Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Turkey -- Ekonomic conditions SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dTurkey$002b$002b--$002b$002bEkonomic$002bconditions$0026lm$003dIUELEKTRO$0026ps$003d300? 2021-04-20T03:46:35Z &#304;ktisadi yorumlar [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2777816 2021-04-20T03:46:35Z 2021-04-20T03:46:35Z by&#160;Alptekin, Volkan<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> 2008 global ekonomik kriz &ouml;ncesi ve sonras&#305; T&uuml;rk bankac&#305;l&#305;k sisteminde fon y&ouml;netimi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2763981 2021-04-20T03:46:35Z 2021-04-20T03:46:35Z by&#160;Bakkal, Muharrem<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Turkey 90 economic and social indicators [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769881 2021-04-20T03:46:35Z 2021-04-20T03:46:35Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766780 2021-04-20T03:46:35Z 2021-04-20T03:46:35Z by&#160;Paras&#305;z, &#304;lker<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Bunlar&#305; bilmiyorsan&#305;z T&uuml;rkiye ekonomisini anlayamazs&#305;n&#305;z [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774747 2021-04-20T03:46:35Z 2021-04-20T03:46:35Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisinde g&ouml;zden ka&ccedil;an do&#287;rular herkesin inand&#305;&#287;&#305; yanl&#305;&#351;lar [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766751 2021-04-20T03:46:35Z 2021-04-20T03:46:35Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &Ouml;zet T&uuml;rkiye ekonomisi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766822 2021-04-20T03:46:35Z 2021-04-20T03:46:35Z by&#160;Hatibo&#287;lu, Zeyyat<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> A social and economy atlas of Turkey = T&uuml;rkiye&rsquo;nin ekonomi ve sosyal atlas&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766364 2021-04-20T03:46:35Z 2021-04-20T03:46:35Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi nereye gidiyor? [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2774798 2021-04-20T03:46:35Z 2021-04-20T03:46:35Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;c&#305;, Latif<br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisi i&ccedil;in bir ekonometrik model denemesi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766507 2021-04-20T03:46:35Z 2021-04-20T03:46:35Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Atat&uuml;rk d&ouml;nemi ekonomi politikas&#305; ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin ekonomik geli&#351;mesi [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2765813 2021-04-20T03:46:35Z 2021-04-20T03:46:35Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;nin ba&#351;l&#305;ca ekonomik konular&#305; hakk&#305;ndaki g&ouml;r&uuml;&#351; ve tekliflerimiz [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769887 2021-04-20T03:46:35Z 2021-04-20T03:46:35Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;nin ekonomik, siyasi durumu ve ana sorunlar&#305; [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2769888 2021-04-20T03:46:35Z 2021-04-20T03:46:35Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Avrupa &#304;ktisadi &#304;&#351;birli&#287;i ve Kalk&#305;nma Te&#351;kilat&#305;&rsquo;n&#305;n ekonomik incelemeleri : T&uuml;rkiye 1964 [electronic resource] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2766367 2021-04-20T03:46:35Z 2021-04-20T03:46:35Z Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>