Türkistan'dan Anadolu'ya Alpler-erenler
Başlık
Türkistan'dan Anadolu'ya Alpler-erenler

ISBNp
9789757950134

Dil
Türkçe

Yazar
Aslıyüce, Erdoğan

Edisyon
1. bs.

Yayın Bilgileri
İstanbul : Yesevi Yayıncılık, 2002

Fiziksel Tanımlama
454 p.

Konu Başlığı
Spor, Seyahat ve Turizm
 
Sports, Travel & Tourism
 
Muslim saints -- Turkey
 
Mutasavvıflar -- Türkiye
 
Mezar taşları -- Türkiye
 
Sepulchral monuments -- Turkey
 
Sufism -- Turkey
 
Tasavvuf -- Türkiye
 
RELIGION / Islam / Sufi

Çeşit
Electronic books

Ek Kurum Yazarı
Hiperlink (Firm)

Elektronik Erişim
EBSCOhost http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=579621


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
E-Kitap2344671-1001BP188.8 .T9 A85 2002Hiper Kitap E-Kitap KoleksiyonuHiperkitap E-Kitap Koleksiyonu