Yargı kararları ışığında takdir yetkisi ve yerindelik denetimi, 2010 anayasa değişikliğinin bu duruma muhtemel etkisi
Başlık
Yargı kararları ışığında takdir yetkisi ve yerindelik denetimi, 2010 anayasa değişikliğinin bu duruma muhtemel etkisi

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Hacıibrahimoğlu, Nurhan.

Yayın Bilgileri
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2012.

Fiziksel Tanımlama
IX, 207 y. ; 30 cm.

Genel Not
İngilizce özet var. Kaynakça var. Cd: pdf var.

Yüksek Lisans

Özet
Bu çalışmada; takdir yetkisi benzer ve ilgili kavramlarla karşılaştırılması yapılarak açıklanmaya çalışılmış, yetkinin idari muamelelerdeki görünüşleri incelenmiş son olarak da takdir yetkisinin hem idari hem de yargısal denetimine ilişkin bilgi verilmiş ve takdir yetkisinin yargısal denetimi yargı kararlarından örnekler verilerek açıklanmıştır.

Konu Başlığı
Yargı Kararları
 
Anayasa Değişiklikleri -- Türkiye

Ek Yazar
Gülan, Aydın.

Ek Kurum Yazarı
- İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Kamu Hukuku Anabilim Dalı


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezSBEK011742011742Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi TezIUSBEK Tez