Arama Sonu&ccedil;lar&#305; T&uuml;kel, U&#351;un. SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dT$0025C3$0025BCkel$00252C$002bU$0025C5$00259Fun.$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300?dt=list 2020-07-12T10:40:33Z Resmin dili : ikonografiden g&ouml;stergebilime ent://SD_ILS/0/SD_ILS:131069 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bat&#305; sanat&#305;nda ikonografi : s&ouml;zdem imgeye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2301142 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&ouml;zden imgeye Bat&#305; sanat&#305;nda ikonografi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1320254 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> David ve Delacroix : devrimin g&ouml;rsel yap&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:829294 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M3168.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M3168.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;r&uuml;nt&uuml;lerin matemi &uuml;zerine bir g&ouml;rme/okuma denemesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:828636 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanat tarihi : tan&#305;mlamadan anlamland&#305;rmaya y&ouml;ntemsel ser&uuml;ven ent://SD_ILS/0/SD_ILS:828637 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Le reel et l'imaginaire : une approche semiotique de la Biennale de Venise 2003 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:828670 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanat tarihi : tan&#305;mlamadan anlamland&#305;rmaya y&ouml;ntemsel ser&uuml;ven ent://SD_ILS/0/SD_ILS:829295 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M3169.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M3169.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mge ve dizge : Osmanl&#305; minyat&uuml;r&uuml;n&uuml;n klasik dili &uuml;st&uuml;ne g&ouml;zlemler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:827348 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M3010.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M3010.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 17. y&uuml;zy&#305;l Hollanda resminde konut : mekansal g&ouml;sterimin do&#287;as&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:827722 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2633.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2633.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Documenta 11 ya da &quot;Ya&#351;am sanata &ouml;yk&uuml;n&uuml;r&quot; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:827725 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2636.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2636.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;.&Uuml;. Edebiyat Fak&uuml;ltesi sanat tarihi e&#287;itiminin i&ccedil;eri&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:830950 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/405696">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/405696</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Arkaikten moderne : &ccedil;a&#287;&#305;m&#305;z heykelinde Brancusi deneyi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2215678 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beyan-&#305; Menazil'in resim dili : Bir yap&#305;sal &ccedil;&ouml;z&uuml;mleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:733508 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/19133.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/19133.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beyan-&#305; Menazil'in resim dili : Bir yap&#305;sal &ccedil;&ouml;z&uuml;mleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902324 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beyan-&#305; menazil'in resim dili ; bir yap&#305;sal &ccedil;&ouml;z&uuml;mleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917085 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Resim Sanat&#305;nda Rengin Yeri , &Ouml;nemi ve Farkl&#305; Kullan&#305;m Olanaklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908069 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Modern heykel sanat&#305;nda Brancusi'nin yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913137 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;T&uuml;kel, U&#351;un.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Le dit et l'interdit : une lecture semiotique de la Biennale de Venise 2003 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:828669 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;&Ouml;ztokat, Nedret.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanal ortamda m&uuml;zecilik : sanal mimarl&#305;k m&uuml;zesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901016 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;&Ouml;zer, Derya N&uuml;ket.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;n&uuml;m&uuml;z sanat&#305;nda seyir nesnesi olarak beden ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902863 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;&Ccedil;ulcu, Firdevs Candil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1980 sonras&#305; T&uuml;rk sanat&#305;'nda sanat&ccedil;&#305;n&#305;n yarat&#305;m&#305;nda kendilik temsili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905587 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Ali&ccedil;avu&#351;o&#287;lu, Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yap&#305;-bozum ba&#287;lam&#305;nda fluxus hareketi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903052 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Yavuz, Seda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;a&#287;&#305;m&#305;z sanat&#305;nda haz&#305;r yap&#305;m ve d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;me u&#287;ram&#305;&#351; nesne ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902679 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;G&uuml;rlemez, Aynur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dante'nin &#304;lahi Komedya's&#305;n&#305;n (Cehennem b&ouml;l&uuml;m&uuml;) g&ouml;rsel Sanatlara yans&#305;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918027 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Tardu, &#350;ebnem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1980 sonras&#305; T&uuml;rk sanat&#305;nda dinsel imge kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905439 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Kurt, Emine &Ouml;nel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hans Sedlmayr'&#305;n sanat kuram&#305; ''Verlust Der Mitte ba&#287;lam&#305;nda moderne y&ouml;nelik bir de&#287;erlendirme'' ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906169 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;C&uuml;ce, Barbaros.