Bilirkişilik sözleşmesinin hukuki niteliği ve bilirkişinin üçüncü kişiye karşı olan sorumluluğu
Başlık
Bilirkişilik sözleşmesinin hukuki niteliği ve bilirkişinin üçüncü kişiye karşı olan sorumluluğu

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Tarman, Zeynep Derya.

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2005.

Fiziksel Tanımlama
X, 122 y. ; 29 cm.

Genel Not
İngilizce özet var.

Tez(Yüksek Lisans)

Özet
Bu çalışmanın konusu, özel hukuk alanında bilirkişilik sözleşmesinin hukuki niteliğini ve bilirkişinin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunun hangi esaslara bağlandığını incelemektir. Bilirkişilik sözleşmelerinin genel özellikleri üzerinde durmanın yararlı olacağı düşünüldüğünden çalışmanın ilk bölümünde, bilirkişilik kavramı ve çok çeşitli alanlarda karşılaşılan bilirkişilik sözleşmelerinin ortak özellikleri ana hatlarıyla açıklanmıştır. Tezin ikinci bölümünde, bilirkişilik sözleşmesinin hangi sözleşme türüne dahil edilebileceği özellikle istisna ve vekalet sözleşmeleri ekseninde tartışılmıştır. Son bölümde ise bilirkişinin üçüncü kişiye karşı olan sorumluluğunun hangi esaslara dayandırılabileceği üzerinde durulmuştur.

Konu Başlığı
Bilirkişilik
 
Özel Hukuk

Ek Yazar
Serozan, Rona.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Özel Hukuk Anabilim Dalı

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40918.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4091840918Merkez Kütüphane Tez DeposuIUMK Tez Deposu