Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Simanlar -- Di&#351; Hekimli&#287;i SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dSimanlar$002b--$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$0026ps$003d300?dt=list 2020-05-30T22:41:09Z Sabit protetik restorasyonlarda kullan&#305;lan t&uuml;m materyaller ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2045044 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Esin, Berk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sabit protezlerde adeziv simantasyon ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1984841 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Erdemo&#287;lu, &Ouml;zen&ccedil;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Minimal invaziv tedavide kullan&#305;lan materyaller ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1985050 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Balkan, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant&uuml;st&uuml; sabit protezleri yap&#305;&#351;t&#305;rmakta kullan&#305;lan ge&ccedil;ici ve daimi simanlar&#305;n &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1833341 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Ok, Ezgi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Re&ccedil;ine simanlar ve ba&#287;lant&#305; mekanizmalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1392217 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, &Ouml;zge.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;i kliniklerinde kullan&#305;lan re&ccedil;ine modifiye cam iyonomer simanlar&#305; ve kompomer materyalleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232248 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;G&uuml;ng&ouml;r, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; simanlar&#305;n implant&uuml;s&uuml; kuron protezlerinin tutuculu&#287;una etkisi = Effect of cement type on retention of implant-supported crowns ent://SD_ILS/0/SD_ILS:838755 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;G&uuml;ltekin, P&#305;nar.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/93725">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/93725</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sabit protezlerde kullan&#305;lan simanlar&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879177 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Karabacak, Merve.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adeziv simanlar&#305;n tarihsel geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879490 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;&Ccedil;elebi, Adalet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Endodontik tedavilerde kalsiyum hidroksit ve MTA kullan&#305;m&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;larak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877490 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Karata&#351;, Mutlu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;e&#351;itli adesif yap&#305;&#351;t&#305;r&#305;c&#305; ajanlar&#305;n farkl&#305; indirekt restorasyonlar&#305;na olan ba&#287;lanma kuvvetlerinin in-vitro incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041297 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;&Ccedil;ilingir, Aylin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48355.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48355.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Re&ccedil;ine ba&#287;lant&#305;l&#305; sabit protezler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878434 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;&Ouml;zer, Can Berk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sabit protetik restorasyonlarda kullan&#305;lan simanlar&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878439 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Erten, Ay&#351;eg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Klinoptilolit katk&#305;l&#305; cam iyonomer siman&#305;n fluor sal&#305;n&#305;m&#305; ve antibakteriyel &ouml;zelliklerindeki de&#287;i&#351;iminin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738607 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;&Ouml;zfidan, Emine Suna.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46740.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46740.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rezin modifiye cam iyonomer astar &uuml;zerine farkl&#305; dentin adeziv sistemlerle kompozit rezin uygulamas&#305;n&#305;n dentine ba&#287;lanma kuvvetine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739766 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Tokdemirli, Emine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Klinoptilolit katk&#305;l&#305; cam iyonomer siman&#305;n fluor sal&#305;n&#305;m&#305; ve antibakteriyel &ouml;zelliklerindeki de&#287;i&#351;iminin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879222 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;&Ouml;zfidan, Emine Suna.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Re&ccedil;ine esasl&#305; simanlarla simantasyonun klinik takipleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879378 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;&#304;brahimov, Elhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kuron k&ouml;pr&uuml; protezlerinde kullan&#305;lan re&ccedil;ine simanlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878942 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;&Ccedil;obano&#287;ullar&#305;, Naile.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sentetik re&ccedil;ine esasl&#305; simanlar&#305;n tam seramik sistemlerde kullan&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878953 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;K&#305;ran, &#350;erife.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Estetik post sistemlerinin tutuculu&#287;u &uuml;zerinde farkl&#305; y&uuml;zey uygulamalar&#305;n&#305;n ve siman sistemlerinin etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879065 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;&#350;ahin, Burcu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adeziv k&ouml;pr&uuml;ler ve klinik uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:360230 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Eskimez, &#350;ebnem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adeziv k&ouml;pr&uuml;ler ve klinik uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:360231 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Eskimez, &#350;ebnem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Self-adesif re&ccedil;ine simanlar = Self-adhesive resin cements ent://SD_ILS/0/SD_ILS:831593 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;&Ccedil;ilingir, Aylin &Ccedil;&#305;nar.