Türk Ceza Hukuku'nda mala zarar verme suçu ve kriminolojik açıdan vandalizm
Başlık
Türk Ceza Hukuku'nda mala zarar verme suçu ve kriminolojik açıdan vandalizm

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Sarıtaş, Erkan.

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2009.

Fiziksel Tanımlama
xv, 326 y. ; 30 cm.

Genel Not
İngilizce özet var. Kaynakça var.

Tez(Yüksek Lisans)

Özet
Mala zarar verme suçu, Türkiye'de en çok işlenen suç tiplerinden biridir. Vandalizm olarak adlandırılan mala zarar verme fiilleri, kriminolojik açıdan da önemli bir araştırma alanıdır. Bu çalışmada öncelikle 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçu, ceza hukuku açısından analiz edilecektir. Bu kapsamda suçun koruduğu hukuksal değer, suçun unsurları, nitelikli halleri ve yaptırımı incelenecektir. Ayrıca vandalizm olgusunu kriminolojik açıdan da inceleyebilmek amacıyla, çalışmamızda vandalizmin nedenleri çeşitli perspektiflerden ele alınmaya ve bunun yanında, suça ilişkin istatistiki verilere etki eden yaş, eğitim durumu gibi bireysel ve sosyal değişkenler ile ekonomik gelişim, kentleşme gibi çevresel ve sosyal etmenlerin incelenmesine de çalışılmıştır. Yine bu kapsamda suç mağdurlarının gösterdikleri özelliklere de değinilmiştir.

Konu Başlığı
Ceza Hukuku -- Türkiye
 
Kriminoloji
 
Vandalizm

Ek Yazar
Akıncı, Füsun Sokullu.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44978.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4497844978Merkez Kütüphane Tez DeposuIUMK Tez Deposu