İntihabat-ı gazelliyat-ı kelim-i Kaşani
Başlık
İntihabat-ı gazelliyat-ı kelim-i Kaşani

Dil
Judeo-Persian

Dil Kodu
Farsça

Yazar
Kelim-i Hemedani Mirza Ebu Talib Kaşani

Yerel Yer Numarası
TAEKY12/1

Yayın Bilgileri
[y.y.]: [y.y.], [t.y.]

Fiziksel Tanımlama
11 v. : 22 cm.

Genel Not
Eser "Talik hatla" yazılmıştır. Eserin her sayfasında 4 sütun ü beyit vardır. Eserin XII. asırda istinsah edildiği düşünülmektedir.
 
Farsça, Talik hatla, manzum, 218x132 (216x130) mm. ebadında, 1b-11a (11 yaprak), sayfada 4 sütun 9 beyt tertip edilmiş; açık krem renginde, fligranlı kâğıt, ciltsiz ve başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmış olan yazma, hicrî XII. asırda istinsah edilmiş olmalıdır.

Konu Başlığı
1.Elyazmalari -- Farsça.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
KitapTAEKY12/1TAEKY12/1Türkiyat Araştırmaları Ens. Kütüphanesi Yazma KoleksiyonuIUTAEK Yazma Koleksiyonu