Tebaadan yutttaşa geçiş; Hobbes, Locke ve Rousseau'da toplum sözleşmesi kuramları
Başlık
Tebaadan yutttaşa geçiş; Hobbes, Locke ve Rousseau'da toplum sözleşmesi kuramları

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Hakyemez, Ayşe Deniz.

Yerel Yer Numarası
SBEK008969

Yayın Bilgileri
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, 2006.

Fiziksel Tanımlama
78 y. ; 30 cm.

Genel Not
İngilizce özet var. Kaynakça var. Cd : Pdf var.

Yüksek Lisans

Özet
ÖZET: Bu çalışmada Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jaques Rousseau'nun toplum sözleşmesi modelleri ve siyasal düşünceleri ve bu üç düşünürün siyasal düşüncesinin gelişimini incelemenin sağladığı veriler temel alınarak genel olarak burjuva siyasal düşüncesinin gelişimi ana hatlarıyla incelenmiştir.

Konu Başlığı
Siyaset Teorisi

Ek Yazar
Arat, Necla.

Ek Kurum Yazarı
- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Felsefe Anabilim Dalı


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezSBEK008969008969Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi TezIUSBEK Tez