Mukayeseli hukuk esasları muvacehesinde yeni Basın Kanununa nazaran cevap hakkı
Başlık
Mukayeseli hukuk esasları muvacehesinde yeni Basın Kanununa nazaran cevap hakkı

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Dönmezer, Sulhi.

Yerel Yer Numarası
md2163

Yayın Bilgileri
1953.

Fiziksel Tanımlama
s. 65-83.

Konu Başlığı
Karşılaştırmalı hukuk.
 
Basın -- Türkiye -- Yasalar.
 
İletişim hukuku.
 
Temel hak ve özgürlükler.

Ek Başlık
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mecmuası--c. 19, s. 1-2 (1953)'te.

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim https://dergipark.org.tr/download/article-file/96482


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
MakaleMD2163md2163Merkez Kütüphane MakaleleriIUMK Makaleleri