Lex Mercatoria : Ortaçağ Avrupası'nda ticaret hukukunun gelişmesi
Başlık
Lex Mercatoria : Ortaçağ Avrupası'nda ticaret hukukunun gelişmesi

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Konuk, F. Zehra.

Yerel Yer Numarası
41151T

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2005.

Fiziksel Tanımlama
IX, 150 y. ; 29 cm.

Genel Not
İngilizce özet var.

Tez(Yüksek Lisans)

Özet
XI. yüzyıl sonrasında hızla gelişen ticaretin ihtiyaçları yeni hukuksal düzenlemeler gerektirmekteydi. Bir fuardan diğerine gezen, deniz yoluyla taşıma yapan tüccarların kendi aralarında geliştirdikleri örf-adet kuralları "lex mercatoria" olarak bilinen yeni ticaret hukukunun temelini oluşturmuştur ve tacirler, tüccar mahkemelerinde bu hukuka göre yargılanmışlardır. Bu çalışma, Ortaçağ Avrupası'nda öncelikle ticaretin izlediği gelişme sürecini, ardından yeni ticaret kurumları, son olarak da ticari örf-adet ve ticaret hukuku arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

Konu Başlığı
Tarih -- Avrupa
 
Ticaret Hukuku -- Avrupa

Ek Yazar
Özcan, Mehmet Tevfik.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41151.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4115141151Merkez Kütüphane Tez DeposuIUMK Tez Deposu