Türk hukuku kamulaştırma - kamulaştırmasız el atma ve eşya hukuku yönünden sorunları
Başlık
Türk hukuku kamulaştırma - kamulaştırmasız el atma ve eşya hukuku yönünden sorunları

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Göktepe, Hayrettin Sinan.

Yayın Bilgileri
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2010.

Fiziksel Tanımlama
XI, 157 y. ; 30 cm.

Genel Not
Kaynakça var. İngilizce özet var. Cd: Pdf var.

Yüksek Lisans

Özet
Bu çalışma, temel bir insan hakkı olan mülkiyete devlet veye diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan müdahalesini içeren kamulaştırma, ülkemizde uygulanmsı esnasında çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların kimi yasal boşluklardan , kimi de adli mercilerin işleyişinden kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak kamulaştırmasız el atma da hem kendisi bir sorun olarak varlığını sürdürmekte hem de çeşitli sorunların doğmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada hem bu iki konuya genel bir çerçeveden bakılmış, hem de bu iki konuya dair sorunların ele alınması hedeflenmiştir.

Konu Başlığı
Hukuk -- Türkiye
 
Kamulaştırma
 
Eşya Hukuku

Ek Yazar
Hatemi, Hüseyin.

Ek Kurum Yazarı
İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Özel Hukuk Anabilim Dalı


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezSBEK010654010654Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi TezIUSBEK Tez