Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Ticari &#350;irketler Hukuku SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dTicari$002b$0025C5$00259Eirketler$002bHukuku$0026lm$003dIUHFK$0026ps$003d300?dt=list 2020-04-06T00:02:04Z Ticari i&#351;letme ve &#351;irketler hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2010720 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;etiner, Selma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku : ticari i&#351;letme hukuku, &#351;irketler hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680978 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bozkurt, Tamer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;irketler ceza hukuku : ticari ceza hukuku VII ent://SD_ILS/0/SD_ILS:601410 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Erman, Sahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;r&uuml;&#351;ler ve kararlar : ticaret hukuku : ticari i&#351;letme, &#351;irketler, k&#305;ymetli evrak, sigorta, haks&#305;z rekabet, kooperatif ve marka hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2027383 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bozgeyik, Hayri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku : 6728 say&#305;l&#305; kanun ile de&#287;i&#351;ik T&uuml;rk ticaret kanununa g&ouml;re : Ticari i&#351;letme hukuku &#351;irketler hukuku : k&#305;ymetli evrak hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1994764 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kay&#305;han, &#350;aban.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 6102 say&#305;l&#305; T&uuml;rk ticaret kanununa g&ouml;re ticaret hukuku : ticari i&#351;letme hukuku, &#351;irketler hukuku, k&#305;ymetli evrak hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2017665 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;eker, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Makalelerim I : ticari i&#351;letme hukuku, anonim &#351;irketler ve sermaye piyasas&#305; hukuku, k&#305;ymetli evrak hukuku, banka hukuku, fikri ve sinai haklar hukuku, ta&#351;&#305;ma ve sigorta hukuku, yabanc&#305; dilde makaleler, karar &ccedil;evirisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1103263 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kaya, Arslan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Makalelerim I : ticari i&#351;letme hukuku, anonim &#351;irketler ve sermaye piyasas&#305; hukuku, k&#305;ymetli evrak hukuku, banka hukuku, fikri ve sinai haklar hukuku, ta&#351;&#305;ma ve sigorta hukuku, yabanc&#305; dilde makaleler, karar &ccedil;evirisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681647 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kaya, Arslan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku : ticari i&#351;letme hukuku, &#351;irketler hukuku, k&#305;ymetli evrak hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679768 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;eker, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku : ticari i&#351;letme hukuku - &#351;irketler hukuku - k&#305;ymetli evrak hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680119 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Aslan, &#304;. Y&#305;lmaz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku bilgisi : ticari i&#351;letme hukuku, &#351;irketler hukuku, k&#305;ymetli evrak hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680317 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Arslan, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku uygulamalar&#305; : ticari i&#351;letme hukuku, &#351;irketler hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681009 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&ouml;te.] Ayhan...[ve, R&#305;za.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketlerde e&#351;it i&#351;lem ilkesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2500146 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ya&#287;mur, Setenay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;k pay&#305;n&#305;n rehin ve hapis haklar&#305;na konu olmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2500163 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Y&#305;lmaz, Abd&uuml;ssamet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sermaye &#351;irketleri hukukunda g&uuml;ncel geli&#351;meler sempozyumu : (tebli&#287;ler-tart&#305;&#351;malar) : 19 Haziran 2019 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2500243 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Al&#305;&#351;kan, Murat haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sermaye &#351;irketlerinde t&uuml;r de&#287;i&#351;tirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2339035 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Aras, &Ccedil;a&#287;lar Do&#287;u.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;ymetli evrak hukukunun esaslar&#305; : (die grundlage des wertpapierrechts) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2366719 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Pula&#351;l&#305;, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2471834 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Aslan, &#304;. Y&#305;lmaz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku bilgisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2471872 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bilgili, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ematik ticari i&#351;letme hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2472407 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Cengil, Muhammed Fatih yaz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Limited &#351;irketlerde m&uuml;d&uuml;r&uuml;n azli ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2472559 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ak&#305;nc&#305;, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta oy hakk&#305;nda imtiyaz ve s&#305;n&#305;rlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2499222 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bi&ccedil;er, Levent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketlerde genel kurul ile y&ouml;netim kurulu aras&#305;ndaki yetki da&#287;&#305;l&#305;m&#305;na ili&#351;kin temel esaslar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2499135 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ka&#351;ak, Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketlerde oy hakk&#305;nda imtiyaz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2480862 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Aytu&#287;ar, Bilge.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 400 Soru ve cevapla anonim &#351;irketlerde genel kurul toplant&#305;lar&#305; ve ticaret sicili uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2461343 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ak, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sermaye &#351;irketleri &ouml;zelinde &#351;irketler hukuku uyu&#351;mazl&#305;klar&#305;n&#305;n &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nde tahkim ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2110762 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ayo&#287;lu,Tolga.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Halka a&ccedil;&#305;k anonim ortakl&#305;klarda &ouml;nemli nitelikteki i&#351;lemler ve sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2110926 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Tarhan, Damla G&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;irketler hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2034538 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bilgili, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;ymetli evrak hukukunun esaslar&#305; : (die grundlage des wertpapierrechts) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2037477 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Pula&#351;l&#305;, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Makalelerim Cilt I 1986-2001 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2028844 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kendigelen, Abuzer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Makalelerim Cilt II 2001-2017 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2028850 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kendigelen, Abuzer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sermaye piyasas&#305;nda anonim ortakl&#305;klar&#305;n pay devri ve s&#305;n&#305;rlamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2318733 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;K&#305;z&#305;lyel, G&uuml;vent&uuml;rk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Company law ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2322200 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Dignam, Alan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kald&#305;ra&ccedil;l&#305; devralma ve anonim &#351;irketin finansal yard&#305;m yasa&#287;&#305; : hukukun ekonomik analizi perspektifinden bir yasa&#287;&#305;n anatomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2303609 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ar&#305;c&#305;, M. Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2265105 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kay&#305;han, &#350;aban.