Notre Dame de Paris
Başlık
Notre Dame de Paris

Dil
English

Yazar
Hugo, Victor

Yayın Bilgileri
İstanbul : E-Kitap Projesi, 2014

Fiziksel Tanımlama
658 p.

Konu Başlığı
Dil ve Edebiyat
 
Language and Literature
 
Fransız romanı
 
French fiction
 
LITERARY COLLECTIONS / European / French

Çeşit
Electronic books

Ek Yazar
Hapgood, Isabel F.
 
Ukray, Murat

Ek Kurum Yazarı
Hiperlink (Firm)

Elektronik Erişim
EBSCOhost http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=955333


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
E-Kitap2354791-1001PQ2288 .A68 N6 2014Hiper Kitap E-Kitap KoleksiyonuHiperkitap E-Kitap Koleksiyonu