Tarihu İbn Haldun : Kitâbü’l-iber ve divanü’l-mübtede ve’l-haber fî eyyami’l-Arab ve’l-Acem ve’l-Berber ve men asarahum min zevi’s-sultani’l-ekber
Başlık
Tarihu İbn Haldun : Kitâbü’l-iber ve divanü’l-mübtede ve’l-haber fî eyyami’l-Arab ve’l-Acem ve’l-Berber ve men asarahum min zevi’s-sultani’l-ekber

Dil
Arabic

Dil Kodu
ara

Yazar
İbn Haldun, Ebû Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman b. Muhammed (ö. 808/1406).

Yayın Bilgileri
[Kahire] : Matbaatü'l-Kübra, Zilhicce 1284 H/25 Mart - 23 Nisan 1868.

Fiziksel Tanımlama
c. 2 (328, 4, 190 s.); 24x16 cm.

Konu Başlığı
Afrika, Kuzey_tarihçe
 
Dünya Tarihi
 
Ortaçağ_tarihçe

Ek Yazar
el-Hurunî Ebü'l-Vefa, tsh.:.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
KitapHFKKYZY00341961 HAL.T Zilhicce 1284 H/25 Mart - 23 NHukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap BölümüIUHFK Kitap Bölümü