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 6102 say&#305;l&#305; T&uuml;rk Ticaret Kanunu'na g&ouml;re ticaret hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2274807 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kayar, &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yarg&#305;tay kararlar&#305; &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda limited ortakl&#305;klar hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2016760 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Hami &#350;ener, Oru&ccedil;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;irketler hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2001736 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Can, Mustafa Erdem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ticaret Kanunu madde 208 uyar&#305;nca anonim &#351;irketlerde sat&#305;n alma hakk&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2002831 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;elikboya, Leyla Orak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 6102 say&#305;l&#305; T&uuml;rk Ticaret Kanunu'na g&ouml;re ticaret hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2009719 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kayar, &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;irketler hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1994496 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bilgili, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta genel kurul kararlar&#305;n&#305;n h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;&#287;&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1994179 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1994403 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;elik, Aytekin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketlerde oy hakk&#305;nda imtiyaz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1995192 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bilge&ccedil;, Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2340318 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kay&#305;han, &#350;aban.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk &#351;irketler hukuku : T&uuml;rk bor&ccedil;lar kanunu adi ortakl&#305;k,t&uuml;rk ticaret kanunu ticaret &#351;irketleri ve son h&uuml;k&uuml;mler,sermaye piyasas&#305; kanunu halka a&ccedil;&#305;k anonim ortakl&#305;klar.=Turk&#305;sh company law (Tukish code of obligations simple partnership,turkish commercial code commercial companies and final provisions,capital market law publidy held joint stock companies). ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1814906 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Aydo&#287;an, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 6102 say&#305;l&#305; T&uuml;rk Ticaret Kanunu'na g&ouml;re anonim &#351;irket y&ouml;netim kurulu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2015119 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Akda&#287; G&uuml;ney, Necla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adi ortakl&#305;k temeline dayal&#305; s&ouml;zle&#351;me ili&#351;kileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1917931 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Barlas, Nami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;zel Ki&#351;inin Anonim &#350;irket Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yeli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1916695 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Develi, Emine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hangi &#351;irket kurulmal&#305; T&uuml;rk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunu kapsam&#305;nda avantajlar&#305; dezavantajlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1917180 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ouml;zcan, Zekai.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Das unternehmensstrafrecht und seine alternativen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1990877 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Jahn, Matthias.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticari &#351;irketler ile ilgili uygulamalar : T&uuml;rk ticaret kanunu ve icra iflas kanunu kapsam&#305;nda ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2013272 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Karadeniz, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Halka a&ccedil;&#305;k anonim ortakl&#305;klarda &ccedil;&#305;karma ve satma haklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1385059 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ye&#351;iltepe, Salih &Ouml;nder.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cirolu &ccedil;eklerde yetkili hamil ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1385060 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;G&uuml;nay, Erhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketlerde emredici h&uuml;k&uuml;mler ilkesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1385100 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Karasu, Rauf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta genel kurul kararlar&#305;n&#305;n h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;&#287;&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1302041 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irkette i&#351;letme konusu ve temsil ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1315013 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;G&uuml;ncan, G&ouml;khan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kald&#305;ra&ccedil;l&#305; devralma (Leveraged Buyout) ve anonim &#351;irketin finansal yard&#305;m yasa&#287;&#305; : hukukun ekonomik analizi perspektifinden bir yasa&#287;&#305;n anatomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1290243 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ar&#305;c&#305;, M. Fatih<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku ve ilgili alanlar bibliyografyas&#305; (sigorta ve deniz ticareti hukuku hari&ccedil;)2000-2013 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1331907 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Aydo&#287;an, Fatih ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irket elektronik genel kurul uygulamas&#305;nda pay sahiplerinin bilgi alma hakk&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1336240 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bulut, Abdulkadir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Das Konkurrenzverbot in der Gesellschaft mit beschr&auml;nkter Haftung ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1416092 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Olivier Blanc.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil;&#305;klamal&#305; - i&ccedil;tihatl&#305; 6335 - 6552 say&#305;l&#305; kanunlarla g&uuml;ncellenmi&#351; TTK h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re : Ticari &#304;&#351;letme ve &#350;irketler ticaret sicili y&ouml;netmeli&#287;i ve ilgili tebli&#287;ler(54-424) Maddeler) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1394232 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Eri&#351;, G&ouml;nen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;irketler hukukunda neler de&#287;i&#351;ti ? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2017440 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Alta&#351;, Soner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aktienrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2327248 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Crone, Hans Caspar von der.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;irketler hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1216977 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bilgili, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sermaye Piyasas&#305; Kurulu&rsquo;nun anonim &#351;irketlerdeki y&ouml;netim kuruluna ili&#351;kin kurumsal y&ouml;netim ilkeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1217378 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Demir, H. Erdal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku : &#351;irketler ve kooperatifler hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1244302 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bozkurt, Tamer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> R&uuml;ckwirkung im Gesellschaftsrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1233141 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Messer,Remy<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gerek&ccedil;eli - a&ccedil;&#305;klamal&#305; - i&ccedil;tihatl&#305; 6335 say&#305;l&#305; kanunla g&uuml;ncellenmi&#351; yeni TTK h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re : Ticari &#304;&#351;letme ve &#350;irketler ticaret sicili y&ouml;netmeli&#287;i ve ilgili tebli&#287;ler(417-644) Maddeler) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232736 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Eri&#351;, G&ouml;nen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gerek&ccedil;eli - a&ccedil;&#305;klamal&#305; - i&ccedil;tihatl&#305; 6335 say&#305;l&#305; kanunla g&uuml;ncellenmi&#351; yeni TTK h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re : Ticari &#304;&#351;letme ve &#350;irketler ticaret sicili y&ouml;netmeli&#287;i ve ilgili tebli&#287;ler(52-416) Maddeler) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232740 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Eri&#351;, G&ouml;nen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sermaye Ortakl&#305;klar&#305;n&#305;n Yeni Hukuku : anonim ve limited ortakl&#305;klar, Tek Ki&#351;i Ortakl&#305;&#287;&#305;, Ortakl&#305;klar Toplulu&#287;u, Birle&#351;me, B&ouml;l&uuml;nme, T&uuml;r De&#287;i&#351;tirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232074 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Tekinalp, &Uuml;nal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketin vergi bor&ccedil;lar&#305;ndan y&ouml;netim kurulu &uuml;yelerinin sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232291 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Yaral&#305;, Levent<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ve yabanc&#305; hukuk sistemlernde Anonim &#351;irketlerde y&ouml;neticilerinin mali haklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1233399 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ouml;zer, I&#351;&#305;k.