1980 sonrası Türk sanatı'nda sanatçının yaratımında kendilik temsili
Başlık
1980 sonrası Türk sanatı'nda sanatçının yaratımında kendilik temsili

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Aliçavuşoğlu, Esra.

Yerel Yer Numarası
40503T

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2005.

Fiziksel Tanımlama
2 c. ; 30 cm.

Genel Not
İngilizce özet var.

Tez(Doktora)

Özet
1980 sonrası Türk sanatı'nda Sanatçının Yaratmında Kendilik Temsili başlıklı bu çalışma, yakın dönem Türk sanatının ana izleklerinden birini irdelemektedir. 1980 sonrası dönemde toplumun hemen her kesiminde karşımıza çıkan bireysel yönelim sanata da yansımış, sanatçı iç dünyasına, kendisine evrilen bir sürece girmiştir. Bu dönemden itibaren yoğunluk kazanan ve günümüze dek büyük bir ivmeyle yükselişe geçen, sanatçının yaratımında kendilik temsilinin ortaya çıkış nedenleri ve bu temsilin ele alınış biçimleri sosyo - kültürel ve psikolojik olguları içinde barındırmaktadır. Bu olgunun ortaya çıkış nedenleri farklı eksenlerde yürüyen, ancak paralel yol alan ve 1980 sonrasının toplumsal değişimini de içine alan bir yapıdadır. Bu değişimin temel dinamikleri, 1980 askeri müdahalesinin adından gelen depolitikleşme süreci ve toplumun bütün kurumlarını içine alan bireycilik, bireyselleşme ve birey olma çabalarında görülmektedir. Sanatta bireyselleşmeyi, bireysel yol alışları ve kendine yönelmeyi tetikleyen bu durum, 1990'lardan itibaren küreselleşme ve postmodernist teorilerin aracılığıyla çeşitlenmiş ; bir birey olarak sanatçının kendi dünyasını merkeze alarak, kültürel kimlik, cinsel kimlik, toplumsal bellek, kişisel mitoloji, kurmaca kimlik gibi, kimi zaman politik yönelimleri de içine alan, farklı mecralara evrilmiştir. Bu olgunun tümünü içinde barındıran ve bir kavram olarak kendilik temsili, 1980 sonrası çağdaş Türk sanatını belirleyen ve çerçevesini çizen önemli bir olgudur. Bu çalışma, bu olguları yapıtlarında kullanan sanatçıları büyüteç altına almakta ve bu yönelimlerini hangi bağlamlar çerçevesinde ürettiklerini irdelemeye çalışmaktadır.

Konu Başlığı
Sanat Eğitimi -- Türkiye
 
Sanat Tarihi
 
Sanat -- Türkiye

Ek Yazar
Tükel, Uşun.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
 
Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40503.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4050340503Dijital Tez KoleksiyonuDijital Tez Koleksiyonu