Mitos'tan Logos'a geçiş sürecinde Tragedya'nın yeri ve önemi
Başlık
Mitos'tan Logos'a geçiş sürecinde Tragedya'nın yeri ve önemi

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Biber, Burcu.

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2006.

Fiziksel Tanımlama
V, 162 y. ; 29 cm.

Genel Not
İngilizce özet var.

Tez(Yüksek Lisasns)

Özet
Mitostan logosa geçiş sürecinde tragedyanın yeri ve önemi adlı tezimize; öncelikle mitleri ve mitosları, ve buna bağlı olarak da mitolojiyi araştırmakla başladık. Sürecin ilk aşaması; aynı zamanda, insanın bilgisinin ilk kaynağı sözlü geleneğin ürünleri olan, mitosları da ortaya koymaktadır. Homeros ve Hesiodos ile birlikte Yunan dünyasında, mitlerin nasıl yorumlandığı ifade edilmektedir. Yunanlılar'ın mitosları ve mitolojiyi nasıl akılcılaştırdıkları, mitostan logosa geçiş sürecinin gelişimi ile birlikte incelenmiştir. Bu sürecin önemli bir evresi olan Tragedya Sanatı'nın, hem işlevi hem de bu süreç içinde oynadığı rol araştırılarak tezin süreci devam etmiştir. Daha sonra da, mitostan logosa geçiş sürecinin son aşaması olarak; Yunan felsefesinin mitosu ve tragedyayı nasıl yorumladığı gösterilmeye çalışılacaktır. Tezin takip etmeye çalıştığı tarihsel süreç içinde, söz ve konuşma (logosyönteminin nasıl bir evrim geçirdiği de ortaya çıkacaktır. Sonuç kısmında ise; mitos ile logos arasındaki ilişkinin ve süreç içindeki gelişiminin aslında paralel bir biçimde olduğu yorumlanarak tartışılacaktır. Böylelikle, günümüz dünyası içinde mitosun aldığı yeni boyuta ışık tutulmuş olacaktır.

Konu Başlığı
Akıl
 
Aristoteles, M.ö. 384 -- 322
 
Felsefe Tarihi
 
Homeros
 
Mitoloji
 
Platon, M.ö. 428 -- 347
 
Yunan Edebiyatı -- Tiyatro İncelemeleri
 
Yunan Felsefesi
 
Yunan Mitolojisi

Ek Yazar
Çakmak, Cengiz.

Ek Kurum Yazarı
Felsefe Anabilim Dalı
 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42053.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4205342053Merkez Kütüphane Tez DeposuIUMK Tez Deposu