatori&ccedil;eler, filozoflar ve semboller ent://SD_ILS/0/SD_ILS:866328 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;nal, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Heybeliada konut mimarl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921064 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Gel, Sevgi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dionysos &#351;enliklerinin r&ouml;nesans ve barok resim sanat&#305;na yans&#305;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921066 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;G&uuml;zel, &Ouml;znur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;n&uuml;m&uuml;z sanat&#305;nda seyir nesnesi olarak beden ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921067 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;ulcu, Firdevs Candil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;amanizm ve Can G&ouml;knil'in yap&#305;tlar&#305;ndaki izd&uuml;&#351;&uuml;mleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921068 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zg&uuml;r, Sema.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Antalya'n&#305;n Akseki ve Elmal&#305; il&ccedil;elerindeki T&uuml;rk d&ouml;nemi sivil mimarl&#305;k &ouml;rneklerindeki s&uuml;sleme &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909900 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Demirsar Arl&#305;, Belgin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; mimarisinde ah&#351;ap tavan g&ouml;bekleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:732970 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Arslan, Hidayet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40745.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40745.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk resminde Melek Celal Sofu'nun yeri ve &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:732896 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Yak&#305;n, Meltem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41152.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41152.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Art nouveau'da insan imgesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:733032 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Kartal, Bedriye Aylin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40584.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40584.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aiskhylos'un &quot;Zincire Vurulmu&#351; Prometheus&quot; tragedyas&#305;nda ba&#351;kald&#305;r&#305; kavram&#305; ve 18-20.y&uuml;zy&#305;l bat&#305; resim sanat&#305;na yans&#305;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:733246 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Sa&#287;kol, Tuna.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40731.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40731.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yahudi, H&#305;ristiyan ve M&uuml;sl&uuml;man sanatlar&#305;nda Kud&uuml;s imgesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:735149 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Mete, Reyhan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40390.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40390.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1980 sonras&#305; T&uuml;rk sanat&#305;'nda sanat&ccedil;&#305;n&#305;n yarat&#305;m&#305;nda kendilik temsili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:735872 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ali&ccedil;avu&#351;o&#287;lu, Esra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40503.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40503.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; hat sanat&#305;nda tekke yaz&#305;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:735905 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Uluda&#287;, H&uuml;meyra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40396.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40396.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ressam G&uuml;zin Duran ent://SD_ILS/0/SD_ILS:735939 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Canikli, &#304;lkay Canan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40615.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40615.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk resminde Melek Celal Sofu'nun yeri ve &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921065 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Yak&#305;n, Meltem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aiskhylos'un &quot;Zincire Vurulmu&#351; Prometheus&quot; tragedyas&#305;nda ba&#351;kald&#305;r&#305; kavram&#305; ve 18-20. y&uuml;zy&#305;l bat&#305; resim sanat&#305;na yans&#305;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916961 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Sa&#287;kol, Tuna.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; mimarisinde ah&#351;ap tavan g&ouml;bekleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916962 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Arslan, Hidayet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ressam G&uuml;zin Duran ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916963 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Canikli, &#304;lkay Canan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Art nouveau'da insan imgesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916970 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Kartal, Bedriye Aylin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yahudi, H&#305;ristiyan ve M&uuml;sl&uuml;man sanatlar&#305;nda Kud&uuml;s imgesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916972 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Mete, Reyhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1980 sonras&#305; T&uuml;rk sanat&#305;'nda sanat&ccedil;&#305;n&#305;n yarat&#305;m&#305;nda kendilik temsili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917151 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ali&ccedil;avu&#351;o&#287;lu, Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; hat sanat&#305;nda tekke yaz&#305;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918023 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Uluda&#287;, H&uuml;meyra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bah&ccedil;esaray'daki Hansaray'&#305;n yerle&#351;im d&uuml;zeni ve mimarisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:712321 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ferrari, Nicole Kan&ccedil;al.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40030.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40030.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yap&#305;-bozum ba&#287;lam&#305;nda fluxus hareketi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:730501 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Yavuz, Seda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39634.