Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde inanç özgürlüğü ve Türkiye
Başlık
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde inanç özgürlüğü ve Türkiye

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Özenç, Berke.

Yerel Yer Numarası
40747T

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2005.

Fiziksel Tanımlama
VII, 138 y. ; 29 cm.

Genel Not
İngilizce özet var.

Tez(Yüksek Lisans)

Özet
Bu çalışmada, ulusal ve uluslararası alanda güncelliğini koruyan bir konu olan inanç özgürlüğü incelenmiştir. Dört bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün hazırladığı uluslararası belgeler inanç özgürlüğü açısından ele alınmıştır. İkinci ve üçüncü bölümde, Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin inanç özgürlüğüne ilişkin maddeleri ve bu maddeleri içtihatıyla somutlaştıran Strasbourg organlarının kararları açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ise, ilk üç bölümde ortaya konan veriler uşığında, Türkiye'de inanç özgürlüğüne ilişkin yaşanan güncel hukuk sorunları değerlendirilmiştir. Başörtüsü kullanımı, zorunlu din dersleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin Türkiye'deki hukuksal düzenleme ve uygulama, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile çelişen öğeler içermektedir. Bu üç konuya ilişkin sorunların, ayrı ayrı değil de bir bütün olarak ele alınması, toplumsal uzlaşmaya dayalı bir çözüme ulaşılması açısından gereklidir.

Konu Başlığı
Dini İnançlar
 
İnsan Hakları Hukuku
 
İnsan Hakları -- Avrupa
 
İnsan Hakları -- Türkiye

Ek Yazar
Uygun, Oktay.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40747.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4074740747Dijital Tez KoleksiyonuDijital Tez Koleksiyonu