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;&#287;&#305;n hakl&#305; sebeple feshi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2015183 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&#350;ahin, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 6102 say&#305;l&#305; yeni T&uuml;rk ticaret kanununa g&ouml;re limited ortakl&#305;&#287;&#305;n hakl&#305; sebeple feshi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2015444 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Ali Haydar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yeni T&uuml;rk Ticaret Kanunu'na g&ouml;re limited &#351;irketler hukuku el kitab&#305; : (YMM, SMMM, meslek mensuplar&#305; ve &#351;irket m&uuml;d&uuml;rleri i&ccedil;in) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2013019 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Dal, Seniha<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die Stimmrechtssuspendierungsklage nach Art. 20 Abs. 4bis BEHG ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681532 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Montanari, Mark.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tek ki&#351;i ortakl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681541 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Aydo&#287;an, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;klarda organ yoklu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681600 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Soykan, &#304;smail Cem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adi ortakl&#305;k temeline dayal&#305; s&ouml;zle&#351;me ili&#351;kileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1216189 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Barlas, Nami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 6102 say&#305;l&#305; T&uuml;rk Ticaret Kanunu'na g&ouml;re anonim &#351;irket y&ouml;netim kurulu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1216524 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Akda&#287; G&uuml;ney, Necla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 6102 Say&#305;l&#305; T&uuml;rk Ticaret Kanunu'na g&ouml;re anonim ortakl&#305;kta genel kurul kararlar&#305;n&#305;n h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;&#287;&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1216957 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Der Durchgriff im Gesellschafts- und Steuerrecht : eine interdisziplin&auml;re Studie f&uuml;r eine einheitliche methodische Einordnung des Durchgriffs im Gesellschafts- und Steuerrecht unter Ber&uuml;cksichtigung des Aspekts der Einheit der Rechtsordnung ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1217141 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kobierski, Marlene .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticari &#304;&#351;letme Hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1218013 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bilgili, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticari &#304;&#351;letme Hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1218026 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bilgili, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;irketler hukuku : 6335 say&#305;l&#305; kanunla de&#287;i&#351;ik 6102 say&#305;l&#305; T&uuml;rk Ticaret Kanunun h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re haz&#305;rlanm&#305;&#351;t&#305;r ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1243424 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bilgili, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;irketler hukukuna ili&#351;kin Yarg&#305;tay kararlar&#305; I : Yeni T&uuml;rk Ticaret Kanunu madde at&#305;fl&#305; 2010-2011 kararlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232242 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Yaral&#305;, Levent<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 6102 say&#305;l&#305; T&uuml;rk ticaret kanununa g&ouml;re limited ortakl&#305;klarda &ccedil;&#305;kma &ccedil;&#305;kar&#305;lma ve fesih ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2018469 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ta&#351;delen, Nihat<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk hukukunda, Avrupa Birli&#287;i hukukunda ve Amerikan hukukunda finansal gruplar&#305;n/finansal holding &#351;irketlerinin d&uuml;zenlenmesi ve denetimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2018748 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Sunay, Nesrin Ak&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Official commentary on the unidroit convention on substantive rules for intermediated securities ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2322122 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Mooney, Charles yaz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yeni T&uuml;rk Ticaret Kanununa g&ouml;re &#351;irket denetimi : Denet&ccedil;i, &#304;&#351;lem Denet&ccedil;isi ve &Ouml;zel Denet&ccedil;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680776 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Alta&#351; ,Soner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kooperatifler : &#304;&ccedil;tihatl&#305;, i&#351; yeri yap&#305; kooperatifleri, konut yap&#305; kooperatifleri, i&#351;letme kooperatifleri ve uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680982 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ouml;zmen, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Organisation und Organisationsreglement der Aktiengesellschaft : rechtliche Beurteilung und Umsetzung in der Praxis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1218101 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Forstmoser, Peter .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Limited &#351;irketin kamu bor&ccedil;lar&#305;ndan m&uuml;d&uuml;rlerin ve ortaklar&#305;n sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232239 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Yaral&#305;, Levent<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluslararas&#305; ticari s&ouml;zle&#351;melere uygulanan genel prensipler, maddi h&uuml;k&uuml;mler ve ticari adet-team&uuml;ller olarak : lex mercatoria ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2018664 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ayo&#287;lu, Tolga<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Der verein als herrschendes unternehmen im konzern ent://SD_ILS/0/SD_ILS:644143 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Handbuch der stillen Gesellschaft : Gesellschaftsrecht, Steuerrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:678028 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Blaurock, Uwe.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk, &#304;svi&ccedil;re ve Alman hukuklar&#305;nda &#351;irketler toplulu&#287;una g&uuml;venden do&#287;an sorumluluk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:678582 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Y&#305;lmaz, Asuman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ortakl&#305;klar hukuku : dersler - soru &ouml;rnekleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679619 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bahtiyar, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku : ticari i&#351;letme hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679761 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bilgili, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Limited &#351;irketin kamu bor&ccedil;lar&#305;ndan m&uuml;d&uuml;rlerin ve ortaklar&#305;n sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680778 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Yaral&#305;, Levent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;k y&ouml;netim kurulu &uuml;yelerinin hukuki sorumlulu&#287;u : (kamu bor&ccedil;lar&#305;ndan sorumluluk ile) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2018604 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;amo&#287;lu, Ersin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Limitid &#351;irketlerde ortakl&#305;ktan &ccedil;&#305;kar&#305;lma : di&#287;er &#351;irket t&uuml;rleriyle mukayeseli olarak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2018676 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Erdil, Engin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irket y&ouml;netim kurulu &uuml;yelerinin hukuki sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2018740 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;G&uuml;ney, Necla Akda&#287;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketlerde &#351;artl&#305; sermaye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2018745 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bi&ccedil;er, Levent<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ticaret hukuku tasar&#305;s&#305;'na g&ouml;re limited ortakl&#305;k genel kurulunun toplanma ve karar alma esaslar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2018756 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Akbay, Diren&ccedil;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ve Avrupa Birli&#287;i hukukunda anonim &#351;irket birle&#351;melerinde pay sahibinin korunmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:656874 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Akbilek, Nevzat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticari &#304;&#351;letme hukuku : ders notlar&#305; - soru &ouml;rnekleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:659110 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bahtiyar, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticari i&#351;letme hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:661242 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Teoman, &Ouml;mer yaz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die haftung aus konzernvertrauen : die haftung des herrschenden unternehmens aus konzernvertrauen f&uuml;r konzernspezifische handlungen und erklarungen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:678262 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Risch, Thomas.