X ilişkiler: fuhuş, iletişim, iktidar
Başlık
X ilişkiler: fuhuş, iletişim, iktidar

ISBNp
9789944334181

Dil
Türkçe

Yazar
Çetin, Mahmut

Yayın Bilgileri
İstanbul : Biyografi Net İletişim ve Yayıncılık, 2000

Fiziksel Tanımlama
302 p.

Konu Başlığı
Dil ve Edebiyat
 
Language and Literature
 
Upper class families -- Turkey
 
Üst sınıf aileler -- Türkiye
 
Üst sınıf -- Türkiye
 
Upper class -- Turkey
 
SOCIAL SCIENCE / Social Classes

Çeşit
Electronic books

Ek Kurum Yazarı
Hiperlink (Firm)

Elektronik Erişim
EBSCOhost http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=604865


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
E-Kitap2350755-1001DR432 .C48 2000Hiper Kitap E-Kitap KoleksiyonuHiperkitap E-Kitap Koleksiyonu