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/93492">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/93492</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;inde CAD/CAM sistemlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878665 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Ak&#305;n, Berna.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> CAD-CAM sistemleri ve implant &uuml;st&uuml; sabit protezlerde uygulamalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878689 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Karata&#351;l&#305;, Ceren.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adeziv k&ouml;pr&uuml; protezleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878729 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Dursun, Nilay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; CAD/CAM sistemleriyle haz&#305;rlanan kuron protezlerinde kenar uyumunun incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878763 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;&Ouml;zg&uuml;ne&#351;, Goncag&uuml;l Akku&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;inde CAD-CAM tam seramik sistemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878871 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Gams&#305;z, Hikmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;inde CAD-CAM sistemlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877439 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Erorta, Eda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zirkonyum bazl&#305; alt yap&#305; seramiklerinin re&ccedil;ine simanlarla ba&#287;lant&#305; y&ouml;ntemlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877680 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Yal&ccedil;&#305;n, Fikriye.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cam iyonomer siman&#305;n farkl&#305; restorasyonlar alt&#305;nda kaide materyali olarak kullan&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877605 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;De&#287;irmenci, Deniz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> CAD/CAM sistemlerde kole uyumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877622 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Tokmak, Sezin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> CAD/CAM ve kopya-freze teknikleriyle yap&#305;lan kuronlar&#305;n dayan&#305;kl&#305;l&#305;klar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877624 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;&#304;stektepe, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> CAD/CAM ve kopya freze teknikleri ile yap&#305;lm&#305;&#351; restorasyonlar&#305;n kenar uyumlar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878481 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Sel&ccedil;uk, Bora.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;inde CAD/CAM sistemlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878499 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Akyol, Cihangir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Geleneksel cam iyonomer ve re&ccedil;ine modifiye cam iyonomer simanlar&#305;n&#305;n kenar s&#305;z&#305;nt&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878544 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;&Ouml;zer, Senem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adeziv re&ccedil;ine simanlar&#305;n di&#351; sert dokular&#305;na tutunma &ouml;zelliklerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877851 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Tunca, Bar&#305;&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Geleneksel cam iyonomer ve re&ccedil;ine modifiye cam iyonomer simanlar&#305;n&#305;n di&#351; dokular&#305;na ba&#287;lanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878382 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Karadeniz, Mertkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adeziv simanlar ve adezyonun sabit protezlerle ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878409 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Ye&#351;il, Sinem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Smear tabakas&#305; varl&#305;&#287;&#305;nda ve yoklu&#287;unda de&#287;i&#351;ik simanlarla uygulanan prefabrik k&ouml;k kanal&#305; postlar&#305;n&#305;n tutuculuklar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877757 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Demir, &#350;amil Cemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yeni nesil cam ionomer sistemin in vivo ve insitu de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878009 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Demirci, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> I&#351;&#305;kla ve kimyasal olarak sertle&#351;en cam iyonomer simanlar&#305;n y&uuml;zey sertli&#287;i ve pulpaya etkilerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878014 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Aykut, Ay&#351;eg&uuml;l (Ya&#351;ar).<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cam iyonomer simanlar&#305;n s&uuml;t di&#351;lerinin II. s&#305;nf kavitelerinde kullan&#305;labilirlik alanlar&#305;n&#305;n saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877998 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Sepet, Elif (Oktay).<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cam iyonomer sistemlerinin in vitro sitotoksisitelerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878028 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;D&ouml;rter, Fatma (Aslan).<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;e&#351;itli posterior kompozit re&ccedil;inelerin amalgam ve cam iyonomer siman&#305; ile fiziksel &ouml;zellikleri a&ccedil;&#305;s&#305;ndan kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878053 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;Seymen, Figen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cam iyonomer simanlar&#305;n&#305;n fiziksel ve kimyasal &ouml;zellikleri ile biyolojik a&ccedil;&#305;dan etkilerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877881 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;&Uuml;&ccedil;ok, Mete.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;inko fosfat simanlar&#305;n kat&#305;la&#351;ma s&uuml;relerindeki s&#305;cakl&#305;k de&#287;i&#351;imlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878595 2020-05-30T22:41:09Z 2020-05-30T22:41:09Z by&#160;A&ccedil;&#305;kg&ouml;z, Orhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>