Kişilik haklarının doğum öncesinde korunması
Başlık
Kişilik haklarının doğum öncesinde korunması

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Aydın, Tülay.

Yerel Yer Numarası
42802T

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2007.

Fiziksel Tanımlama
VIII, 134 y. ; 29 cm.

Genel Not
İngilizce özet var.

Tez(Yüksek Lisans)

Özet
Hukukumuzda ceninin kişiliğinin korunması için birtakım yasal düzenlemeler getirilmiştir. Ancak ceninin kişiliğinin nasıl korunacağını belirlemek için öncelikle ceninin ne zaman kişilik kazanılmış sayılacağını tespit etmek gereklidir. Medeni Kanunumuzun 28. maddesine göre çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda kişilik başlar, ancak çocuğun sağ ve tam doğumla başlayan hak ehliyeti ana rahmine düştüğü ana kadar geçmişe etkili olarak hükümlerini doğurur. Ceninin kişiliğinin ana rahmine düştüğü andan başlayarak korunması söz konusu olduğundan, yaşama hakkının bulunup bulunmadığı, ana rahminde bulunduğu sırada kendisine karşı işlenen haksız fiil nedeniyle özürlü olarak doğması halinde doğumdan sonra haksız fiil failinden tazminat talep edip edemeyeceği, hekimin cenine kusurlu tıbbi müdahalede bulunması ya da tıbbi müdahalede bulunmamasına rağmen ana ve baba ile akdettiği sözleşmeden kaynaklanan özen yükümüne aykırı davranarak kusuru sonucu cenindeki tedavi edilebilir gelişim bozukluğunu gözlemleyememesi ve bu nedenle çocuğun özürlü olarak doğması halinde hekimin sorumluluğunun nasıl belirleneceği soruları gündeme gelmektedir. Çalışmamızda da bu sorunlara bir çözüm bulunmaya çalışılmıştır.

Konu Başlığı
Kişilik Hakları

Ek Yazar
Serozan, Rona.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Özel Hukuk Anabilim Dalı

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42802.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4280242802Dijital Tez KoleksiyonuDijital Tez Koleksiyonu