Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Vergi Hukuku -- T&uuml;rkiye SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dVergi$002bHukuku$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye$0026lm$003dIUSBEK$0026ps$003d300?dt=list 2019-12-12T09:33:52Z Vergi icra hukukunda &ouml;deme emri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910457 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Ren&ccedil;ber, Altan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda yorum ve ispat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:912071 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Batun, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda uzla&#351;ma kurumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910140 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Nas, Adil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi sisteminde gelirin elde edilmesinde tahakkuk ve tahsil esaslar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900927 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Safo&#287;lu, Naz&#305;m Bahri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;hra&ccedil; kayd&#305;yla mal teslimlerinde KDV tecil, terkin ve iade konusunun Katma De&#287;er Vergisi kanunu ve muhasebe uygulamalar&#305; a&ccedil;&#305;s&#305;ndan ele al&#305;nmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900933 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;G&uuml;nay, Tansel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi sisteminde vergi ka&ccedil;ak&ccedil;&#305;l&#305;&#287;&#305; su&ccedil;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901645 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;&#350;im&#351;ek, Efsun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi aflar&#305;n&#305;n etkinli&#287;i : teori ve T&uuml;rkiye uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907772 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Ta&#351;k&#305;n, Yasemin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda terkin ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907582 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Per&ccedil;in, Necati.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi yasas&#305;nda y&uuml;r&uuml;tmenin durdurulmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908504 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Toprak, Ayd&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;r vergi yarg&#305;s&#305;nda kanun yollar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904968 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;K&#305;vr&#305;kdal, Ak&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;mr&uuml;k Birli&#287;i'nin T&uuml;rk Vergi Sistemi'ne etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904988 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Erdem, Ercan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de Yabanc&#305; Sermaye Yat&#305;r&#305;mlar&#305;n&#305;n Vergi Rejimi Kar&#351;&#305;s&#305;ndaki Durumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910843 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;&#350;irin, Zafer Ertun&ccedil;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda enflasyon d&uuml;zeltmesi m&uuml;essesesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903127 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;G&uuml;ler, Mehmet Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi sisteminde vergi g&uuml;venlik &ouml;nlemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905509 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Yeni&ccedil;eri, Harun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda enflasyon d&uuml;zeltmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901771 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Korun, Eremin Ozan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda &ouml;rt&uuml;l&uuml; sermaye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907185 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Kaya, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi Usul Kanununda komisyonlar ve uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903872 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Yava&#351;, Abdil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi sisteminde belge d&uuml;zeninin hukuksal &ccedil;er&ccedil;evesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903873 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;&#350;im&#351;ek, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda kamu alaca&#287;&#305;n&#305;n tahsilini g&uuml;venceye alan &ouml;nlemler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903248 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Bak&#305;r, Osman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda muhasebe hileleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906333 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;&#350;im&#351;ek, E. Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi sisteminde ger&ccedil;ek ki&#351;i dar m&uuml;kelleflerin vergilendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902172 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;&Ouml;zdamar, Muhlis.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukukunda enflansyonun etkilerini &ouml;nlemek ve enflasyon muhasebesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908132 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Arslan, Celalettin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda ispat ve delil sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907628 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Kay&#305;k&ccedil;&#305;, Ufuk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda ispat ve delil sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903277 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Kay&#305;k&ccedil;&#305;, Ufuk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi yarg&#305; sistemi ve etkinli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905920 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Baydur, Harun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kaynak yaratmas&#305; a&ccedil;&#305;s&#305;ndan T&uuml;rk vergi sisteminin de&#287;erlendirilmesi ve vergi reformu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901952 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, Habib.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yasama organ&#305;n&#305;n gelir kurumlar&#305; ve katmade&#287;er vergisi yasalar&#305;nda y&uuml;r&uuml;tme organ&#305;na tan&#305;d&#305;&#287;&#305; d&uuml;zenleme yetkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907896 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;K&uuml;t&uuml;k&ccedil;&uuml;, Abdullah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de yabanc&#305; sermayenin vergilendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906931 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Erden, Z. Ufuk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi yasas&#305;n&#305;n &ouml;rg&uuml;tsel yap&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903305 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;&Ccedil;il, &#304;lker.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi sisteminde vergi incelemesi ve etkinli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903688 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Diker, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye' de vergi ka&ccedil;ak&ccedil;&#305;l&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905534 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Kaya, Nihan Co&#351;kun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi usul hukukunda d&uuml;zeltme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906680 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;D&uuml;zg&ouml;ren, Ferhat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi su&ccedil;lar&#305; ve cezalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907718 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;&#304;mamo&#287;lu, Alaettin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi yarg&#305;s&#305;nda kanun yollar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908120 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Metin, Sevtap.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku ve vergi hukuku a&ccedil;&#305;s&#305;ndan sermaye &#351;irketlerinde kar da&#287;&#305;t&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908974 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;&Ccedil;al&#305;&#351;kan, Suat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda defter tutma &ouml;devi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907387 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;B&uuml;y&uuml;kbe&#351;e, M.Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi politikalar&#305; ve sermaye piyasas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908154 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;A&#287;&#305;rman, S. G&uuml;ler.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de vergi has&#305;lat&#305;n yap&#305;s&#305; ve reform ihtiyac&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908795 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Erbek, G&uuml;lsen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda zamana&#351;&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908972 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Pilavc&#305;, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904751 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Al&#305;c&#305;, Ya&#351;ar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi su&ccedil; ve cezalar&#305;nda birle&#351;me, i&#351;tirak, tekerr&uuml;r ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907709 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Sonsuzo&#287;lu, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi politikalar&#305;n&#305;n iktisat politikas&#305; i&ccedil;indeki yeri ve 1980 sonras&#305; vergi politikas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907716 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;G&uuml;ler, G&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de son de&#287;i&#351;ikliklere g&ouml;re vergi yarg&#305;s&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904773 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, H&uuml;lya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Transfer fiyat sistemi ve transfer fiyatlar&#305;n&#305;n do&#287;rusal programlama metodu kullan&#305;larak belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902195 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Pazar&ccedil;eviren, Selim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda beyan esas&#305; ve beyanname d&uuml;zeni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907715 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Alt&#305;nok, Kerim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukukunda matrah&#305;n resen takdiri ve verginin resen tarh&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908123 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Tarhan, &Ouml;zer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda amortismanlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907724 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Alt&#305;nok, Selim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi yarg&#305;s&#305;nda g&ouml;rev ve yetki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908161 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;&Uuml;nal, Sabri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukuku a&ccedil;&#305;s&#305;ndan yedek ak&ccedil;eler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904750 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;Erdil, &Ouml;zalp.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukukunda ispat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908122 2019-12-12T09:33:52Z 2019-12-12T09:33:52Z by&#160;G&uuml;ne&#351;, G&uuml;lsen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>