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39634.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karakoyunlu d&ouml;nemi imar faaliyetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:732604 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Konyar, Hacer Banu Pa&#351;al&#305;o&#287;lu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39189.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39189.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;anakkale hal&#305;lar&#305;n&#305;n d&uuml;n&uuml; ve bug&uuml;n&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:715676 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Sanay, Filiz.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39073.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39073.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yap&#305;-bozum ba&#287;lam&#305;nda fluxus hareketi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916987 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Yavuz, Seda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bah&ccedil;esaray'daki Hansaray'&#305;n yerle&#351;im d&uuml;zeni ve mimarisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917204 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ferrari, Nicole Kan&ccedil;al.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;anakkale hal&#305;lar&#305;n&#305;n d&uuml;n&uuml; ve bug&uuml;n&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917267 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Sanay, Filiz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karakoyunlu d&ouml;nemi imar faaliyetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917269 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Konyar, Hacer Banu Pa&#351;al&#305;o&#287;lu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 19. Y&uuml;zy&#305;l Osmanl&#305; soyal ya&#351;am&#305;nda sanat eseri olarak yeni objeler. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910567 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Y&#305;lmaz, G&uuml;lg&uuml;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;a&#287;&#305;m&#305;z sanat&#305;nda haz&#305;r yap&#305;m ve d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;me u&#287;ram&#305;&#351; nesne ent://SD_ILS/0/SD_ILS:729087 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;G&uuml;rlemez, Aynur.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38616.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38616.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da orta Bizans dini mimarisi (843-1204) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:729241 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;etinkaya, Hal&uuml;k.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38545.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38545.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;talyan R&ouml;nesans heykelinde el ayr&#305;nt&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:726824 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;n, &Ccedil;a&#287;la.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38244.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38244.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;a&#287;&#305;m&#305;z sanat&#305;nda haz&#305;r yap&#305;m ve d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;me u&#287;ram&#305;&#351; nesne ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918077 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;G&uuml;rlemez, Aynur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;talyan R&ouml;nesans heykelinde el ayr&#305;nt&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918078 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;n, &Ccedil;a&#287;la.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da orta bizans dini mimarisi (843-1204) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910838 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;etinkaya, Haluk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de arkeolojik sit alanlar&#305;n&#305;n korunmas&#305; ve de&#287;erlendirilmesi sorunu : tarihsel geli&#351;im ve uygulamalar a&ccedil;&#305;s&#305;ndan tarih&ouml;ncesi yerle&#351;melerin durumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929158 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ar&#305;, &#304;lknur T&uuml;rko&#287;lu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gaziantep B&ouml;lgesi'nden &ccedil;ark yap&#305;m&#305; bir &ccedil;anak &ccedil;&ouml;mlek grubu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929162 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ezer, Sabahattin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mikenlerde ekonomik yap&#305; ve ticaret ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929770 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ergin, Y. G&uuml;rkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kabeiroi ve betimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929771 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Y&#305;lmaz, Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sacra conversazione betimlerinin &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929787 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Y&uuml;zg&uuml;ller, Serap.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Assos Bat&#305; Nekropol&uuml; 1988-1994 kaz&#305;lar&#305;nda bulunan pi&#351;mi&#351; toprak heykelcikler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929841 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Tolun, Veysel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Assos Athena Tap&#305;na&#287;&#305; heykeltra&#351;l&#305;k eserleri ve b&ouml;lgesel mitolojiyle ba&#287;lant&#305;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929115 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Baykan, Dani&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul arkeoloji m&uuml;zelerindeki Afyon Emirda&#287; kaynakl&#305; adak stel ve heykelcikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929116 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Asal, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu'da &#304;sis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929117 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Uuml;nl&uuml;o&#287;lu, Bensen B. M..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tanzimat sonras&#305; sanayi devriminin k&uuml;&ccedil;&uuml;k sanatlara yans&#305;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918024 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&#304;lter, Ayfer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Latmos (Be&#351;parmak) da&#287;lar&#305; G&uuml;zeltepe'deki antik yerle&#351;im -Topo&#287;rafik bir inceleme- ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918651 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zgen, H&uuml;seyin Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu'da Apollon betimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918676 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Bilici, Handan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu'da &#304;sis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909728 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Uuml;nl&uuml;o&#287;lu, Bensen B. M..