Akut lenfoblastik lösemi idame tedavisinde, tedavinin ve hastalığın geç yan etkisi olarak osteoporoz/osteopeni riskinin araştırılması
Başlık
Akut lenfoblastik lösemi idame tedavisinde, tedavinin ve hastalığın geç yan etkisi olarak osteoporoz/osteopeni riskinin araştırılması

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Doğan, Enginay.

Yerel Yer Numarası
41024T

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2005.

Fiziksel Tanımlama
66 y. : tbl., şkl. ; 29 cm.

Tez(Uzmanlık)

Özet
Bu çalışma ile ALL hastalarında osteoporoz / osteopeni riskini saptamayı amaçladık. Bu komplikasyon hem çocukluk hem de ileri yaşlarda önemli bir sağlık sorunu olacağından, riskin artmış olduğunun gösterilmesi, korunma ve erken tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koyacaktır. Hasta grubumuzda, tanı anında saptanan kemik morbiditesi (kemik ve eklem ağrısı, kırık hikayesiliteratürlerde belirtilen oranlarla paralellik göstermekte idi. Ancak şikayetlerin cinsiyet ve yaşla olan ilişkisi vaka sayısının azlığından dolayı değerlendirilemedi. ALL grubunda, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında KMY ve Z skor belirgin düşük saptandı ve yapılan çalışmalar ile uyumlu idi. 25 Hidroksi vitamin D3 düzeyleri çalışma grubunda belirgin düşük saptandı ve bu sonuç literatürler ile uyumlu idi. İdrarda N-telopeptid düzeyi çalışma grubunda belirgin olarak yüksek saptandı. Literatürde tanı anında idrarda N-telopeptid düzeylerinin normal olması ve tedavi bitiminde giderek yükselmesi sonuçlarımız ile paralellik göstermekte idi. Bu durum ALL tedavisinde kullanılan yoğun kemoteröpatiklere, özellikle de kortikosteroidlerle açıklandı. Çalışmamızın sonucu, ALL olgularında osteoporoz riskinin arttığını göstermiştir. Bu olgularda osteopeni / osteoporozdan korunma ve erken tedavi için takibin gerekli olduğuna dikkat çekilmiştir.

Konu Başlığı
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
 
Lösemi

Ek Yazar
Ağaoğlu, Leyla.

Ek Kurum Yazarı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41024.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4102441024Dijital Tez KoleksiyonuDijital Tez Koleksiyonu