Montreux (Montrö) Sözleşmesi uyarınca Türk Boğazları'ndan savaş gemilerinin geçiş rejimi
Başlık
Montreux (Montrö) Sözleşmesi uyarınca Türk Boğazları'ndan savaş gemilerinin geçiş rejimi

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Alpyavuz, Tolgahan.

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2009.

Fiziksel Tanımlama
xix, 179 y. : tbl. ; 30 cm.

Genel Not
İngilizce özet var. Kaynakça var.

Tez(Yüksek Lisans)

Özet
Montreux(Montrö) Sözleşmesi Uyarınca Türk Boğazları’ndan Savaş Gemilerinin Geçiş Rejimi başlıklı tez toplam 5 bölüm ve 11 Ek’ten müteşekkildir.Birinci Bölümde, Türk Boğazları öncelikle coğrafi ve hukuki açıdan kısaca ele alınmış ve müteakiben Türkiye ve Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler açısından stratejik önemine değinilmiştir.İkinci Bölümde, savaş gemilerinin geçiş rejimi temelinde Montrö Sözleşmesi’ne kadar olan tarihsel süreç özetlenmiştir. Üçüncü Bölümde, savaş gemilerinin geçiş rejimi ayrıntılarıyla ele alınarak teorik çerçeve çizilmiştir.Dördüncü Bölümde, uygulamaya ilişkin olarak günümüze kadar karşılaşılmış sorunlara değinilmiş, ortaya çıkan sorulara cevaplar aranmıştır.Ve son olarak Beşinci Bölümde, hukuki statüde olabilecek değişiklikler ele alınmış ve Birleşmiş Milletler(BM) Deniz Hukuku Sözleşmeleriyle teamül kuralları çerçevesinde konuya ilişkin öngörülerde bulunmaya çalışılmıştır.

Konu Başlığı
Boğazlar -- Türkiye
 
Lozan Barış Antlaşması
 
İkinci Dünya Savaşı

Ek Yazar
Tütüncü, A. Nur.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Kamu Hukuku Anabilim Dalı


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4480544805Merkez Kütüphane Tez DeposuIUMK Tez Deposu