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> M.&Ouml;. ikinci biny&#305;l Hitit d&ouml;nemi bo&#287;a tasvirleri ve Anadolu sanat&#305;ndaki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929161 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;avdar, Yener.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 19. y&uuml;zy&#305;lda Osmanl&#305; &#304;mparatorlu&#287;u'nda &ccedil;al&#305;&#351;an &#304;ngiliz oryantalist ressamlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929862 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Topall&#305;, Elvan G&uuml;nay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 17. yy Hollanda resim sanat&#305;nda mitolojik konulu yap&#305;tlar : ikonografik yakla&#351;&#305;mlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918076 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&#304;lunt, G&uuml;lenay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pamphylia b&ouml;lgesi'nde Perge'ye ula&#351;an yollar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918652 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&#350;ent&uuml;rk, Hande.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;lias ana temas&#305;n&#305;n Yunan sanat&#305;na yans&#305;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918653 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Dural, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Perge bat&#305; Nekropolisi M2 mezar yap&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918654 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zdizbay, A&#351;k&#305;m.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Perge a&#351;a&#287;&#305; &#351;ehir surlar&#305;nda Roma d&ouml;nemi uygulamalar&#305;na ili&#351;kin g&ouml;zlemler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918655 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;T&uuml;rkmen, M&uuml;jde.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tilmen H&ouml;y&uuml;k kaz&#305;lar&#305;nda bulunmu&#351; olan portakal renkli &ccedil;ark yap&#305;m&#305; mal grubu (brittle orenge ware) &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918657 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Bell, Angela M..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Giresun evleri tipolojisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918042 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Kandemir, As&#305;m.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 18. ve 19. Y&uuml;zy&#305;llarda Osmanl&#305; duvar resimlerinde betimleme anlay&#305;&#351;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918848 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ok&ccedil;uo&#287;lu, Tarkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;lk Tun&ccedil; &Ccedil;a&#287;&#305; II &ouml;ncesi Orta Karadeniz B&ouml;lgesi' nin k&uuml;lt&uuml;rel geli&#351;imi : (&#304;ki tepe &ccedil;anak-&ccedil;&ouml;mle&#287;i ile k&uuml;&ccedil;&uuml;k eserlerin &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918858 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;D&ouml;nmez, &#350;evket.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;lk Tun&ccedil; &Ccedil;a&#287;&#305; II &ouml;ncesi Orta Karadeniz B&ouml;lgesinen k&uuml;lt&uuml;nel geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909490 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;D&ouml;nmez, &#350;evket.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> tilmen H&ouml;y&uuml;k kaz&#305;lar&#305;nda bulunmu&#351; olan portakal renkli &ccedil;ark yap&#305;m&#305; mal grubu (brittle orange ware) &uuml;zerinde bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910374 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Bell, Angela M..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Timurlu &ccedil;ini sanat&#305;n&#305;n &ccedil;a&#287;&#305; ve &ccedil;evresi i&ccedil;inde de&#287;erlendirilmesi : I. b&ouml;l&uuml;m : tez ve katalo&#287;, II. b&ouml;l&uuml;m : resimler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1373404 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Vardar, Kadriye Figen<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Perge kenti hellenistik g&uuml;ney kap&#305;s&#305; ve evreleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:866411 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Bulgurlu, Sema.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> M.&Ouml;. 4.-3. Y&uuml;zy&#305;l silenos-satyros betimleri : (tam plastik eserler) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918659 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Tekoy, Defne.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Antik &Ccedil;a&#287;'da cam ve Perge konut alan&#305; ''A'' evi cam eserleri katalo&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918710 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Demir, E. &Ccedil;i&#287;dem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Atalante ikonografik bir inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918711 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Kortano&#287;lu, R. Eser.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Perge konut alan&#305; kerami&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918855 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;F&#305;rat, Nalan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kyaneai bezemeli ve yaz&#305;tl&#305; lahitler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:866399 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;U&#287;urlu, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul Arkeoloji M&uuml;zeleri Eski &#350;ark Eserleri M&uuml;zesi'nde ve baz&#305; &ouml;zel kolleksiyonlarda bulunan keramik u&#351;eptiler : g&ouml;rsel malzeme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918028 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Tekdal, H&uuml;lya Ata&#351;&ccedil;&#305;o&#287;lu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Belgelerle &Ccedil;&#305;ra&#287;an Saray&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918003 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Can, Selman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hofmann At&ouml;lyesinde &Ccedil;al&#305;&#351;an T&uuml;rk Ressamlar&#305; ve T&uuml;rk Resmine Katk&#305;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910645 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ero&#287;lu, &Ouml;zkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hormisdas saray&#305; kaz&#305;s&#305; k&uuml;&ccedil;&uuml;k buluntular&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917733 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Utkan, Lalehan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa resim sanat&#305;nda modern sanatla nda dinsel konulu yap&#305;tlar&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917979 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Duracan, Ali&#351;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;kiztepe kaz&#305;lar&#305;'n&#305;n &#305;&#351;&#305;&#287;&#305; alt&#305;nda M.