128La çekirdeğinin ömür ölçümleri
Başlık
128La çekirdeğinin ömür ölçümleri

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Amon, Lidya.

Yerel Yer Numarası
FFK2009-F/009T

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2009.

Fiziksel Tanımlama
VII, 70 y ; 29 cm

Genel Not
İngilizce özet var. Kaynakça var.

Tez(Doktora)

Özet
Bu çalışmada tek proton ve tek nötron sayısına sahip 128La çekirdeğinin ?h11/2 - ?h11/2 konfigürasyonu üzerine kurulmuş olan bantlara ait 10+, 11+, 12+ ve 13+ seviyelerinin ömür ölçümleri yapılmıştır. Çalışmayı üç bölüme ayırmak mümkündür. Birinci bölümde, incelediğimiz çekirdeğin bulunduğu A ~ 130 bölgesi hakkında genel bilgiler verilmekte ve bu bölgede bulunan çekirdeğin göstermiş olduğu yapısal özelliklere değinilmiştir.Çalışmanın ikinci bölümünde, deneysel olarak incelediğimiz 128La çekirdeğini elde edebilmek için kullanılan reaksiyon, deney düzeneği ve elde edilen verileri analiz etme yöntemi üzerine, özellikle konularla ilgili açıklayıcı şekil kullanılarak bahsedilen bölümler yer almaktadır.Çalışmanın son bölümünde ise 128La çekirdeği için analiz işlemi sırasında izlenen yol, analiz sonuçları ve özellikle dört farklı hedef – durdurucu arası uzaklık için gate konulmuş spektrumlarda gözlenen kaymış ve kaymamış pikler kullanılarak dört farklı seviyeye ait hesaplanan ömür ölçümleri ps cinsinden verilmektedir.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 
Fizik Anabilim Dalı
 
Nükleer Fizik Programı


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezFFFK2009-F/009TFFizik Kütüphanesi GenelIUFFFK Genel