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Das geschaftsleiterermessen des vorstands einer aktiengesellschaft : die kodifikation einer &quot;Business judgment rule&quot; deutscher pragung in SS 93 Abs. 1 S. 2 AktG ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681426 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Schlimm, Katrin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret &#351;irketlerinin birle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:666505 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, &#350;eng&uuml;l Al.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ticaret Kanunu'na g&ouml;re anonim ortakl&#305;kta genel kurul kararlar&#305;n&#305;n h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;&#287;&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611815 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ticaret Kanunu'na g&ouml;re anonim ortakl&#305;kta genel kurul kararlar&#305;n&#305;n h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;&#287;&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611816 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta pay sahipli&#287;i s&#305;fat&#305;n&#305;n ispatlanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:612800 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;onkar, M. Halil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta pay sahipli&#287;i s&#305;fat&#305;n&#305;n ispatlanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:612801 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;onkar, M. Halil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Informationsrechte des Gesellschafters ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1233777 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Laule, Juliane.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Genel kurul kararlar&#305;n&#305;n ge&ccedil;ersizli&#287;ine ili&#351;kin temel esaslar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:649667 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Nomer, Haluk N.[Nami].<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ve Limited &#351;irketlerde hisse haczi ve paraya &ccedil;evrilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:641860 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;D&ouml;nmez, R. Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die freundliche &ouml;ffentliche &Uuml;bernahme : ein &Uuml;berblick &uuml;ber die Transaktionsphase ent://SD_ILS/0/SD_ILS:660935 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Epper, Nina.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ticaret kanunu ve T&uuml;rk ticaret kanunu tasar&#305;s&#305; h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re limited ortakl&#305;kta pay&#305;n devri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:662676 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Demirkap&#305;, Ertan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sermaye piyasas&#305; hukukunda halka arz kavram&#305; ve halka arza arac&#305;l&#305;k s&ouml;zle&#351;meleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:663899 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ayo&#287;lu,Tolga.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die ausgestaltung der f&uuml;hrungs- und aufsichtsaufgaben des Schweizerischen verwaltungsrates ent://SD_ILS/0/SD_ILS:612747 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Wegm&uuml;ller, Michael.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La faillite de la societe en nom collectif et de la societe en commandite ent://SD_ILS/0/SD_ILS:614224 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Vautier, Nicolas.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Limited &#351;irketlerde ortaklar&#305;n sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:614228 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Say&#305;n - &Ouml;nal, Buket.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kollektif ortakl&#305;&#287;&#305;n hakl&#305; sebeple feshi ve orta&#287;&#305;n hakl&#305; sebeple &ccedil;&#305;kar&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:614240 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;amo&#287;lu, Ersin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk hukukunda anonim &#351;irket y&ouml;netim kurulu &uuml;yelerinin hukuki sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:614256 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Akda&#287;-G&uuml;ney, Necla .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ticaret kanunu tasar&#305;s&#305;na g&ouml;re limited &#351;irketler hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636964 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, &#350;&uuml;kr&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die umwandlung von personengesellschaften in kapitalgesellschaften nach dem fusionsgesetz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642933 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Hasler, Daniel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;k y&ouml;netim kurulu &uuml;yelerinin hukuki sorumlulu&#287;u : (kamu bor&ccedil;lar&#305;ndan sorumluluk ile) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:677125 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;amo&#287;lu, Ersin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Limited &#351;irketlerde ortaklar&#305;n sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:604553 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Say&#305;n - &Ouml;nal, Buket .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oy s&ouml;zle&#351;meleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629909 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortaklarda y&ouml;netim kurulu &uuml;yelerinin ibras&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611115 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;elik, Ayd&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ticaret kanununa g&ouml;re Sanayi ve Ticaret Bakanl&#305;&#287;&#305;'n&#305;n anonim &#351;irketleri denetlemesi ve ilgili fesih davalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611129 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Al&#305;&#351;kan, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk rekabet hukuku kapsam&#305;nda &#351;irketlerde birle&#351;me ve devralmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611137 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Aky&uuml;z, Helin Berfin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die sanierungsfusion - eine rechtliche und &ouml;konomische analyse ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611141 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Dalla Torre, Luca.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;k y&ouml;netim kurulu &uuml;yelerinin hukuki sorumlulu&#287;u : (kamu bor&ccedil;lar&#305;ndan sorumluluk ile) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611143 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;amo&#287;lu, Ersin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ticaret kanunu tasar&#305;s&#305;na g&ouml;re limited &#351;irketler hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611198 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, &#350;&uuml;kr&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Steuerfolgen von gewinnaussch&uuml;ttungen schweizerischer kapitalgesellschaften im internationalen konzernverhaltnis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:612777 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Lissi, Alberto.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cash pooling im konzern ent://SD_ILS/0/SD_ILS:612781 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Jagmetti, Luca.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ticaret kanunu tasar&#305;s&#305;na g&ouml;re limited &#351;irketler hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:605559 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, &#350;&uuml;kr&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die Europaische fusionskontrolle ent://SD_ILS/0/SD_ILS:606184 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Loroch, Kristian Georg.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Das verhaltnis der angebotspflicht nach Art. 32 BEHG zum fusions- und kartellgesetz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:606114 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Eggen, Mirjam.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oy s&ouml;zle&#351;meleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:609370 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:609443 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kay&#305;han, &#350;aban.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketlerde inan&ccedil;l&#305; y&ouml;netim kurulu &uuml;yeli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:609449 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Korkut, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Organisation des verwaltungsrates : zusammensetzung, arbeitsteilung, information und verantwortlichkeit ent://SD_ILS/0/SD_ILS:592340 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Pellanda, Katja Roth .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketlerde k&#305;smi b&ouml;l&uuml;nme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874549 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ka&#287;&#305;tc&#305;o&#287;lu, Mutlu.