&Ouml;. 2. bin y&#305;l &ouml;ncesi Orta Karadeniz B&ouml;lgesi sahil kesimi mimarisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918708 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Tuna, Celal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Byzantion'da bulunmu&#351; Yunan serami&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918845 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Pasinli, Alpay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Studios manast&#305;r&#305; bazilikas&#305;n&#305;n &uuml;st &ouml;rt&uuml; problemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918852 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;B&uuml;ktel, Y&#305;lmaz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> XV. Y&uuml;zy&#305;l Osmanl&#305; Mezar Ta&#351;lar&#305; ( &#304;znik-Bursa-Edirne-&#304;stanbul ) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909461 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;G&uuml;ven, A. Al&#305;m (Karam&uuml;rsel).<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fatih d&ouml;nemi kitap sanat&#305;nda sayfa tasar&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:731963 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Alga&ccedil;, &#350;eyda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24617.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24617.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;brahim &Ccedil;all&#305; : T&uuml;rk resim sanat&#305;n&#305; i&ccedil;indeki yeri ve &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:731978 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Alt&#305;n&ouml;l&ccedil;ek, Semih.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24616.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24616.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nam&#305;k &#304;smail : 1914 resim ku&#351;a&#287;&#305; i&ccedil;indeki yeri ve &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:731980 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;G&uuml;rtuna, Sevgi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24615.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24615.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> XVI. yy. Osmanl&#305; Kur'anlar&#305;n&#305;n sayfa d&uuml;zenlemesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:732193 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Tavilo&#287;lu, Nur.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24674.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24674.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> XVI. y Osmanl&#305; Kur'anlar&#305;n&#305;n sayfa d&uuml;zenlemesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917308 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Tavilo&#287;lu, Nur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;brahim &Ccedil;all&#305; : T&uuml;rk resim sanat&#305;n&#305; i&ccedil;indeki yeri ve &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917975 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Alt&#305;n&ouml;l&ccedil;ek, Semih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nam&#305;k &#304;smail : 1914 resim ku&#351;a&#287;&#305; i&ccedil;indeki yeri ve &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917994 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;G&uuml;rtuna, Sevgi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fatih d&ouml;nemi kitap sanat&#305;nda sayfa tasar&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917995 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Alga&ccedil;, &#350;eyda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu'da Atl&#305; Tanr&#305;lar : Lykia, Pisidia, Lykaonia, Isauria, Phrygia, Lydia ve Karia b&ouml;lgelerinde ta&#351; eserler &uuml;zerine bir inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:866415 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Delemen, &#304;nci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Geleneksel sanatlar&#305;m&#305;z&#305;n T&uuml;rk resim sanat&#305;na etkisi : 1938-50 d&ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916959 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Fato&#287;lu, Berna.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;zlenimci - ifadeci ak&#305;mlar&#305;n T&uuml;rkiye'deki yans&#305;malar&#305; sorunu &uuml;zerine bir deneme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916971 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Y&uuml;ksek, Cihangir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Orta Likya'daki antik T&uuml;se yerle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918730 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Akyel, &#304;pek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu'da atl&#305; tanr&#305;lar : Lykia, Pisidio, Lykaonia, Isauria, Phryzia, Lydia ve Karia b&ouml;lgelerinde ta&#351; eserler &uuml;zerine bir inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918850 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Delemen, &#304;nci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bat&#305;'da obje sanat&#305; / kavramsal sanat / post-kavramsal sanat ve T&uuml;rkiye'de 1965-1992 y&#305;llar&#305; aras&#305;ndaki benzer e&#287;ilimler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929375 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zayten, Nilg&uuml;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sur i&ccedil;i Galata's&#305; &uuml;zerine bir deneme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916955 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ero&#287;lu, &Ouml;zkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Manisa M&uuml;zesi'ndeki Bizans eserleri ile &ccedil;evredeki dev&#351;irmeler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916956 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Katipo&#287;lu, Halenur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Valide Sultanlar&#305;n imar faaliyetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916957 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&#304;yianlar, Arzu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ondokuzuncu ve yirminci y&uuml;zy&#305;l T&uuml;rk resim sanat&#305;nda m&uuml;zik betimlemeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916958 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Aksu, F. Feyza.