Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Saraylar -- T&uuml;rkiye -- &#304;stanbul -- Tarih SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dSaraylar$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye$002b--$002b$0025C4$0025B0stanbul$002b--$002bTarih$0026ps$003d300?dt=list 2020-05-26T07:09:25Z Has Oda Te&#351;kilat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2482391 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Diker, Sevgi A&#287;ca.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001081.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001081.pdf</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>Teknik Detaylar&#160;Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.<br/> Dolmabah&ccedil;e saray&#305; Harem-i H&uuml;m&acirc;yun tefri&#351;inin yorumlay&#305;c&#305; ileti&#351;im kavram&#305; ve ar&#351;iv belgeleri &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2327990 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Tressler, &Ouml;zge Fikriye Uysal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dolmabah&ccedil;e saray&#305; Harem-i H&uuml;m&acirc;yun tefri&#351;inin yorumlay&#305;c&#305; ileti&#351;im kavram&#305; ve ar&#351;iv belgeleri &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2366242 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Tressler, &Ouml;zge Fikriye Uysal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dolmabah&ccedil;e Saray&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2506703 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;G&uuml;n, Fahrettin. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dolmabah&ccedil;e Saray&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2250118 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, Yasin. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Has oda : Topkap&#305; Saray&#305;'nda Mukaddes Emanetler mekan&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2004249 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;G&uuml;ng&ouml;r, Tahir, 1978-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cumhurba&#351;kanl&#305;&#287;&#305; makam&#305; olarak Dolmabah&ccedil;e Saray&#305; ve Atat&uuml;rk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1977450 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Kar&#305;ncal&#305;, &Uuml;nal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beylerbeyi Saray&#305; = Beylerbeyi Palace ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1999043 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Baytar, &#304;lona. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> El palacio de Dolmabah&ccedil;e ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1989555 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Kulako&#287;lu, Emine. &ccedil;ev.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kasr-&#305; Dolmabah&#351;eh ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1991047 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Kahraman, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Topkap&#305; saray&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1923226 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Ko&ccedil;u, Re&#351;at Ekrem, 1905-1975.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dolmabah&ccedil;e Palace ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1469817 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Tarihi, mekanlar&#305;, kitabeleri ve an&#305;lar&#305; ile Saray-&#305; Humayun : Topkap&#305; Saray&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1911775 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Sakao&#287;lu, Necdet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dolmabah&ccedil;e Saray&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:505825 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Alkan, Suat. foto&#287;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The Topkap&#305; Palece museum ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2228230 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Erkins, Ziya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da Tekfur Saray&#305;, tarih&ccedil;esi, mimari durum ve cephe tezyinat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924944 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Draman, Ayten.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The Topkap&#305; Saray&#305; Museum 50 masterpieces ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2087089 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;&Ouml;z, Tahsin. haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Topkap&#305; Saray&#305; harem dairesi &ccedil;inileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2022979 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Ba&#351;kan, &#350;ermin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Topkap&#305; Saray&#305; &ccedil;inileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2022108 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;Batur, Asuman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sarayi Cedidi Amire veya Topkapu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1967244 2020-05-26T07:09:25Z 2020-05-26T07:09:25Z by&#160;S&uuml;leyman, &#350;inasi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>