Vergi yargılamasında ilk inceleme
Başlık
Vergi yargılamasında ilk inceleme

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur eng

Yazar
Gül, Mehmet Tuğrul.

Yayın Bilgileri
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.

Fiziksel Tanımlama
xvii, 246 y. ; 30 cm. + 1 CD.

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.

Özet
Vergi yargılaması hukukunda ilk inceleme, davanın ön şartları bakımından incelenmesidir. Yapılan incelemede ilk inceleme konularının eksikliği tespit edilirse, eksikliğin türüne göre bir karar verilecektir. Bu kararların türleri de kanunda belirlenmiştir. İlk inceleme üzerine verilecek karar bakımından hâkime bir kakdir yetkisi tanınmamaktadır. İlk inceleme ile yargılamadaki muhtemel gecikmelere ya da idilekçe üzerinde yapılacak bir inceleme ile tespit edilerecek eksikliklere karşı pozisyon alma imkânı doğmaktadır. Bu faaliyet hem tarafların hem de mahkemenin yararınadır. Bu aşama yargılamanın daha ciddî ve düzenli olabilmesi bakımından önemli ve gereklidir. Hukukumuzda ilk inceleme benzeri kurumlar var olmuştur. Özellikle İdarî Yargı Reformu öncesi vergi yargısı ve idarî yargıda da buna benzer kurumların varlığı söz konusudur. Bunun yargılamaya fayda getirdiğini söylemek isabetli olacaktır. Ancak bu kurumun, değişen kanunlar ve oluşan içtihatlar neticesinde tekrar ele alınması gereken birtakım yönleri de yok değildir.

Son Zamanlarda Geldi
SBEK012529 (2. kopya)

Konu Başlığı
Kamu hukuku.
 
Vergi hukuku.

Ek Yazar
Ekmekçi, Çalıcıoğlu Esra.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kamu Hukuku Anabilim Dalı.


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
TezHFK0082942Tt 1590 2013Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap BölümüÖdünç Verilmez