Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Yat&#305;r&#305;mlar, D&#305;&#351; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dYat$0025C4$0025B1r$0025C4$0025B1mlar$00252C$002bD$0025C4$0025B1$0025C5$00259F$0026ic$003dtrue$0026lm$003dIUELEKTRO$0026ps$003d300?dt=list 2020-06-01T03:36:05Z Emperyalizmin T&uuml;rkiye'ye giri&#351;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2359978 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Kurmu&#351;, Orhan<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1682836">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1682836</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Uluslararas&#305; yat&#305;r&#305;m hukukunda en &ccedil;ok g&ouml;zetilen ulus muamelesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2357365 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Baklac&#305;, P&#305;nar<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=565232">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=565232</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> D&uuml;nyada ve T&uuml;rkiye'de tarihsel perspektiften yabanc&#305; sermaye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2350458 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&#350;ener, Sefer<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=642807">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=642807</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &#304;hracat y&ouml;nelimli yabanc&#305; yat&#305;r&#305;m ortam&#305;: kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; bir analiz ve politika &ouml;nerileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2348590 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Bilgin, Mehmet H&uuml;seyin<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=593317">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=593317</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye'de do&#287;rudan yabanc&#305; sermaye yat&#305;r&#305;mlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2348602 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Ar&#305;kan, Deniz<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=604986">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=604986</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Avrupa Birli&#287;i yat&#305;r&#305;m te&#351;vikleri sistemi ve T&uuml;rkiye'deki durum: seminer, 4.10.2004 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2352667 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=663669">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=663669</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye'den yurt d&#305;&#351;&#305;na do&#287;rudan sermaye yat&#305;r&#305;mlar&#305; ve T&uuml;rk yat&#305;r&#305;mc&#305;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2357331 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&Ccedil;apraz, &#304;lkay<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1221529">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1221529</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Norve&ccedil; yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2344527 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Duran, Meltem<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=592871">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=592871</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Yugoslavya yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2345192 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Ayd&#305;n, Ceren<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=571008">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=571008</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Suriye yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2350167 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Duran, Meltem<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=604945">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=604945</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Umman yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347991 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Akg&uuml;r, Muhsin<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=608297">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=608297</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Polonya yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2348499 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&Ouml;zman, Z. Sibel<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=608300">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=608300</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Katar yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2344525 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Kuray, &Ouml;mer<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=592872">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=592872</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Meksika yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2344526 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Palac&#305;oglu, Tezer<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=576645">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=576645</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Beyaz Rusya yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2344517 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Kuray, &Ouml;mer<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=571010">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=571010</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Kuzey K&#305;br&#305;s T&uuml;rk Cumhuriyeti yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2344518 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Suba&#351;&#305;, Birg&uuml;l<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=589446">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=589446</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla &Ouml;zbekistan yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2344519 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&Ccedil;akar, M&uuml;ge<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=571007">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=571007</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Azerbaycan yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2345187 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Palac&#305;o&#287;lu, Tezer<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=588878">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=588878</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Macaristan yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2352608 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Sak&#305;nmaz, Arzu<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=652907">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=652907</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Birle&#351;ik Krall&#305;k yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2352609 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Kuray, &Ouml;mer<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=652902">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=652902</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Bosna Hersek yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2352610 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&Ouml;zer, G&uuml;l<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=661006">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=661006</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Danimarka yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2352611 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Palac&#305;o&#287;lu, Tezer<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=652904">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=652904</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Etyopya yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2352615 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Akg&uuml;n, Cem<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=652905">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=652905</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Hindistan yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2352619 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Bilgin, Mualla<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=652906">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=652906</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Rusya yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347973 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Alacakl&#305;o&#287;lu, A. Suha<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=598082">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=598082</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla &#304;srail yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347974 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Akg&uuml;r, Muhsin<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=604942">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=604942</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla &#304;talya yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347975 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&Ccedil;akar, M&uuml;ge<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=601640">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=601640</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Bel&ccedil;ika yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347976 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;r, Elif<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=604940">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=604940</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Romanya yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347977 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Yurtman, Arzu<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=601642">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=601642</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Birle&#351;ik Arap Emirlikleri yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347988 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&Ouml;zsu, Bahar<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=598283">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=598283</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Makedonya yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347989 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Ataman, Arzu<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=597346">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=597346</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla &Ccedil;ek Cumhuriyeti yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347990 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&Ouml;zman, Z. Sibel<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=593937">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=593937</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Kanada yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347992 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;K&#305;rmanl&#305;, A. Nilay<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=604943">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=604943</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla H&#305;rvatistan yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2348357 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&Ouml;zer, G&uuml;ler<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=604941">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=604941</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Almanya yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2348494 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&#304;lyas, Atilla &#304;mrahor<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=602088">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=602088</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla Fransa yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2348495 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Kayac&#305;kl&#305;, Tamer<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=601644">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=601644</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sorularla yabanc&#305; sermaye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2348493 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=593355">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=593355</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> M&Uuml;S&#304;AD Asya-Pasifik ve Ortado&#287;u'da: Malezya, Singapur, Avusturalya, Hong Kong, Filistin, M&#305;s&#305;r ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2349690 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Balc&#305;, Yusuf<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=703072">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=703072</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Answers to selected questions on foreign capital investment regulations: based on the publication of , The General Directorate of Foreign Investment (GDFI) April 1996 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2350878 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Alacakl&#305;o&#287;lu, A. Suha<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=700885">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=700885</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Foreign capital investment regulations ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2350501 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=700907">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=700907</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Foreign trade capital investment regulations ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2350504 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701748">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701748</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Foreign trade legislation ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2350505 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=700908">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=700908</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Encouragement of investment ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2350883 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Alacakl&#305;o&#287;lu, A. Suha<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701666">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701666</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Foreign capital investment regulations 1 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2350502 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701240">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701240</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Foreign capital regulation 1 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2350503 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701239">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701239</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye'de yabanc&#305; sermaye yat&#305;r&#305;mlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2356511 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Karluk, R&#305;dvan<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=703636">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=703636</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> D&uuml;nyada ve T&uuml;rkiye'de do&#287;rudan yabanc&#305; sermaye yat&#305;r&#305;mlar&#305; konusunda bir de&#287;erlendirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2350493 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701237">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701237</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Yabanc&#305; Sermayeyi Te&#351;vik Kanunu ve ilgili di&#287;er mevzuat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347865 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701382">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701382</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Yabanc&#305; sermayeyi te&#351;vik kanunu = Law for the encouragement of foreign capital ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347864 2020-06-01T03:36:05Z 2020-06-01T03:36:05Z by&#160;Hiperlink (Firm)<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701271">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=701271</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>