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/217862.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;&#287;a sermaye olarak ta&#351;&#305;nmazlar&#305;n konulmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874590 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Pabu&ccedil;cu, Furkan.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/217901.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konzern kavram&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:638368 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Boyac&#305;o&#287;lu, Cumhur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Makalelerim Cilt II : 2001-2006 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:638769 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kendigelen, Abuzer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ve limited ortakl&#305;klarda kanuni temsilcilerin vergisel sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:645543 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Barlass, &#304;rfan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ve limited ortakl&#305;klarda kanuni temsilcilerin vergisel sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:677767 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Barlass, &#304;rfan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Do&ccedil;. Dr. Mehmet Somer'e arma&#287;an ent://SD_ILS/0/SD_ILS:617032 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Murat haz., yay..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die barabfindung beim squeeze-out, &sect;&sect; 327 a - f AktG ent://SD_ILS/0/SD_ILS:601214 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Wehmann, Daniel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Corporate governance &amp; vorstandsverg&uuml;tung : eine vergleichende untersuchung zum Deutschen und US-Amerikanischen recht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:601217 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Akin, Irfan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta &#305;skat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:602779 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;De&#287;irmenci, Cenker.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sermaye piyasas&#305; hukukunda &ccedil;a&#287;r&#305; yoluyla hisse senedi toplanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:602818 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Din&ccedil;, &#304;lhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anlegerschutz bei geschlossenen immobilienfonds in der rechtsform der kupierten publikums-KG ent://SD_ILS/0/SD_ILS:604528 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kiss, Michael.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mali durumu bozulan sermaye &#351;irketlerinin uzla&#351;ma yoluyla yeniden yap&#305;land&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:604536 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Erten, Alper Efe.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Les conventions d'actionnaires et le droit de la societe anonyme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599490 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bloch, Olivier.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuki m&uuml;talaalar (mahkeme kararlar&#305; ile birlikte) cilt 2 :ticaret hukuku k&uuml;rs&uuml;s&uuml;nde onbe&#351; y&#305;l 1986-2001, ortakl&#305;klar hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599493 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kendigelen, Abuzer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La responsabilite civile et penale des organes dirigeants de societes anonymes ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599521 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Garbarski, Andrew M..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die zivilrechtlichen risiken der banken in der sanierungsbed&uuml;rftigen unternehmung ent://SD_ILS/0/SD_ILS:606126 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Knobloch, Stefan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Der mehrfachverwaltungsrat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607675 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kissling, Mischa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Delisting : kapitalmarktrechtliche, gesellschaftsrechtliche und umstrukturierungsrechtliche aspekte ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607676 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;M&ouml;hrle, Caroline.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Makalelerim Cilt I : 1986-2001 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607692 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kendigelen, Abuzer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta &#305;skat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589075 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;De&#287;irmenci, Cenker.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk hukukunda anonim &#351;irket genel kurul kararlar&#305;n&#305;n iptali davalar&#305;n&#305;n milletleraras&#305; ticari tahkimde g&ouml;r&uuml;lmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874589 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ta&#351;, Mehmet.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/217956.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elbirli&#287;i m&uuml;lkiyeti ile kollektif ve komandit &#351;irket hisselerinin haczi ve paraya &ccedil;evrilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874624 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;G&uuml;man, Nihat.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/217848.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mali durumu bozulan sermaye &#351;irketlerinin uzla&#351;ma yoluyla yeniden yap&#305;land&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874837 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Erten, Alper Efe.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/217952.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticari i&#351;letme hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:653328 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Arkan, Sabih<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ticaret Kanunu tasar&#305;s&#305; : ba&#351;lang&#305;&ccedil;, ticari i&#351;letme, ticaret &#351;irketleri ve son h&uuml;k&uuml;mlere ili&#351;kin de&#287;erlendirme ve &ouml;neriler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:638766 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Le trust en droit international prive : perspectives suisses et etrangeres ent://SD_ILS/0/SD_ILS:664535 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Die familienholding ent://SD_ILS/0/SD_ILS:602802 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Baumann, Maja R..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die mobilitat von gesellschaften in der Europaischen gemeinschaft ent://SD_ILS/0/SD_ILS:602803 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Tr&uuml;ten, Dirk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Minderheitenschutz bei umwandlungsma&szlig;nahmen : reform oder umbruch ent://SD_ILS/0/SD_ILS:602819 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Lautenschleger, Nilson.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sigorta &#351;irketlerinde mali yeterlilik ve risk y&ouml;netimi : T&uuml;rkiye'de ve AB'de yeni d&uuml;zenlemeler (solvency II Projesi) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:613536 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Suna haz., yay..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta pay sahipli&#287;i s&#305;fat&#305;n&#305;n kazan&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:594701 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ta&#351;delen, Nihat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ortakl&#305;klar ve kooperatifler hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:597628 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Poroy, Reha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bezugsrechtsausschluss im aktienrecht : reduzierung der anforderungen an die sachliche rechtfertigung ent://SD_ILS/0/SD_ILS:597953 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Dreier, Peter.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die schadenminderungspflicht : unter besonderer ber&uuml;cksichtigung der aktienrechtlichen verantwortlichkeit ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599491 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Luterbacher, Thierry.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La titrisation d'actifs en suisse : asset-backed securitisation ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591590 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Laporte, Claude.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;k kurumsal y&ouml;netimi (corporate governance) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593304 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Pasl&#305;, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta pay sahibinin &#305;skat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874645 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;De&#287;irmenci, Cenker.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/214662.