Azerbaycan Anayasasına göre yargı organı
Başlık
Azerbaycan Anayasasına göre yargı organı

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Nuriyev, Sarkhan.

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2006.

Fiziksel Tanımlama
XII, 151 y. ; 29 cm.

Genel Not
Kaynakça var. İngilizce özet var.

Tez(Yüksek Lİsans)

Özet
ÖZET: 1991 senesinde bağımsızlığını kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti, diğer alanlarda olduğu gibi yargı alanında da kapsamlı reformlar gerçekleştirmiştir. Sadece eski yasalar değiştirilmemiş, yeni mahkemeler kurulmuş, savcılık kurumu yeniden yapılandırılmış, hakimlerin seçilmesi ve görevden alınması, disiplin denetimi gibi konularda yetkili Mahkeme Hukuk Konseyi kurulmuştur. Tezimizde bu kapsamlı reformlardan sonra oluşturulan yargı sistemi incelenmiştir. Sadece mevcut yargı organları incelenmekle kalınmamış, Azerbaycan yargı organlarının tarihsel süreçte hangi aşamalardan geçtiği, yargıya egemen olan ilkeler, Anayasa yargısı, mahkemelerin denetimi gibi konular da incelenmiştir. Tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde genel olarak yargı faaliyeti, Azerbaycan Anayasasına göre yargının temel ilkeleri, hakimlerin statüsü ve yargının denetimi konuları incelenmiştir. İkinci bölümde Azerbaycan'da yer alan yargı organları, mahkemeler, anayasa yargısı, son bölümde ise savcılık kurumu ve Mahkeme-Hukuk Konseyi inceleme konusu yapılmıştır.

Konu Başlığı
Yargı Organları -- Azerbaycan

Ek Yazar
Aslan, Zehreddin.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41932.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4193241932Merkez Kütüphane Tez DeposuIUMK Tez Deposu