Avrupa Birliği'nin bölgesel politikası kapsamında adalar ve ada bölgelerine yönelik politikaları ve Türkiye'nin aday ülke ve muhtemel tam üyelik statüleri doğrultusunda Gökçeada örneğinin incelenmesi /cÇiğdem Şahin ; tez danışmanı Sevim Budak.
Başlık
Avrupa Birliği'nin bölgesel politikası kapsamında adalar ve ada bölgelerine yönelik politikaları ve Türkiye'nin aday ülke ve muhtemel tam üyelik statüleri doğrultusunda Gökçeada örneğinin incelenmesi /cÇiğdem Şahin ; tez danışmanı Sevim Budak.

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng

Yazar
Şahin, Çiğdem

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.

Fiziksel Tanımlama
xix, 533 y. : 30 cm.

Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.

Özet
Bu çalışmanın amacı, Bölgesel Politika / Uyum Palitikası kapsamında, yersel uyum anlayışıyla belirginleşen ada ve ada bölgelerinin ortaya çıkış süreci incelemek, Avrupa Birliği perspektifinden durumlarını ve ekonomik özelliklerini analiz etmek, Avrupa Birliği destekli ESPON Programı kapsamındaki projelerden biri olan EUROISLANDS yaklaşımını inceleyerek, Gökçeada örneğinde bu yaklaşımın uygulanmasıyla elde edilen yatırım cazipliği verileri ışığında Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın adaya ilişkin planlarına olası öneriler üretmektedir. Çalışmanın iki temel iddiası bulunmaktadır. Birincisi, Avrupa Birliği'nin mekansal planlama yaklaşımı sonucunda üzerinde durmaya başladığı ada ve ada bölgelerine ilişkin olarak, EUROISLANDS yaklaşımını en uygun açıklamaları ve politik olanakları sunduğudur. İkincisi, bu yaklaşımla Gökçeada'nın ekonomik gelişme sorunlarının yatırım cazipliği yönünden tespit edilmesiyle, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve bölge planlarında oluşan boşlukların doldurulmasının mümkün olduğudur. Bu beş temel bölümde hazırlanan tez çalışmasında, Avrupa Birliği Bölgesel Politikası ve Uyum Politikası, bunlar kapsamında ada ve ada bölgeleri incelenmiş, EUROISLANDS Projesi ele alınarak Gökçeada ve adanın yatırım cazipliği durumu analizi yapılmıştır. Sonuçta, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın adaya yönelik olarak belirlediği sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin boşluk alanlarının, bu tespitlerle doldurulmasına ilişkin öneriler sunulmuştur.
 
The objectives of this study are to exhaust the emergence process of islands and island regions which have become clarifıed thorough territorial cohesion conception within the scope of the Regional Policy of the European Union, to analyze the significance, situation and economic characteristics of islands and island regions from the European Union perspective, to examine the EUROISLANDS approach as an alternative way of evaluating islands’ economic attractiveness and apply it to Gökçeada case by conducting a questionnaire regarding economic and investment attractiveness and to put forward suggestions for South Marmara Development Agency’s regional plans concerning Gökçeada. The first claim of the study is that the ESPON EUROISLANDS Project introduces the best way of assessing, explaining and making policy offers for islands and island regions. The second one is that it is possible to fill the gaps in the Agency’s plans through clarifying the economic problems of Gökçeada by applying EUROISLANDS approach and determining investment attractiveness situation of the island. As a five parts research, the study concludes its own suggestions for filling these gaps.

Son Zamanlarda Geldi
SBEK012754 (2.Kopya).

Konu Başlığı
Avrupa birliği bölgesel politikalar
 
Avrupa Birliği

Ek Yazar
Budak, Sevim.
 
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Avrupa Birliği Anabilim Dalı


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezHFK0083611Tt 1288 2014Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap BölümüIUHFK Kitap Bölümü