Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Ticari &#350;irketler Hukuku - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: 1983 SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dTicari$002b$0025C5$00259Eirketler$002bHukuku$0026qf$003dPUBDATE$002509Yay$0025C4$0025B1m$002bY$0025C4$0025B1l$0025C4$0025B1$0025091983$0025091983$0026lm$003dIUHFK$0026ps$003d300?dt=list 2020-05-29T01:21:03Z Gelir, kurumlar vergileri ile amme alacaklarinin tahsil usulu hakk&#305;nda kanunlarla ilgili dan&#305;&#351;tay kararlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:677073 2020-05-29T01:21:03Z 2020-05-29T01:21:03Z by&#160;Isbir Ekrem, haz..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Denetim uygulamas&#305; (Elif Anonim &#350;irketi) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:597949 2020-05-29T01:21:03Z 2020-05-29T01:21:03Z by&#160;G&uuml;redin, Ersin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gesellschaftsrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:671016 2020-05-29T01:21:03Z 2020-05-29T01:21:03Z by&#160;Kraft, Alfons.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&ouml;lner Kommentar zum Aktiengesetz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:622726 2020-05-29T01:21:03Z 2020-05-29T01:21:03Z by&#160;Biedenkopf...[et H., Kurt.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Recht der kapitalgesellschaften : aktiengesellschaft, gesellschaft mit beschrankter haftung, kapitalgesellschaft &amp; Co. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:617682 2020-05-29T01:21:03Z 2020-05-29T01:21:03Z by&#160;Raiser, Thomas.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gesetz betreffend die gesellschaften mit beschrankter haftung : (GmbHG) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:617683 2020-05-29T01:21:03Z 2020-05-29T01:21:03Z by&#160;Roth, G&uuml;nter H..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die stille liquidation der aktiengesellschaft : im vergleich mit dem gesetzlichen liquidationsverfafahren ent://SD_ILS/0/SD_ILS:632330 2020-05-29T01:21:03Z 2020-05-29T01:21:03Z by&#160;Wettenschwiler, Suzanne.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Le transfert du siege des societes anonymes : etude de droit internatioanl prive ent://SD_ILS/0/SD_ILS:656731 2020-05-29T01:21:03Z 2020-05-29T01:21:03Z by&#160;De Chedid, Bernard.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kommentar zum GmbH-Gesetz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:652039 2020-05-29T01:21:03Z 2020-05-29T01:21:03Z by&#160;Scholz, Franz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>