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&ccedil;eriden &ouml;&#287;renme su&ccedil;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874874 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Serim, Tu&#287;ra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketlerde oy hakk&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1248250 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;S&uuml;leymanl&#305;, Server<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bankac&#305;lar i&ccedil;in &#351;irketler hukuku bilgisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:649974 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ansay, Tu&#287;rul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ticaret kanunu &#351;erhi : madde 1-419 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634849 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Do&#287;anay, &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ticaret kanunu &#351;erhi : madde 420-815 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634854 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Do&#287;anay, &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ticaret kanunu &#351;erhi : madde 816-1475 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634864 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Do&#287;anay, &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Halka a&ccedil;&#305;k &#351;irketlerde kurumsal y&ouml;netim anlay&#305;&#351;&#305; : &#304;MKB-100 &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:637086 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Tuzcu, Arcan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sermaye &#351;irketlerinde (anonim ve limited ) ge&ccedil;ici hukuki korumalar(ihtiyati tedbirler) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:586858 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Y&#305;lmaz (T&uuml;t&uuml;nc&uuml;), Zehra Sanem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;klarda b&ouml;l&uuml;nme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:587749 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;o&#351;tan, H&uuml;lya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sermaye &#351;irketlerinde (anonim ve limited ) ge&ccedil;ici hukuki korumalar(ihtiyati tedbirler) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:617651 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Y&#305;lmaz (T&uuml;t&uuml;nc&uuml;), Zehra Sanem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ticaret Kanunu'na g&ouml;re anonim ortakl&#305;kta genel kurul kararlar&#305;n&#305;n h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;&#287;&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:619278 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Begr&uuml;ndung oder verstarkung einer marktbeherrschenden stellung in der Schweizerischen fusionskontrolle ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629069 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ulrich, Thomas.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Unternehmensinformation und Recht : eine &uuml;bersicht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629070 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;St&uuml;ckelberger, Balthasar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Der GmbH-anteil : insbesondere dessen erwerb, &uuml;bertragung und verlust (de lege lata et ferenda) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630796 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;B&uuml;gler, Reto.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Interzession im interesse des aktionars ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630807 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Rusch, Arnold F..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die strafrechtliche verantwortlichkeit bei mehrheitsentscheidungen von gremien in aktiengesellschaften : insbesondere des verwaltungsrates und der geschaftsleitung ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630811 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Petra Camathias, Ziegler.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Limitid &#351;irketlerde ortakl&#305;ktan &ccedil;&#305;kar&#305;lma : di&#287;er &#351;irket t&uuml;rleriyle mukayeseli olarak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624506 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Erdil, Engin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;irketler hukuku alan&#305;nda Avrupa Toplulu&#287;u d&uuml;zenlemeleri ve Avrupa &#351;irketi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611118 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Keskin, Ali Cenk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ticaret Kanunu'na g&ouml;re anonim ortakl&#305;kta genel kurul kararlar&#305;n&#305;n h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;&#287;&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:597966 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Squeeze out : Der Ausschluss von Minderheitsaktionaren nach &sect;&sect; 327 a ff AktG ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607556 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moritz, Hans Martin Christian.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608543 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erdo&#287;an<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Institutionelle investoren im recht der (echten) publikumsgesellschaften ent://SD_ILS/0/SD_ILS:610962 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Spillmann, Till.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die kollektivrechtliche fortgeltung von betriebsvereinbarungen beim betriebs&uuml;bergang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:588505 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Meimann, Bernadette.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Interessenkonflikte und verantwortlichkeit des fiduziarischen verwaltungsrates ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591600 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Lazopoulos, Michael.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta genel kurul kararlar&#305;n&#305;n h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zl&uuml;&#287;&uuml; : T&uuml;rk Ticaret Kanunu'na g&ouml;re ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593295 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;klarda paysahipleri s&ouml;zle&#351;meleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593305 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Okutan Nilsson, G&uuml;l .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku : ders kitab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593310 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Deryal, Yahya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kommentar zum deutschen corporate governance kodex : kodex kommentar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681465 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ringleb, Henrik-Michael.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;klarda esas sermaye art&#305;r&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:586855 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Das Liquidationsstadium bei der AG : unter besonderer ber&uuml;cksichtigung der stellung und der pflichten des liquidators sowie der fortf&uuml;hrung der gesellschaft ent://SD_ILS/0/SD_ILS:603075 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Riek, Rainer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Corporate governance als neues element im schweizerischen aktienrecht : grundlagen sowie anpassungsbedarf in den bereichen aktionarsrechte und unternehmensleitung bei publikumsgesellschaften ent://SD_ILS/0/SD_ILS:603076 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Giger, Gion.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uygulamada birle&#351;me ve devralmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630156 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&#304;smail haz., yay..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vertikale wattbewerbsabreden im kartellrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630605 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Classen, Mariel Hoch.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Statutarische abwehrmassnahmen gegen &Uuml;bernahmen : eine untersuchung der an der SWX kotierten schweizer aktiengesellschaften ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623031 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Gehrer, Carole Lea.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aile &#351;irketlerinde y&ouml;netim ve kurumsalla&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624468 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Alayo&#287;lu, Nihat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bezugsrechtsausschluss im spannungsfeld zwischen unternehmerischen ermessen und aktionarsschutz bei der publikumsaktiengesellschaft : eine rechtsvergleichende untersuchung unter ber&uuml;cksichtigung des US-amerikanischen, deutschen, schweizerischen und t&uuml;rkis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607543 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erhan Seyfi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen der gemeinn&uuml;tzigen GmbH ent://SD_ILS/0/SD_ILS:588504 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;M&uuml;ller, Andrea.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593293 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kay&#305;han, &#350;aban.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;klarda esas sermaye art&#305;r&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593296 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Moro&#287;lu, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Grundlagen zur kartellrechtlichen beurteilung von alleinvertriebsvertragen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:639478 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Reinert, Mani.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die genossenschaft im konzern ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630604 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Natsch, Regina.