Bütün yönleriyle Yunus Emre
Başlık
Bütün yönleriyle Yunus Emre

ISBNp
9789756680094

Dil
Türkçe

Yazar
Ergüven, Abdullah Rıza

Yayın Bilgileri
İstanbul : Berfin Yayınları, 2001

Fiziksel Tanımlama
153 p.

Konu Başlığı
Dil ve Edebiyat
 
Language and Literature
 
Yunus Emre, 1240?-1320? -- Biography
 
Yunus Emre, 1240?-1320? -- Criticism and Interpretation
 
Yunus Emre, 1240?-1320? -- Biyografi
 
Yunus Emre, 1240?-1320? -- Eleştiri ve Yorum
 
LITERARY COLLECTIONS / Middle Eastern

Çeşit
Electronic books

Ek Kurum Yazarı
Hiperlink (Firm)

Elektronik Erişim
EBSCOhost http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=924677


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
E-Kitap2354223-1001PL248 .Y86 B88 2001Hiper Kitap E-Kitap KoleksiyonuHiperkitap E-Kitap Koleksiyonu