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tekirda&#287; k&#305;y&#305; &#351;eridi y&uuml;zey ara&#351;t&#305;rmas&#305; : M&uuml;refte yukar&#305; Kalam&#305;&#351;; Tepek&ouml;y, &Ccedil;&#305;narl&#305;, Ho&#351;k&ouml;y, G&uuml;zelk&ouml;y, Gazik&ouml;y, U&ccedil;makdere, Yenik&ouml;y, Kumba&#287;, Barbaros ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918050 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Kurtulu&#351;, &#304;smail Hakk&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tav&#351;anl&#305;'n&#305;n tarihi kent dokusu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918051 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ccedil;&ouml;l, Nilg&uuml;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Grek ve Roma evleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:866403 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Zeyrek, Hac&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kahire'de Emir Ta&#287;riberdi K&uuml;lliyesi : 844-1440 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918037 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Abdelhafez, Abdallah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Grek ve Roma evleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918739 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Zeyrek, Hac&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anadolu'da antik Yunan m&uuml;zi&#287;i : T&uuml;rkiye m&uuml;zelerinde bulunan m&uuml;zik aleti betimli heykeltra&#351;l&#305;k eserleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918743 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zden, F. Deniz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> V.K.V. Sadberk Han&#305;m M&uuml;zesi Bizans D&ouml;nemi Eserleri (Levhalar ve Metin) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909459 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Y&#305;lmaz, H&uuml;lya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> H&uuml;seyin Avni Lifij : T&uuml;rk resim sanat&#305; i&ccedil;indeki yeri ve &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916974 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;G&ouml;ren, Ahmet Kamil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkler'de ta&ccedil; gelene&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917090 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&#304;ndirka&#351;, Z&uuml;hre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bulgaristan T&uuml;rkleri'nde gelenek g&ouml;renek ve giyim ku&#351;am ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918046 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Uzelli, G&ouml;n&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pantepoptes Manast&#305;r&#305; Kilisesi : Eski &#304;mret Oca&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918056 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Yalaman, Yelda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tilmen H&ouml;y&uuml;k k&uuml;&ccedil;&uuml;k buluntular&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918291 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;ren, &Uuml;lker.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bir XIX. y&uuml;zy&#305;l Frans&#305;z sanat&ccedil;&#305;s&#305; : Rodin ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910633 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Erkmen, Duygu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aya&#351; T&uuml;rk mimarisinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916982 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&ouml;zdemir, Maide Selya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Josef Straygowski'de T&uuml;rk sanat&#305; kavram&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917613 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Uuml;lk&uuml;, Candan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de Naive resim ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918047 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Sara&ccedil;, Simge.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ala&#351;ehir'de mimari miras&#305;n durumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918048 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Modjiehedi, Rana.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayd&#305;no&#287;lu mimarisi i&ccedil;inde &#304;sabey Camii'nin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918049 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Ertu&#287;rul, Selda Kalfazade.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Demircio&#287;lu hal&#305;lar&#305;n&#305;n &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918054 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Hatipo&#287;lu, T&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karatay Han&#305;n mimari tarihi i&ccedil;inde de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918055 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Akal&#305;n, &#350;ebnem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yurdumuzdaki ge&ccedil; Hellenistik ve erken Hristiyanl&#305;k d&ouml;nemi hipojeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916978 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Karakaya, Enis.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Knidos'taki Bizans eserleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917999 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zg&uuml;m&uuml;&#351;, Ferudun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipodrom'da yap&#305;lan araba yar&#305;&#351;lar&#305;, arabac&#305; Porphyrios ve Porphyrios an&#305;tlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917732 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Sandalc&#305;, Selvin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cihangir Camii ve &ccedil;evresinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918052 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Avunduk, Abdullah Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vak&#305;f hat sanatlar&#305; m&uuml;zesi'nde bulunan bezemeli kuran-&#305; kerimler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918057 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;&Ouml;zsay&#305;ner, Z&uuml;beyde Cihan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk kuma&#351; desenlerindeki &uuml;slup &ouml;zellikleri ve geli&#351;imleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917087 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;G&uuml;rsu, Nevber.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de Bizans mimarisinde ta&#351; ve tu&#287;la duvar tekni&#287;ine g&ouml;re tarihlendirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736769 2021-04-11T01:10:07Z 2021-04-11T01:10:07Z by&#160;Tunay, Mehmet &#304;..<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45170.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45170.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>