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gayrimenkul yat&#305;r&#305;m ortakl&#305;klar&#305;n&#305;n faaliyetlerinin medeni hukuk a&ccedil;&#305;s&#305;ndan de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624055 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Belen, Herdem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kooperatif ortaklar&#305; i&ccedil;in el kitab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1419398 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kurtulan, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La representation de la societe anonyme : par ses organes ordinaires, fondes de procuration et mandataires commerciaux ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642691 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ditesheim, Rolf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Der anteil an einer personengesellschaft als gegenstand der zwangsvollstreckung auf der grundlage der rechtssubjektivitat aller aussengesellschaften ent://SD_ILS/0/SD_ILS:661332 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Fischer, Michael.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kooperatifler kanunu ve ilgili mevzuat&#305; : en son de&#287;i&#351;iklikleriyle birlikte ent://SD_ILS/0/SD_ILS:661341 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Tayyar Cafer, haz..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ajournement de la faillite de la societe anonyme : conditions, effets, competences et responsabilite (art. 725a CO) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:631975 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Chaudet Florian, par.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die aktienrechtliche haftung der mitglieder des vorstands/verwaltungsrates einer konzernunabh&auml;ngigen aktiengesellschaft nach Deutschem und T&uuml;rkischem recht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:606094 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Temel, Erhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alacak hakk&#305;n&#305;n anonim ortakl&#305;&#287;a sermaye olarak taahh&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874377 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ar&#305;c&#305;, M. Fatih.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/104699.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ve AT rekabet hukukunda birle&#351;me ve devralmalar&#305;n denetlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874693 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;G&uuml;ven, Pelin.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/104908.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Der geschaftsfuhrervertrag : eine untersuchung des verhaltnisses von organstellung und anstellung des GmbH-geschaftsfuhrers unter besonderer berucksichtigung der historischen grundlagen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:643153 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Mildenberger, Martin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Poolvertrage und die neueren entwicklungen des gesellschaftsrechts ent://SD_ILS/0/SD_ILS:661372 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ripka, Bernd.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Compliance : f&uuml;hrungskontrolle durch den verwaltungsrat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:668571 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Buff, Herbert.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kooperatif ortaklar&#305; i&ccedil;in el kitab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:60316 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kurtulan, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ortakl&#305;klar ve kooperatif hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:617242 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Poray, Reha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Publizitatspflichten von aktiengellschaften nach dem T&uuml;rkischen kapitalmarktrecht : vergleich und hinweise auf die deutsche L&ouml;sung ent://SD_ILS/0/SD_ILS:620690 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bilgili, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die kartellzivilrechtlichen anspruche und ihre Durchsetzung nach dem schweizerischen Kartellgesetz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630595 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Lang, Christoph Georg.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zeitungsfusionskontrolle ent://SD_ILS/0/SD_ILS:633824 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Amann, Matthias.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ortakl&#305;klar ve kooperatif hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:622739 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Poray, Reha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konut yap&#305; kooperatifleri : a&ccedil;&#305;klamal&#305;- i&ccedil;tihatl&#305;- &ouml;rneklerle ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636962 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ka&ccedil;ak, Nazif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La scission de la societe anonyme : en droits Allemand, Americain et Suisse ent://SD_ILS/0/SD_ILS:614914 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Eberhard, Stefan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konut yap&#305; kooperatifleri : a&ccedil;&#305;klamal&#305;- i&ccedil;tihatl&#305;- &ouml;rneklerle ent://SD_ILS/0/SD_ILS:590021 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Ka&ccedil;ak, Nazif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;irketler muhasebesi : vergilendirilmesi hukuku ve mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593199 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;K&#305;z&#305;lot, &#350;&uuml;kr&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sermaye &#351;irketlerinin birle&#351;mesinde vergilendirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874365 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&#350;irin, Z. Ertun&ccedil;.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/092700.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sermaye &#351;irketleri kurulu&#351; ve genel kurul rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2363244 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Do&#287;an, Ali Abdullah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Prof. Dr. O&#287;uz &#304;mreg&uuml;n&rsquo;e Arma&#287;an ent://SD_ILS/0/SD_ILS:659433 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Hukuk &Uuml;niversitesi, &#304;stanbul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Prof. Dr. O&#287;uz &#304;mreg&uuml;n&rsquo;e Arma&#287;an ent://SD_ILS/0/SD_ILS:590245 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Hukuk &Uuml;niversitesi, &#304;stanbul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta pay sahibinin sadakat y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;&#287;&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874362 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Nomer, N. F&uuml;sun.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/074307.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketlerde hak-fiil ehliyeti ve ultravires ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874363 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Karacibio&#287;lu, Orhan Batur.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/176395.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;&#287;&#305;n ani-nakdi kurulu&#351;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874500 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;ebi, Hakan.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/074308.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Das Franz&ouml;sische konzernrecht : schutz der minderheitsgesellschafter und glaubiger ent://SD_ILS/0/SD_ILS:653874 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Brunger, Gero.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ungeschriebene wettbewerbsverbote f&uuml;r gesellschafter im GmbH-recht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:653889 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Angelis, Marco de.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku : ders kitab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642688 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Deryal, Yahya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 40. y&#305;l&#305;nda T&uuml;rk Ticaret Kanunu :&#304;stanbul &Uuml;niversitesi Hukuk Fak&uuml;ltesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal&#305; ile Deniz Hukuku Anabilim Dal&#305; &ouml;&#287;retim &uuml;yeleri ve ara&#351;t&#305;rma g&ouml;revlilerinin de&#287;erlendirmeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:662575 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Hukuk &Uuml;niversitesi, &#304;stanbul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 40. y&#305;l&#305;nda T&uuml;rk Ticaret Kanunu :&#304;stanbul &Uuml;niversitesi Hukuk Fak&uuml;ltesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal&#305; ile Deniz Hukuku Anabilim Dal&#305; &ouml;&#287;retim &uuml;yeleri ve ara&#351;t&#305;rma g&ouml;revlilerinin de&#287;erlendirmeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:662576 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Hukuk &Uuml;niversitesi, &#304;stanbul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> De Maatschap, die bu&uml;rgerlich-rechtliche Gesellschaft in den Niederlanden : ein Vergleich mit der deutschen BGB-Gesellschaft ent://SD_ILS/0/SD_ILS:663056 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kroh, Gundo Guy.