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dante'nin &#304;lahi Komedya's&#305;n&#305;n (Cehennem b&ouml;l&uuml;m&uuml;) g&ouml;rsel Sanatlara yans&#305;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906172 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Tardu, &#350;ebnem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ermeni minyat&uuml;r sanat&#305;nda &#304;stanbul Okulu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901296 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Han&ccedil;er, &#304;lhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ermeni minyat&uuml;r sanat&#305;nda &#304;stanbul Okulu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901674 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Han&ccedil;er, &#304;lhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zaman-mekan ili&#351;kisi ekseninde video sanat&#305;n&#305;n geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903637 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Y&#305;lmaz, Lale.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zaman-mekan ili&#351;kisi ekseninde video sanat&#305;n&#305;n geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904034 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Y&#305;lmaz, Lale.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Salvador Dali'nin sanat&#305;nda klasik ustalar&#305;n izi : motif, kal&#305;p ve kompozisyonlar&#305;n ger&ccedil;ek&uuml;st&uuml; yorumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907025 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Ali&ccedil;avu&#351;o&#287;lu, Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 20. y&uuml;zy&#305;l &ouml;nc&uuml; sanat&ccedil;&#305;lar&#305;n&#305;n sahne (opera-bale) tasar&#305;mlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905143 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;&Ouml;zcengiz, Zuhal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 20. y&uuml;zy&#305;l &ouml;nc&uuml; sanat&ccedil;&#305;lar&#305;n&#305;n sahne (opera-bale) tasar&#305;mlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907979 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;&Ouml;zcengiz, Zuhal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Resimde anlam sorunu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1737515 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Gombrich, E. H.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Resimde anlam sorunu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:66045 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Gombrich, Ernst H.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluslararas&#305; g&uuml;n&uuml;m&uuml;z T&uuml;rk sanat&ccedil;&#305;lar&#305;n&#305;n yap&#305;tlar&#305;nda etkili olan dinamikler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2282186 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Piletckaia, Anastasiia.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;r&uuml;nenin &ouml;tesinde 17. y&uuml;zy&#305;l Hollanda resminde g&ouml;rsel zeka ve oyunlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2284433 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Kazanc&#305;, Fikriye T&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluslararas&#305; g&uuml;n&uuml;m&uuml;z T&uuml;rk sanat&ccedil;&#305;lar&#305;n&#305;n yap&#305;tlar&#305;nda etkili olan dinamikler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2243716 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Piletckaia, Anastasiia.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanat yap&#305;tlar&#305; ve Katharsis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2026952 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Akp&#305;nar, Nurta&ccedil; El&ccedil;i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akademik sistemden empresypnist resim pazar&#305;na : 19. y&uuml;zy&#305;l Fransas&#305;'nda sanat&ccedil;&#305;n&#305;n kariyer geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2032146 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Akkaya, Elif &#304;pek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bir modernite olgusu olarak h&#305;z&#305;n sanatta g&ouml;sterimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1467091 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Altun, G&uuml;l Cevahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bir modernite olgusu olarak h&#305;z&#305;n sanatta g&ouml;sterimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1419371 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Altun, G&uuml;l Cevahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rembrandt Van Rijn'in kimi yap&#305;tlar&#305;nda Max Weber'in ''protestan ahlak&#305;'' anlay&#305;&#351;&#305;n&#305;n izleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1234736 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Akp&#305;nar, Nurta&ccedil; El&ccedil;i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Heykelde ''bo&#351;luk'' kavray&#305;&#351;&#305; : modernizm ve sonras&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042049 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Erol, Seda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48012.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48012.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Heykelde ''bo&#351;luk'' kavray&#305;&#351;&#305; : modernizm ve sonras&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929616 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Erol, Seda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Heykelde 'bo&#351;luk' kavray&#305;&#351;&#305; : modernizm ve sonras&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:912486 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Erol, Seda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Delacroix'nin sanat&#305;na kaynakl&#305;k eden metinler ve temsil sorunu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741243 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Akkaya, Elif &#304;pek.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46676.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46676.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Delacroix'nin sanat&#305;na kaynakl&#305;k eden metinler ve temsil sorunu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920648 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Akkaya, Elif &#304;pek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Delacroix'nin sanat&#305;na kaynakl&#305;k eden metinler ve bir temsil sorunu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911802 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Akkaya, Elif &#304;pek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anastasis : ortodoks ve bat&#305; ikonografisi'nde betimleni&#351; bi&ccedil;imleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737850 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Erdo&#287;an, M&uuml;r&uuml;vet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44823.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44823.