Transactıons on educatıon
Başlık
Transactıons on educatıon

ISSNp
00189359

Dil
English

Dil Kodu
eng

Yayın Bilgileri
Washington : IEEE, 1996.

Fiziksel Tanımlama
454 c. : graf. , tbl. , res.; 27 cm

Cilt/Tarih Aralığı
s.3 (1996)

Çıkış Sıklığı
Aylık

Konu Başlığı
Bilgisayar -- Süreli Yayınlar

Ek Kurum Yazarı
Wallace S. Read


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Dergi865385-1001SÜRELİ S.7 1996 AĞUSTOSEnformatik Kütüphanesi SüreliIUEB Süreli