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ortakl&#305;k ve kooperatif hukuku : Adi ortakl&#305;k, ticaret ortakl&#305;klar&#305;na ili&#351;kin genel h&uuml;k&uuml;mler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:617244 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Poroy, Reha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 40. y&#305;l&#305;nda T&uuml;rk Ticaret Kanunu : &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Hukuk Fak&uuml;ltesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal&#305; ile Deniz Hukuku Anabilim Dal&#305; &ouml;&#287;retim &uuml;yeleri ve ara&#351;t&#305;rma g&ouml;revlilerinin de&#287;erlendirmeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:595138 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Hukuk &Uuml;niversitesi, &#304;stanbul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta oy hakk&#305; ve kullan&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874433 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;&Ccedil;eker, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketlerin iflas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:628596 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Atalay, O&#287;uz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birli&#287;i'nde &#351;irket birle&#351;melerinin kontrol&uuml; : (4064/89) (EEC) say&#305;l&#305; konsey t&uuml;z&uuml;&#287;&uuml; &ccedil;er&ccedil;evesinde ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874403 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Var, H&uuml;lya.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/053041.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta oyda imtiyazl&#305; paylar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874453 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Suluk, Cahit.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ortakl&#305;k ve kooperatif hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:617245 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Poray, Reha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nebenvertrage im GmbH-recht : vereinbarungen ausserhalb des gesellschaftsvertrages zwischen gesellschaftern bzw. zwischen gesellschaftern und dritten, insbesondere stimmrechtsvereinbarungen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:603668 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Berger, Christian.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Wettbewerbsverbot bei der unternehmens&uuml;bertragung : eine rechtsvergleichende analyse ent://SD_ILS/0/SD_ILS:613263 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Leupold, Michael.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta pay&#305;n s&ouml;zle&#351;meye dayan&#305;larak devri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874450 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Akdeniz, Murat.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/041796.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kartellrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:661406 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Emmerich, Volker.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;irketler muhasebesi ve &#351;irketler hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:620734 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Alver, Cemil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> M&uuml;&#351;terek i&#351; ortakl&#305;&#287;&#305; : joint venture : in&#351;aat sekt&ouml;r&uuml;nde ent://SD_ILS/0/SD_ILS:628576 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kaplan, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die offenlegung aus der sicht des unternehmens : ein beitrag zum Schweizerischen aktienrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629860 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Hungerb&uuml;hler, Caspar A..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die offenlegung aus der sicht des unternehmens : ein beitrag zum Schweizerischen aktienrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:612403 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Hungerb&uuml;hler, Caspar A..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irkette y&ouml;netim kurulu &uuml;yesinin hukuki sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873768 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Helvac&#305;, Mehmet.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/031865.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta mali durumun bozulmas&#305; ve al&#305;nacak tedbirler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873811 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kayar, &#304;smail.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/031866.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;k pay&#305; &uuml;zerinde intifa hakk&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873812 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Kendigelen, Abuzer.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/031876.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta yeni pay alma hakk&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874031 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, &#350;&uuml;kr&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Limited ortakl&#305;klarda m&uuml;d&uuml;rlerin sorumluluklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874183 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bilge, Mehmet Emin.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/031872.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kooperatiflerde ortak s&#305;fat&#305;n&#305;n kazan&#305;lmas&#305;, kaybedilmesi ve hukuki sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874184 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Deryal, Yahya.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/030594.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketler hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636943 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ortakl&#305;klar ve kooperatif hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:617246 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Poray, Reha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketler hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:603670 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketler hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:612407 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oydan yoksun paylar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873740 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Nomer, N. F&uuml;sun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;klar ve vergi hukuku y&ouml;n&uuml;nden i&ccedil; kaynaklardan sermaye art&#305;r&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873747 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Yurtman Demir, Nevin.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/025695.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim ortakl&#305;kta kay&#305;tl&#305; sermaye sistemi ve sermaye art&#305;r&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873750 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Bahtiyar, Mehmet.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/025747.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kooperatif&ccedil;ilik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:632313 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;M&uuml;layim, Ziya G&ouml;kalp.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die kartellrechtliche zulassigkeit ent://SD_ILS/0/SD_ILS:651917 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Hamann, Dirk Walter.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Les conflits de lois en droit antitrust : contribution a l'etude de l'application internationale du droit economique ent://SD_ILS/0/SD_ILS:661345 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Renold, Marc-Andre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gesellschaftsrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:603678 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Schmidt, Karsten.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim oratkl&#305;klar&#305;n iflas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:628592 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Pekcan&#305;tez, Y. Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Treuepflichten des Aktion&auml;rs im gemeinschaftsunternehmen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1233152 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Matthias, Baus.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Treuepflichten der Aktion&auml;rei ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1233394 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Fillmann, Andreas.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Das industrielle gemeinschaftsunternehmen in der rechtsform der offenen handelsgesellschaft ent://SD_ILS/0/SD_ILS:653893 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Tempel, Matthias.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L'action revocatoire dans les groupes de societes ent://SD_ILS/0/SD_ILS:656711 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Peter, Henry.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ticaret kanunu &#351;erhi : deniz ticareti hukuku ile sigorta hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634828 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Do&#287;anay, &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die haftung des mutterunternehmens f&uuml;r die verbindlichkeiten der tochtergesellschaft nach Deutschem und s&uuml;dafrikanischem konzernrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:603679 2020-04-06T00:02:04Z 2020-04-06T00:02:04Z by&#160;Sauermann, Mari&eacute;-Yvonne Desiree.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>