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anastasis: Ortodoks ve Bat&#305; ikonokrafisi'nde betimleni&#351; bi&ccedil;imleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929349 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Erdo&#287;an, M&uuml;r&uuml;vet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anastasis : Ortodoks ve Bat&#305; ikonokrafisi'nde betimleni&#351; bi&ccedil;imleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911017 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Erdo&#287;an, M&uuml;r&uuml;vet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bat&#305; sanat&#305;nda &#304;sa'n&#305;n mucizelerinin ikonografisi : ba&#351;lang&#305;c&#305;ndan kar&#351;&#305;-reformasyona kadar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737293 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Arsal, Serap Y&uuml;zg&uuml;ller.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43934.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43934.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> F&#305;r&ccedil;an&#305;n ucundaki cerrahlar 17. ve 18. y&uuml;zy&#305;l Hollandas&#305;nda cerrahlar loncas&#305; resimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737549 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Yunuso&#287;lu, Fikriye T&uuml;lay.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43742.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43742.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bat&#305; sanat&#305;nda &#304;sa'n&#305;n m&uuml;cizelerinin ikonografisi : ba&#351;lang&#305;c&#305;ndan kar&#351;&#305;-reformasyon'a kadar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929018 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Arsal, Serap Y&uuml;zg&uuml;ller.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> F&#305;r&ccedil;an&#305;n ucundaki cerrahlar 17. ve 18. y&uuml;zy&#305;l Hollandas&#305;nda cerrahlar loncas&#305; resimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929031 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Yunuso&#287;lu, Fikriye T&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> F&#305;r&ccedil;an&#305;n ucundaki cerrahlar 17.ve 18.y&uuml;zy&#305;l Hollanda&#305;nda cerrahlar loncas&#305; resimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909594 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Yunuso&#287;lu, Fikriye T&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bat&#305; Sanat&#305;nda &#304;sa'n&#305;n Mucizelerinin &#304;konografisi:Ba&#351;lang&#305;c&#305;ndan Kar&#351;&#305;-Reformasyon'a Kadar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910029 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Arsal, Serap Y&uuml;zg&uuml;ller.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanal ortamda m&uuml;zecilik : sanal mimarl&#305;k m&uuml;zesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736300 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;&Ouml;zer, Derya N&uuml;ket.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42397.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42397.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanal ortamda m&uuml;zecilik : sanal mimarl&#305;k m&uuml;zesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:919469 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;&Ouml;zer, Derya N&uuml;ket.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;n&uuml;m&uuml;z sanat&#305;nda seyir nesnesi olarak beden ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710076 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;&Ccedil;ulcu, Firdevs Candil.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41373.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41373.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;n&uuml;m&uuml;z sanat&#305;nda seyir nesnesi olarak beden ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921067 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;&Ccedil;ulcu, Firdevs Candil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1980 sonras&#305; T&uuml;rk sanat&#305;'nda sanat&ccedil;&#305;n&#305;n yarat&#305;m&#305;nda kendilik temsili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:735872 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Ali&ccedil;avu&#351;o&#287;lu, Esra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40503.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40503.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1980 sonras&#305; T&uuml;rk sanat&#305;'nda sanat&ccedil;&#305;n&#305;n yarat&#305;m&#305;nda kendilik temsili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917151 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Ali&ccedil;avu&#351;o&#287;lu, Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yap&#305;-bozum ba&#287;lam&#305;nda fluxus hareketi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:730501 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Yavuz, Seda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39634.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39634.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yap&#305;-bozum ba&#287;lam&#305;nda fluxus hareketi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916987 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Yavuz, Seda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;a&#287;&#305;m&#305;z sanat&#305;nda haz&#305;r yap&#305;m ve d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;me u&#287;ram&#305;&#351; nesne ent://SD_ILS/0/SD_ILS:729087 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;G&uuml;rlemez, Aynur.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38616.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38616.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;a&#287;&#305;m&#305;z sanat&#305;nda haz&#305;r yap&#305;m ve d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;me u&#287;ram&#305;&#351; nesne ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918077 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;G&uuml;rlemez, Aynur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hans Sedlmayr'&#305;n sanat kuram&#305; ''Verlust Der Mitte ba&#287;lam&#305;nda moderne y&ouml;nelik bir de&#287;erlendirme'' ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918026 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;C&uuml;ce, Barbaros.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zaman-mekan ili&#351;kisi ekseninde video sanat&#305;n&#305;n geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918041 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;Y&#305;lmaz, Lale.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 20. y&uuml;zy&#305;l &ouml;nc&uuml; sanat&ccedil;&#305;lar&#305;n&#305;n sahne (opera-bale) tasar&#305;mlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917755 2020-07-12T10:40:33Z 2020-07-12T10:40:33Z by&#160;&Ouml;zcengiz, Zuhal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>