İcra ve iflas hukuku'nda ihtiyati tedbirler
Başlık
İcra ve iflas hukuku'nda ihtiyati tedbirler

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Konuralp, Cengiz Serhat.

Yerel Yer Numarası
41506T

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2006.

Fiziksel Tanımlama
XVI, 168 y. ; 29 cm.

Genel Not
İngilizce özet var.

Tez(Yüksek Lisans)

Özet
"İcra ve İflas Hukuku'nda İhtiyati Tedbirler" isimli çalışmamızda, icra ve iflas takibi sırasında ortaya çıkan bir uyuşmazlığın çözümünde görevli olan yargılama organlarının, kesin kararları öncesi ihtiyati tedbir kararı verebilip veremeyeceklerini inceledik. Bunun için öncelikle ihtiyati tedbirlerin Medeni Usul Hukuku'ndaki yeri ve önemini inceledikten sonra icra ve iflas işleriyle ilgili bir uyuşmazlığın çözümü sırasında ihtiyati tedbir kararı verilebilip verilemeyeceğini Alman ve İsviçre Hukukları'ndan örnekler vererek açıkladık. Çalışmamızın devamında ihtiyati tedbirlerin çeşitlerini ve hukuki niteliğini inceledik. Bir sonraki bölümde İcra ve İflas Kanunu'na göre ve uygulamada hangi hallerde ihtiyati tedbir kararları verilebileceğini tek tek açıkladıktan sonra İcra ve İflas Hukuku'nda ihtiyati tedbir kararları alınamayacağı belirtilen hallere değindik. İhtiyati tedbir kararı alınırken izlenecek usulü izah ettikten sonra, hangi hallerde ihtiyati tedbir kararlarının sona ereceğini anlattık. Son olarak da haksız ihtiyati tedbirden doğan tazminat davasını inceledik.

Konu Başlığı
İcra Ve İflas Hukuku
 
Medeni Usul Hukuku

Ek Yazar
Karslı, Abdurrahim.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Özel Hukuk Anabilim Dalı

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41506.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4150641506Dijital Tez KoleksiyonuDijital Tez Koleksiyonu